Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Új név egy régi ház falán

A Tétény-Promontor Kulturális Napok rendezvénysorozata keretében 2007. március 15-én 15 órai kezdettel a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban megrendezett névadó ünnepség keretében Klauzál Gáborról megemlékező ünnepséget szervezett a Klauzál Gábor Társaság, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ.


     A Tétény-Promontor Kulturális Napok rendezvénysorozata meghívójában Klauzál Gábor Napként beharangozott névadó ünnepségre érkező vendégeket a művelődési központ munkatársai fogadták és kalauzolták a kamaraterem felé, ahol csakhamar kiderült, hogy a kerületi iskolák számára meghirdetett pályázatokon indult és az eredményhirdetésre érkező számos diák és hozzátartozóik miatt az ülőhelyek nem lesznek elegendőek. A terem teljesen megtelt, pótszékeket kellett biztosítani.

     3 órakor Nagy Károly igazgató megnyitotta az ünnepséget, majd felkonferálta Nemcsák Károly színművész és Tolcsvay Béla énekmondó ünnepi műsorát.

  

Az elhangzott műsor:

Szép Ernő: Imádság – (Nemcsák)
Azért oly szép ez a világ … (Tolcsvay)
Wass Albert: A bujdosó imája - (Nemcsák)
Menny, föld, tűz… (Tolcsvay)
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz - (Nemcsák)
Házat, hazát – (Tolcsvay)
Petőfi Sándor: A magyar nemzet ( Járjatok be minden földet ) – (Nemcsák)
Nemzeti dal – (Tolcsvay)
Petőfi Sándor: A nemzethez – (Nemcsák)
Kiss Dénes: Velünk vagy ellenünk – (Tolcsvay)
Reményik Sándor: Eridj, ha tudsz – (Nemcsák)
Szép szerelmem Magyarország - (Tolcsvay)


Az ünnepi előadást követően Klauzál Gábor életét és névadói érdemeit bemutató vetítettképes előadás hangzott el. Az ünnepség nagyszámú hallgatósága számára lehetőség nyílt Klauzál Gábor 1848. március 15-én játszott vezérszerepe köré fonva nemcsak felölelni a Batthyány-kormány fölművelési, ipar- és kereskedelemügyi miniszterének a reformkortól a kiegyezésig vezető gazdag politikusi életútja egészét, de az ünnep apropóján külön kihangsúlyozhattam a kerület és azon belül Budatétény egyik legnagyobb kisugárzású emberének a névadáshoz kötődő helyi vonatkozásait.

     Az előadás után Szabolcs Attila polgármester a Klauzál Gáborról kiírt pályázat ünnepélyes eredményhirdetése alkalmából személyesen adta át az értékes könyvjutalmakat a díjazott diákoknak és felkészítő tanáraiknak. Az ajándékok átadásában Kolozsvári Katalin és Feketéné Németh Annamária, a Művelődési Központ munkatársai segédkeztek. A képzőművészeti pályázatokat dr. Feledy Balázs a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért kuratóriumának elnöke, Felényi Péter kerületi képzőművész a Régió Art egyesület alelnöke és Fekete Márta a polgármesteri kabinet közművelődési referense bírálták el, míg a magyar és történelem tárgyú pályázatokat Németh Zoltán alpolgármester és Dobos Károly a Klauzál Gábor Társaság elnöke bírálták el.

     

     A Klauzál Gábor tiszteletére 5-12. osztályos iskolások számára meghirdetett irodalmi-történelmi és képzőművészeti pályázat résztvevői, helyezettjei és felkészítő tanáraik:

Magyar és történelem pályázat:

5.-6. évfolyam

Tabló készítése:
1. helyezett: Fecske Dalma, Martin Dóra, Pálóczi Fanni, Szántai Renáta Tanár:Rákosné Varga Edit - Kossuth Lajos Ált. Iskola
2. helyezett: Szalay Blanka, Gröschl Vivien, Dobozi Sarolta Tanár: Lászlóné Szanda Judit - Kossuth Lajos Ált. Iskola

Riport készítése:
1. helyezett: Kun Luca: XXI. századi riport Klauzál Gábor Miniszter Úrral - Hermann Ottó Ált. Iskola (felkészítő tanár: Monostori Gáborné)
2. helyezett: Pávó Mercédesz és Nagy Zita: Barackospite és Kiegyezés, avagy beszélgetés Klauzál Gáborral
(egyben a Klauzál Gábor Társaság különdíjasa) - Kossuth Lajos Ált. Iskola (felkészítő tanár: Szabados Mónika)

7-8. évfolyam

Szónoklat írása:
1. helyezett: Segesdi Gergely: Kerületünk felvirágoztatása - Hermann Ottó Ált. Iskola (felkészítő tanár: Csimánné Fodor Mária)
2. helyezett: Rózsakerti Ált. Iskola 8.a.oszt.: Tisztelt tettre kész, de bátortalan polgártársak!
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ különdíja:
Lippai Laura, Szőke Eszter, Balázs István, Antal Renáta, Sinkovics Dorottya, Pendert Gábor (felkészítő tanár: Horváth Erika)

Újságcikk készítése:
1. helyezett: Kossuth Lajos Ált. Iskola Diákújságíró Szakkör: Nagy Zita, Pávó Mercédesz, Esztinka Krisztina, Kecse Barbara, Nagy Lilla, Reinitz Kata (felkészítő tanár: Szabados Mónika)
Részt vettek még: Kovács Annabella és Juhász Viktória, Medve Nikolett, Pajer Jennifer (mindannyian a Baross Gábor Ált. Iskola 6. osztályos tanulói).

Képzőművészeti pályázat helyezettjei:

5.-6. évfolyam

Klauzál Gábor kertje:
Princz Judit - Hajós Alfréd Ált. Iskola 5.b.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Szentannai Ádám - Kossuth Lajos Ált. Iskola 5.b.oszt. (felkészítő tanár: Lászlóné Szanda Judit)
Tóth Boldizsár - Kossuth Lajos Ált. Iskola 5.b.oszt. (felkészítő tanár: Lászlóné Szanda Judit)
Szabó Alexandra - Bartók Béla Ált. Iskola 5.oszt. (felkészítő tanár: Németh Csilla)

7-8. évfolyam

Budatétény Klauzál Gábor korában
Borbély Hunor - Hajós Alfréd Ált. Iskola 7.a.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Jobb Enikő - Hajós Alfréd Ált. Iskola 8.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Szabó Mátyás - Baross Gábor Ált. Iskola 8.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Prinyi Máté - Nádasdy Kálmán Ált. Iskola 8.oszt. (felkészítő tanár: Sztupár Klára)

9-12. évfolyam

Képem Klauzál Gáborról
Karácsonyi Gabriella – Kempelen Farkas Gimnázium 11.oszt (felkészítő tanár: dr. Szász Erzsébet)

     A díjátadások után felhívtam a közönség figyelmét, a galérián látható kiállításra:

    

     A képzőművészeti pályamunkákat a galérián sokan megtekintettük, s mint azt a fényképek is mutatják a diákok igazán szép és értékes munkákat alkottak.

  

     Aki ott volt és meghallgatta Nemcsák Károly szívbe markoló szavalatait és Tolcsvay Béla mélyről fakadó, saját hangszerelésű Talpra magyarját avagy az érzékelhetően kedvenc, s az 1848/49-es forradalmunk és szabadságharcunk ünnepéhez méltó szenvedéllyel előadott Szép szerelmem Magyarországot, az egyben az új nevén Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ névadó ünnepségén maradandó élménnyel gazdagodva távozott.

     Remélem, hogy, aki eljött az már többet tud a névadó Klauzál Gáborról. Látja azt a példamutató hagyatékot, és mintául szolgáló példát, amit Klauzál az utókorra és Tétényre hagyott!

Dobos Károly – 2007. augusztus


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)