Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díszpolgárok búcsúja Kolonics Györgytől

Budafok-Tétény díszpolgárai emlékeznek a tragikus hirtelenséggel elhunyt legfiatalabb díszpolgártársukra, akivel feledhetetlen estéket töltöttek együtt a Lics Pincészetben évről-évre megrendezett díszpolgár-találkozók alkalmával.


Mint a 2004. évben útjára indított, s idén áprilisban már ötödik alkalommal megrendezett díszpolgár-találkozókat szervező egyesület – a mindannyiunkat megrendítő szomorú hír kapcsán – felkértük kerületünk díszpolgárait, hogy a 2008. július 15-én, életének 36. évében váratlanul elhunyt: több mint negyed évszázados sportpályafutása eredményeként kétszeres olimpiai bajnok, tizenötszörös világbajnok és háromszoros Európa-bajnok kenus, Budafok-Tétény 2000-ben kitüntetett díszpolgára Kolonics György emléke előtt tisztelegve búcsúzzanak el a személyes találkozásaikról őrzött emlékeik felelevenítésével, legfiatalabb díszpolgártársuktól.


Köszönjük, hogy kérésünk első hívó szavára mindannyian azonnal válaszoltak, így álljon itt néma főhajtásuk tisztelete jeléül díszpolgáraink búcsúvétele…


Gyuri!

Mi helyi díszpolgárok a 2004-től hagyománnyá vált díszpolgár találkozókon mindig örömmel és megtiszteltetésként vettük megjelenéseidet, ugyanakkor nálad is azt láttam, láttuk, hogy kissé elfogódott vagy ebben a nálad évtizedekkel idősebb, lokálpatrióta és más neves emberekből álló körben. Ezzel együtt Te is felengedtél, és egyik alkalommal magaddal is hoztad érmeid kollekciója egy részét, olimpiai és világbajnoki aranyakat, bronzokat, amelyek érintése nekünk is élmény volt.

Az élsportolókkal kapcsolatban a közvéleményben vegyesek a nézetek, az egyik sajnálatos tendencia az, különösen így olimpia idején, ami gladiátoroknak tekint benneteket, akiket odavetünk az oroszlánok elé, és meglátjuk mire mentek, egy valóság-show részeként.
Mi sokan viszont úgy vagyunk veletek, és még inkább veled, hogy bennünket képviseltek, szó szerint. Az a mámorító hajnal Sydney-ben a viharos hullámok között nekünk is feledhetetlen, amikor egyik, talán kevésbé viharos oldalpályán elsőként besiklottál a célba. Talán ez a legemlékezetesebb magyar olimpiai bajnoki cím, amit megéltem, pedig sokat megéltem.

És így mindnyájan meghaltunk egy kicsit, nem is kicsit, ott a csepeli kis Duna parton veled együtt.

Köszönjük, hogy itt voltál köztünk, dicsőséget, boldogságot hoztál nekünk, és ott a másik dimenzióban, ahol egyes visszatérők beszámolói szerint nyugalom, öröm honol, ott is kellő dicsőségben van részed.
Mi azért jövő márciusban egy széket üresen hagyunk neked a Lics-pincében.

                                               dr.Mészáros Péter
                                               Budafok-Tétény díszpolgára (1999)


Az olimpikon halálára:

Életed áldozat volt. Olimpia oltárán. Testi és lelki erőfeszítésekkel, állandó küzdelemmel, erős akarattal, kitartással, elszántsággal és elkötelezettséggel. Sok-sok lemondással.
Életedben példa voltál munkaszeretetből, emberszeretetből, baráti és munkatársi, sporttársi megbecsülésből, különböző generációk tiszteletéből.


Ezután pedig szellemed hasson az ókori olimpiai gondolat érvényesítésében: a nemzetek ünnepének idejére szűnjenek meg a torzsalkodások, ne legyenek háborúk.

Béke Neked és béke velünk!

     Prof. Köteles György
     Budafok-Tétény díszpolgára (2003)


Non omnis moriar... (Nem hal meg az...)

Elment egy barát. Egy barát, aki nemcsak kiváló sportoló, hanem nagyszerű ember is volt.
Budafokról indult, hiszen az itteni Hajós Alfréd sporttagozatos általános iskolában ismerkedett meg a kenuzással, ami aztán élete meghatározója és egyben végzete is lett. A középiskolát is helyben, a Budaiban végezte. És majdnem élete végéig itt élt.

Azt mondják többen, a sikert hajszolta. Ez nem igaz. Csupán a saját maga számára állított mércét helyezte hihetetlenül magasra. Vállalásait teljesítette. Miután Sydneyben másodszor akasztották a nyakába az olimpiai aranyérmet, hirtelen megnőtt ismerőseinek, rajongóinak száma. De ő ezt is kezelni tudta. Ugyanaz az ember maradt, aki a sikerei előtt volt.
Ugyanolyan közvetlenül viselkedett volt iskolatársaival, barátaival. 2000-ben az olimpiai
siker után Budafok-Tétény Önkormányzata díszpolgárai közé választotta. Mint a legfiatalabb díszpolgár, a címhez méltóan viselkedett, közvetlen barátságos, emberi volt.

Korunk atomjaira hulló társadalmában, ha lehet egyáltalán a fiataloknak példaképeket állítani, akkor a Kolonics Gyurikat kell.
Nem tett sokat. Csupán EMBER volt és MAGYAR, aki teljesítette az általa vállaltakat.

Gyuri, a Jó Isten adjon nyugalmat Neked és kenuzz tovább, a békés égi vizeken.

Búcsúzik Tőled:
         Garbóci László díszpolgártársad és az általa képviselt civil szervezetek.
         Budafok-Tétény díszpolgára (2004)


2oo6 márciusában választottak a kerület díszpolgárainak sorába, s így lehetőségem nyílt – összejöveteleinken – Kolonics Györgyöt személyesen is megismerni. Előtte – természetesen – ismertem őt, hiszen ős-budafokinak számított, és mint sportolóra rendkívül büszkék voltunk valamennyien.


Kolonics György mindig kedves, szerény, mosolygós volt. Soha nem lengte körül a „sztár-légkör”, pedig minden oka meg lett volna rá. Ha valakinek, hát neki nagyon is.
Nagyon fog hiányozni. Nem csak a világ sportja, ezen belül hazánk, de kerületünk, s annak díszpolgár-csapata is pótolhatatlan egyéniséggel lett nagyon, de nagyon szegényebb.

     dr. Szincsák József
     Budafok-Tétény díszpolgára (2006)


Kolonics György emlékére!

kenu-kettes   táv a végtelen


a styx vizén evezve csendesen
lapátodat ma tedd le charon
legjobb hajós soká ne várjon
fogadd rangjához-méltón tisztesen

tengernyi-jaj zajong az áron
döbbenet-verte víz setétje reng
az alvilág hajósa elmereng
a bajnok jő   felém lapátol

szól charon lapátodat ne tedd le
evezz velem át a végtelenbe
veled még én is bajnok leszek

csillag helyett hol sóhajtás ragyog
kísérőidként százezer jajok
bús zenéjét örökké veszedPriska József Tamás
Budafok-Tétény díszpolgára (2007)

Budapest, 2008.07.18.Megemlékező sorok Kolonics György halálára

Dicsőséges pályát futottál be, de a kegyetlen sors megakadályozta a további sikereket és győzelmeket. A szorgalom, kitartás és erőfeszítés irányította munkásságodat, de a túlfeszítés és az önmagaddal szemben állított igen magas követelmény magakadályozta a további sikeres életedet.

Mindenkor példaképe leszel a a jövő nemzedékének, neved örökké élni fog.

Nyugodj békében.

Szeretettel: Dr. Gazdag László, díszpolgártárs
Budafok-Tétény díszpolgára (1997)


BÚCSÚZUNK KOLONICS GYÖRGYTŐL...

Országunk lakósságát megdöbbentette a szomorú hír, hogy a köztiszteletben álló KÉTSZERES OLIMPIAI BAJNOK, a sokszoros Európa baj­nok és Világbajnok: Kolonics György – tragikus körülmények között – elköl­tözött az élők sorából. - Minden bizonnyal, most az égi örök kék vízen van együtt kenujával, evezőjével,- a tündöklő örök fényben …
Elment tőlünk a szelíd, a csendes sportember; kerületünk szülöttje, diákja, sportolója, bajnoka, DISZPOLGÁRA,- sokunknak példaképe, ba­rátja.

A Gyurival történt találkozások idejéből emlékképek sorjáznak elém. -Lelki-szemeim előtt látom küzdelemre kész tekintetét, arc­vonásait, látom, amint hatalmas erőfeszítéssel küzd a gy6zelemért.- Megér­tem már, hogy miért tisztelik őt egyaránt fiatalok és idősek, miért köve­tik nagy tisztelettel és elismeréssel, - hogy miért zártuk szívünkbe Őt.
2001.március 15-én került sor DÍSZPOLGÁRI beiktatására, amikor az avatáson megjelentek hatalmas taps-viharral fejezték ki egyet­értésüket személyéveI kapcsolatban.- Ő ott állt szelíd mosollyal s csak annyit mondott: a jövőben is mindent megteszek, hogy jó szolgálója legyek a magyar sport ügyének, eredményeinek!

Emlékszem 2001. december 12-re, amikor a Tompa-utcai "HAJÓS ALFRÉD" sporttagozatos iskolában, – MELYNEK TANULÓJA VOLT KOLONICS GYÖRGY – ­került sor az általam faragott "Magyar Olimpikonok Aranyfája " c. művem felavatására, melyen az első 100 év olimpiai bajnokaink neve és eredménye szerepel, – első helyen a névadó Hajós Alfréd neve – és a bajnokok sorá­ban ott fénylett KOLONICS GYÖRGY neve is. -Az iskola tanulói, tanárai, a ke­rület polgármestere, több olimpiai bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság megjelent tagjai köszöntötték az alkalmat.- Együtt örültem Gyurival, a mindenkor szerény és kiváló eredményű, nagyszerű sportemberrel …

Amikor csak tehette, résztvett a díszpolgárok megbe­szélésein, összejövetelein.

Emlékszem a 2006-os évre, amikor a Lics-pincé­ben rendezett találkozót a Klauzál Gábor Társaság, melyre a díszpolgárokat is meghívták a rendezők. Ez alkalommal Gyuri barátunk – kérésünkre – el­hozta olimpiai érmeit. Megérinthettük a csodás olimpiai érmet, érmeket, amelyek mögött ott van egy igazi sportember kemény sportmunkája , verejtékes fáradsága, szíve-lelke. De ott van ahazaszeretet, a sportbecsület, a nagy emberi tisztesség. -Feledhetetlen mindez számunkra.

Kedves Gyuri! Tiszteljük eredményes életedet, megőrizzük emlékedet!

                                               Munkácsy Károly
                                               ny. testnevelő tanár, szobrász
                                               Budafok-Tétény díszpolgára (1995)


Gyurika!

Mint az egyik legidősebb díszpolgár, fájó szívvel búcsúzom a sok sikert aratott, tehetséges legfiatalabb barátomtól. A váratlan halála is igazolja, milyen bizonytalan az életünk. Most is cseng fülemben az én utolsó évzáró ünnepélyemen elhangzott idevonatkozó vers egyik szakasza:

"Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
biztos cél felé vezető sínek.
Hogy a holnap titkát is kitalálja,
Nem adatott meg soha senkinek."Gyurikám, nyugodjál békében, Isten Veled!


Budapest, 2008. július 17. Pelikán Imre
Budafok-Tétény díszpolgára (2002)


Gondolatok Kolonics Györgyről

A hírt a kórházban hallottam. Kollégáim beszélték a műtő folyosóján. Rákérdeztem kiről is van szó, nem akartam elhinni. Először döbbenten álltam, aztán rohantam a számítógéphez. Az interneten már ott volt cáfolhatatlanul.
Kolonics György edzés közben tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Orvos vagyok. Nekem a halál sokszor az életem része, érthető, természetes és elfogadható. Mindennek lehet oka és magyarázata. Mégis ha egy élet a tetőpontján végződik, az csak magyarázható és nem elfogadható.

Kolonics György csodálatos életet élt. Mindent tehetségének és szorgalmának köszönhetett. Minden percben voltak céljai, melyekért keményen dolgozott, áldozatokat hozott. Kitűzött céljait már nagyon régen elérte. Ismert és elismert volt, szeretett és népszerű. Hírnevet és dicsőséget szerzett magának és országunknak. Különleges személyisége példa és cél volt mindenkinek a környezetében. Élete így már nagyon régen nem arról szólt, hogy a saját boldogulását keresi. Talán már abbahagyhatta volna, hogy éljen az eddigi munka megérdemelt eredményeiből.

Néhány dologra mondjuk azt hogy hivatás. A hivatás gyakorlásához kell alázat, erő és bátorság. Az Ő hivatása a sport volt. Még vágyat érzett az utolsó nagy megmérettetésre és bátorságot a bizonyításra. Így került volna a legeslegnagyobbak közé. Nem tudhatta, hogy csak a legnagyobbak halnak meg hivatásuk gyakorlása közben.
„ Anélkül, hogy lekicsinylenénk a bátorságot amellyel az emberek meghaltak, nem szabad
elfeledkeznünk azokról a bátor tettekről amelyekkel az emberek éltek. „
Idézet J. F. Kennedy tragikusan elhunyt amerikai elnöktől

Kerületünk díszpolgára volt. Büszkék vagyunk, hogy társai lehettünk ebben a megtiszteltetésben. Kötelességünk emlékét megtartani és továbbadni a következő nemzedék számára, akik már nem ismerhetik.

                                            dr. Kárpáti Zoltán
                                            Budafok-Tétény díszpolgára (2005)


Megdöbbenéssel értesültem Kolonics György olimpiai- és világbajnok sportoló, díszpolgártárs tragikus haláláról. Július 15-én dél körül a televízió teletext oldalain a sporthírek között tallóztam, amikor megjelent Gyuri halálhíre. Hihetetlen volt számomra, mivel pár perccel korábban még mások voltak ezen az oldalon a kiemelt hírek. Sajnos hamar megbizonyosodtam, hogy a hír igaz.

A sportokat szerető, az eredményeket figyelő ember vagyok. Mindig büszkeség tölt el, ha egy magyar sportoló vagy csapat győzelme

tiszteletére megszólal a magyar himnusz és felhúzzák a nemzeti lobogónkat. Kolonics Gyuri eredményei, hatalmas akaratereje, küzdeni tudása még mélyebben megmaradt bennem. Példakép, hős volt a szememben, mint minden sportot szerető magyar ember szemében is.

     Nemes László
     zenetanár
     Budafok-Tétény díszpolgára (1996)     Olimpikon és Díszpolgár !


     A Mindenható rendelésében
        " ... nem tudjátok sem a napot, sem az órát ... ”
megnyugodva veszem tudomásul, hogy
                 KOLONICS GYÖRGY
felcserélte földi életét az örökkévalósággal. Itt maradt

a teste; Ő eltávozott.

     Isten Veled!

                            A XVI. díszpolgár:
                            Dr. Mercz Árpád


Drága Gyuri!

Japánban tudtuk meg feleségemmel, hogy tragikus hirtelenséggel távoztál.
Megkönnyeztünk.

Újabb világraszóló siker előtt álltál. Ma, a kenusok párosának középdöntőjében ismét elérzékenyültünk, látván, hogy a helyetted beugró fiatalember nagyon szépen helytáll fekete szalaggal a karján.
Személyesen csak kétszer találkozhattam Veled ... szinte szégyenkezve mutattad érmeidet.
Neked volt mire szerénynek lenned!


Isten áldjon, neved a sport aranykönyvében csupa NAGYBETŰKKEL fog állni.

Jandó Jenő zongoraművész,
a kerület díszpolgára (1998)

Budapest, 2008.08.20.Tisztelettel köszönjük díszpolgáraink megemlékező gondolatait.Az oldalt összeállították: Prim György, Hódi Szabolcs – 2008. július 23. / augusztus 20.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)