Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Új név egy régi ház falán

A Tétény-Promontor Kulturális Napok rendezvénysorozata keretében 2007. március 15-én 15 órai kezdettel a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban megrendezett névadó ünnepség keretében Klauzál Gáborról megemlékező ünnepséget szervezett a Klauzál Gábor Társaság, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ.


     A Tétény-Promontor Kulturális Napok rendezvénysorozata meghívójában Klauzál Gábor Napként beharangozott névadó ünnepségre érkező vendégeket a művelődési központ munkatársai fogadták és kalauzolták a kamaraterem felé, ahol csakhamar kiderült, hogy a kerületi iskolák számára meghirdetett pályázatokon indult és az eredményhirdetésre érkező számos diák és hozzátartozóik miatt az ülőhelyek nem lesznek elegendőek. A terem teljesen megtelt, pótszékeket kellett biztosítani.

     3 órakor Nagy Károly igazgató megnyitotta az ünnepséget, majd felkonferálta Nemcsák Károly színművész és Tolcsvay Béla énekmondó ünnepi műsorát.

  

Az elhangzott műsor:

Szép Ernő: Imádság – (Nemcsák)
Azért oly szép ez a világ … (Tolcsvay)
Wass Albert: A bujdosó imája - (Nemcsák)
Menny, föld, tűz… (Tolcsvay)
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz - (Nemcsák)
Házat, hazát – (Tolcsvay)
Petőfi Sándor: A magyar nemzet ( Járjatok be minden földet ) – (Nemcsák)
Nemzeti dal – (Tolcsvay)
Petőfi Sándor: A nemzethez – (Nemcsák)
Kiss Dénes: Velünk vagy ellenünk – (Tolcsvay)
Reményik Sándor: Eridj, ha tudsz – (Nemcsák)
Szép szerelmem Magyarország - (Tolcsvay)


Az ünnepi előadást követően Klauzál Gábor életét és névadói érdemeit bemutató vetítettképes előadás hangzott el. Az ünnepség nagyszámú hallgatósága számára lehetőség nyílt Klauzál Gábor 1848. március 15-én játszott vezérszerepe köré fonva nemcsak felölelni a Batthyány-kormány fölművelési, ipar- és kereskedelemügyi miniszterének a reformkortól a kiegyezésig vezető gazdag politikusi életútja egészét, de az ünnep apropóján külön kihangsúlyozhattam a kerület és azon belül Budatétény egyik legnagyobb kisugárzású emberének a névadáshoz kötődő helyi vonatkozásait.

     Az előadás után Szabolcs Attila polgármester a Klauzál Gáborról kiírt pályázat ünnepélyes eredményhirdetése alkalmából személyesen adta át az értékes könyvjutalmakat a díjazott diákoknak és felkészítő tanáraiknak. Az ajándékok átadásában Kolozsvári Katalin és Feketéné Németh Annamária, a Művelődési Központ munkatársai segédkeztek. A képzőművészeti pályázatokat dr. Feledy Balázs a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért kuratóriumának elnöke, Felényi Péter kerületi képzőművész a Régió Art egyesület alelnöke és Fekete Márta a polgármesteri kabinet közművelődési referense bírálták el, míg a magyar és történelem tárgyú pályázatokat Németh Zoltán alpolgármester és Dobos Károly a Klauzál Gábor Társaság elnöke bírálták el.

     

     A Klauzál Gábor tiszteletére 5-12. osztályos iskolások számára meghirdetett irodalmi-történelmi és képzőművészeti pályázat résztvevői, helyezettjei és felkészítő tanáraik:

Magyar és történelem pályázat:

5.-6. évfolyam

Tabló készítése:
1. helyezett: Fecske Dalma, Martin Dóra, Pálóczi Fanni, Szántai Renáta Tanár:Rákosné Varga Edit - Kossuth Lajos Ált. Iskola
2. helyezett: Szalay Blanka, Gröschl Vivien, Dobozi Sarolta Tanár: Lászlóné Szanda Judit - Kossuth Lajos Ált. Iskola

Riport készítése:
1. helyezett: Kun Luca: XXI. századi riport Klauzál Gábor Miniszter Úrral - Hermann Ottó Ált. Iskola (felkészítő tanár: Monostori Gáborné)
2. helyezett: Pávó Mercédesz és Nagy Zita: Barackospite és Kiegyezés, avagy beszélgetés Klauzál Gáborral
(egyben a Klauzál Gábor Társaság különdíjasa) - Kossuth Lajos Ált. Iskola (felkészítő tanár: Szabados Mónika)

7-8. évfolyam

Szónoklat írása:
1. helyezett: Segesdi Gergely: Kerületünk felvirágoztatása - Hermann Ottó Ált. Iskola (felkészítő tanár: Csimánné Fodor Mária)
2. helyezett: Rózsakerti Ált. Iskola 8.a.oszt.: Tisztelt tettre kész, de bátortalan polgártársak!
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ különdíja:
Lippai Laura, Szőke Eszter, Balázs István, Antal Renáta, Sinkovics Dorottya, Pendert Gábor (felkészítő tanár: Horváth Erika)

Újságcikk készítése:
1. helyezett: Kossuth Lajos Ált. Iskola Diákújságíró Szakkör: Nagy Zita, Pávó Mercédesz, Esztinka Krisztina, Kecse Barbara, Nagy Lilla, Reinitz Kata (felkészítő tanár: Szabados Mónika)
Részt vettek még: Kovács Annabella és Juhász Viktória, Medve Nikolett, Pajer Jennifer (mindannyian a Baross Gábor Ált. Iskola 6. osztályos tanulói).

Képzőművészeti pályázat helyezettjei:

5.-6. évfolyam

Klauzál Gábor kertje:
Princz Judit - Hajós Alfréd Ált. Iskola 5.b.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Szentannai Ádám - Kossuth Lajos Ált. Iskola 5.b.oszt. (felkészítő tanár: Lászlóné Szanda Judit)
Tóth Boldizsár - Kossuth Lajos Ált. Iskola 5.b.oszt. (felkészítő tanár: Lászlóné Szanda Judit)
Szabó Alexandra - Bartók Béla Ált. Iskola 5.oszt. (felkészítő tanár: Németh Csilla)

7-8. évfolyam

Budatétény Klauzál Gábor korában
Borbély Hunor - Hajós Alfréd Ált. Iskola 7.a.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Jobb Enikő - Hajós Alfréd Ált. Iskola 8.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Szabó Mátyás - Baross Gábor Ált. Iskola 8.oszt. (felkészítő tanár: Csányi Józsefné)
Prinyi Máté - Nádasdy Kálmán Ált. Iskola 8.oszt. (felkészítő tanár: Sztupár Klára)

9-12. évfolyam

Képem Klauzál Gáborról
Karácsonyi Gabriella – Kempelen Farkas Gimnázium 11.oszt (felkészítő tanár: dr. Szász Erzsébet)

     A díjátadások után felhívtam a közönség figyelmét, a galérián látható kiállításra:

    

     A képzőművészeti pályamunkákat a galérián sokan megtekintettük, s mint azt a fényképek is mutatják a diákok igazán szép és értékes munkákat alkottak.

  

     Aki ott volt és meghallgatta Nemcsák Károly szívbe markoló szavalatait és Tolcsvay Béla mélyről fakadó, saját hangszerelésű Talpra magyarját avagy az érzékelhetően kedvenc, s az 1848/49-es forradalmunk és szabadságharcunk ünnepéhez méltó szenvedéllyel előadott Szép szerelmem Magyarországot, az egyben az új nevén Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ névadó ünnepségén maradandó élménnyel gazdagodva távozott.

     Remélem, hogy, aki eljött az már többet tud a névadó Klauzál Gáborról. Látja azt a példamutató hagyatékot, és mintául szolgáló példát, amit Klauzál az utókorra és Tétényre hagyott!

Dobos Károly – 2007. augusztus


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)