Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Közhasznúsági jelentés - 2006

Elnöki beszámoló és közhasznúsági jelentés a Klauzál Gábor Társaság 2006-os évéről.


A második teljes évünk volt 2006, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából igen eredményes volt. Gyümölcsöző munkakapcsolatokat alakítottunk ki a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, több civil szervezettel, alapítvánnyal, a Lics pincészettel, a Dél-Budai Kulturális és Szabadidő Központtal. Az év folyamán július és augusztus kivételével az utóbbi intézmény 111-es termében minden hónap utolsó csütörtökén este 6 órától rendezvényt tartottunk.
Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. Ez a honlap a fő információs csatornánk a külvilág felé. A honlapot Papp Tibor webmester üzemeltette a Bogát-Bonó Kft-vel kötött szerződés alapján.
Januárban az egyesületünk nevében javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként Márk Gergely rózsanemesítőre és a Mihalik Sándor díjra Feinek Györgyné tanítónőt jelöltük.
Két helyi megemlékezésen helyeztünk el koszorút az 1848-as forradalom és szabadságharc neves és névtelen hősei emlékére. Március 13-án a budafoki öregtemető honvédsírjainál, március 15-én a Tétényi Honvéd Emlékműnél.
Budafok–Tétény valamennyi még élő díszpolgára örömmel fogadta el a Klauzál Gábor Társaság és a Budafok–Tétény, múlt, jelen, jövő asztaltársaság meghívását március 24-ére, a kerületi díszpolgárok harmadik találkozójára. Ez volt az első, amely az élő díszpolgárok teljes részvételével zajlott hagyományosan a Lics pincében.
2006. április 4-én megismételt „hó végi” összejövetelünket a kerületi művelődési ház helyett rendhagyó módon, a Budafok–Tétény Baráti Körök Egyesülete vendégszeretetének hála, Tóth József utcai székházukban, az egykori Németh Vendéglőben tartottuk meg. Kiemelt programpontunkként az április végi Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunk még előttünk álló feladatait tárgyaltuk sorra.
Tavasszal a Wolf kriptában és emlékkertben kellett felújítanunk az installációkat.
Hosszú előkészületek és a Kossuth rádióban is elhangzott ismertető után 2006. április 28-án, pénteken 17 órakor a Wolf-kápolnában megnyitott emlékkiállítással kezdetét vette a háromnapos Klauzál Napok Tétényben című rendezvénysorozatunk. A többnyire a társaságunk (főként Dobos Károly elnök) saját gyűjtését tartalmazó, névadónk emlékének szentelt kiállítás tárgyain és képein keresztül a látogatók végigkövethették Klauzál Gábor tevékeny életútját.
Április 29-én szombaton Klauzál Gábor és kora címmel előadásokra került sor a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében. Bevezetőül Király Elvira, a Kastélymúzeum igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Dobos Károly tartott számtalan képpel gazdagított előadást Klauzál Gábor életéről, fellépéséről a reformkor országos eseményeiben, a 48-as szerepvállalásáról, majd a kiegyezés irányába tett lépéseiről. Kiemelten szólt Klauzál kistétényi éveiről, a politikától távol töltött évtizedről, amikor a kistétényi birtokán családjának élt, kertjét, szőlejét ápolta, borászkodott, faiskolát telepített. A kiegyezés felé vivő évek már újból a politikában találták Klauzált, akinek Deák Ferenccel való kapcsolatát a Klauzál-villa kertjében található „Deák széke” kistétényi legendája is bizonyítani hivatott. Ezután dr. Deák Ágnes történész, a Szegedi Tudományegyetem docense tartott egy átfogó, nagyszerű előadást Klauzál Gábor és Deák Ferenc barátságáról, széles történeti körképbe ágyazva kapcsolatuk több évtizedét. A Nagytétényi Kastélymúzeumban Borka Mária művészettörténész vezetésével megtekintettük a megidézett kor bútorait.
2006. április 30-án vasárnap délelőtt a budatétényi Szent Mihály kápolnánál Garbóci László helytörténész adott színes áttekintést a kistétényi szőlőhegyen létesült kápolna történetéről, épüléséről, bővüléséről, újjáépüléséről, a helybélieknek a kápolnához fűződő kapcsolatáról. Ezután dr. Dobos Károly a kápolnának Klauzál Gábor kistétényi életében elfoglalt szerepéről beszélt, kiemelve a legfőbbet: itt kötött házasságot 1853. április 27-én Schmidt Emmával (az aradi vértanú, Nagy-Sándor József tábornok volt menyasszonyával).
Vasárnap délután került sor egyik kiemelt célkitűzésünk a közadakozásból megszervezett Klauzál Gábor emléktáblájának ünnepélyes leleplezése a Klauzál-villa falán. Bartos Mihály tagtársunk eseményvezetésével dr. Dobos Károly tekintette át az elmúlt másfél év történéseit a társaságunk 2004. évi megalapítását indító bicentenáriumi Klauzál-előadástól kezdve az emléktábla-avatásig. Méltatta mindazt a sok munkát, ami elvezetett az áhított célig. Megemlékezett mindazok szerepvállalásáról, akik közvetlenül, személyesen is részt vettek az ötletek kidolgozásában. Külön kiemelte a Klauzál-dombormű alkotója, Györök Natália érdemét, az egyik fő támogató – a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért – megtisztelő segítségét és nem utolsó sorban a Lics-család a jubileumi Klauzál-borok létrehozásában, értékesítésében való odaadó közreműködését. Ábécé-sorrendben említve név szerint is külön megköszönte minden adományozó magánszemély támogatását.
Vasárnap délután kiemelt éves eseményünk a Klauzál Napok Tétényben zárásaként a kerületi iskolások vetélkedője zajlott Klauzál Gáborról a Wolf-emlékkertben. A padoknál hat háromfős csapat ült Kincses Katalin tagtársunk kérdéseire figyelve.
Április 29-én a Budafok–Tétény Civil Szervezetek Napja rendezvényén Janzsó János képviselte egyesületünket.
Május 22-én Bonni küldöttséget fogadtunk a Wolf-kápolnában, ahol a Klauzál kiállítást mutattuk be a testvérváros küldötteinek.
„Hazajöttem” címmel Moskál Tibor budafoki születésű grafikusművész életpályáját átfogó kiállítását rendeztük meg május 26-a és június 7-e között a társszervező Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpont galériájában. Moskál Tibor egy a Klauzál villát megörökító képét adta örökül az egyesületünknek.
Békési Imre, az üzemeltető Palace Catering igazgatója támogatásával egyesületünk és a helyi borklub tagjai Klauzál Gábor és Korizmics László XIX. századi kistétényi borászokat megidéző boresten találkoztak 2006. június 14-én szerda este a György-villában.
Június 15-én a híres cukrászdinasztia negyedik generációját képviselő Auguszt Józseffel, a Klauzál-villa államosítása előtti utolsó tulajdonosa unokájával cukrászdájában találkoztunk.
Június 22-én Prim György és Hódi Szabolcs ellátogatott Csikós Mariannához, az budatétényi plébániatemplom oltárképének 1944-es születésekor a plébániát patronáló budatétényi egykori Haditudósító Laktanya parancsnoka, vitéz Csikós Jenő ezredes leányához.
2006. június 18-án, a megbeszélt időben a Klauzál Gábor Társaság érdeklődő tagjait – kiegészülve a budafoki borász Lics-családdal – Márk Gergely törökbálinti kertjében találta a „rózsadélután”. Gergely bácsi a többi között bemutatta a számunkra most legkedvesebb, 601. sorszámú legújabb nemesítését, a „Klauzál Gábor emléke” rózsaszín floribundát.
A nyári szünet előtti utolsó rendezvényünket június 29-én – rendhagyó módon – a budatétényi Borköltők Társasága Pince étteremben töltöttük el finom ételek és italok társaságában.
2006 július 1-én Szentesen jártunk Klauzál nyomában, ahol számos Klauzál anyaggal és élménnyel gazdagodtunk, külön köszönet Labádi Lajosnak.
Dél Erdélyben járva 2006. júliusában fejet hajtottunk Aradon, a vár mellett 1849-ben kivégzett tábornokaink emlékére emelt obeliszknél, Brassóban a helyi magyarság egy tagja keresett meg bennünket és feleségemmel együtt meghívást kaptunk a Brassai Társaság gyűlésére 2006. július 25-én kedden, ahol a szíves vendéglátás mellett személyes kapcsolatot építettünk ki az egyesületünk nevében.
Augusztus 5-én a jövő évi bicentenáriumi Batthyány-emlékév előfutáraként látogatást tettünk kivégzett miniszterelnökünk elfeledett első nyughelyénél, a pesti Belvárosi Ferences Templom alkápolnájában „rejtőzködő” Batthyány-kriptában.
Egyesületünk tagjai részt vettek a a Kárpát-medencei Borászok I. Találkozóján szeptember 2-án.
Szeptember 16-án, a Nagytétényi Kastélymúzeumban immáron második alkalommal megrendezett Ókori víg napok keretében újra örökbe fogadtuk a kastélypark kertjében szépen helyreállított Szerelmes Kentaur című szobrot.
Értékes anyagokról számolhatunk be a honlapunkon, ahol bemutathatjuk Klauzál Gábor kistétényi kertjének az anyagait, katalógusát és megemlékezhetünk Sauer Ignác orvosprofesszorról, aki Klauzál kistétényi esküvőjének a tanúja volt.
Adatgyűjtést folytattunk a Szmollény Nándorról és a Felker Győző-féle Klauzál–Schmidt-fotók eredetéről.
Történelmi Szalon III. eseményén október 14-én, szombaton 14 órakor a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében „...Itt sorvadok az aradi várban” címmel Dinyés László tartott nagy sikerű előadást, ahol 3 aradi vértanú leszármazottai voltak jelen.
Részt vettünk a Promontorium Polgári Casino rendezvényén.
Az 1886-ban alapított Budai Polgári Casino utódaként idén augusztusban bejegyzett új budafoki társaskör 2006. október 17-i programján a kerületi civil egyesületek bemutatkozása volt terítéken.
Csatlakoztunk a Rózsavölgyi Egyesület szervezésében 2006. október 21-én délután megrendezett budafoki temetőbéli ’56-os honvédsíroknál tett megemlékezéshez, illetve a kerületi civil egyesületek sorában elhelyeztük koszorúnkat a Városház téri jubileumi ünnepségen.
Budatétényi Ősök Napja 2006 néven a halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva, immár második alkalommal nyitjuk meg a gondozásunk alatt álló Wolf kripta és emlékkert kapuit. Ez a másik kiemelt éves programunk október 29-én vasárnap került sorra. Kemény Zsolt „Budafok–Tétény kövei” címmel mutatta be képeit. Vaskó Zsolt halottas, szentes énekekből összefűzött dudaszóval és a Sisak András vezette alkalmi kórus rendhagyó módon ezúttal hangszeres (orgona és trombita) kísérettel színesítette a rendezvényt.
November 17-én együtt ünnepeltünk a BUDAFOK-TÉTÉNY múlt, jelen, jövő internetes fórum összejövetelén a Katona pincészetben.
2006. november 18-án második alkalommal látogattunk Kalocsára. Klauzál Gábor halálának 140. és az emléktábla állításának 10. évfordulója alkalmából a Kalocsai Városvédő Egyesület, a Kalocsai Múzeumbarátok Köre és a Klauzál Gábor Társaság közös megemlékezést szervezett a Szabó(Simig)-házon elhelyezett emléktábla előtt.
Az év végén régi célkitűzésünk várt valóra: a kerületi önkormányzat november 23-ai ülése óta a Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpont új neve Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Művelődési Központ. Köszönet mindazoknak, akik támogatták kezdeményezésünket!
November 30-ai összejövetelünk második felében vendégünk volt Molnárné Golda Magdolna festőművész, aki férjével, Molnár Józseffel és egy kedves meglepetéssel érkezett körünkbe. Meglepetése egy ajándékba adott Klauzál Gábor portré volt, melyet a művésznő diópác alapú akvarelltechnikával festett, az 1861. évi Országgyűlési Album képviselői portréja alapján, azt szőlő- és rózsamotívumokkal díszítve.
Karácsony előestéjén részt vettünk az Önkormányzat városházán kezdődő, zenés, fáklyás felvonulással folytatódó, majd a budafoki Szent Lipót plébániatemplomban karácsonyi énekléssel és misztériumjátékkal befejeződő ünnepségein.
December 28-i évzáró rendezvényünkön pedig már mindenki a neki legkedvesebb emléket idézhette föl.
Kártyanaptárként a Tóth Avanti Péter tagtársunk három tervváltozatából a Klauzál Napok alkalmával leleplezett emléktáblánkat alapul vevő változatot készíttettük el, mely szimbolizálja az emléktábla évét.
1 pályázaton nyertünk (Budafok-Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága).2007. április 26.Dr Dobos Károly
elnök


Mellékletek:
1. melléklet: Közhasznú jelentés-2006 (doc)
2. melléklet: Közhasznú jelentés-2006 _1. lap (pdf)
3. melléklet: Közhasznú jelentés-2006 _2. lap (pdf)
4. melléklet: Közhasznú jelentés-2006 _3. lap (pdf)
5. melléklet: Közhasznú jelentés-2006 _4. lap (pdf)

 


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)