Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Budapesti Honismereti Társaság

A Budapesti Honismereti Társaság előadássorozatán 2008. november 5-én, a Budapest Főváros Levéltára konferenciatermében hangzott el Karacs Zsigmond előadása „Karacs Teréz és a 19. századi nőnevelés” címmel és dr. Simor László vetítettképes előadása „A Klauzál Gábor Társaság tevékenységéről”.


A Budapesti Honismereti Társaság meghívására november 5-én a fővárosi levéltár konferenciatermében bemutatkozó előadást tartottunk társaságunkról. Ennek előzménye, hogy a nyári könyvbemutatónkon Gábriel Tibor, a meghívó szervezet titkára személyesen is részt vett. A meghívást akkor kapta egyesületünk elnöke, Dr Dobos Károly.

Az előadások előtt lehetőség adódott a honismereti egyesület képviselőivel is rövid beszélgetést folytatni, reméljük kapcsolataink tovább bővülnek.


  

A társaság előadássorozati estjén az első előadás – születésének bicentenáriumán – Karacs Teréz személyével, életével foglalkozott a Karacs család egy korunkban élő történész tagja révén.

Karacs Zsigmond a XIX. századon végigvezetve hallgatóságát, Karacs Teréz életén át bemutatta a reformkor történéseit, különösen az oktatás-nevelés területén a nők helyzetét.
Előadásának mottója Karacs Teréztől: „Képessé kell hivatására nevelni a gyermeket, nem kell hinni, hogy amit az anya elmulaszt a tanítóintézet helyrehozza.” jelenleg is kiemelten élő feladat a mai kor gyermeknevelésében.
Karacs Teréz 1808-ban született, egész életére mély befolyást gyakorolt a hazai nőmozgalmat megindító édesanya, és az európai hírű rézmetsző-művész édesapa biztosította gyermekkor, amidőn a család mindennapos vendégei voltak: Virág Benedek, Fáy András, Kazinczy, Vitkovics, Garay, Vajda Péter, Vörösmarty, Kölcsey.


A magyar nőnevelés úttörői között számon tartott Karacs Teréz munkásságának sarokköve a magyar nemzeti oktatás, ezen belül is a nőoktatás-nevelés kérdése, nagy hatással volt rá Teleki Blankával és Lővei Klárával való barátsága, élete végéig állandó kapcsolata volt a magyar nőnevelés jelentős fórumaival. Életműve a magyar oktatástörténet nagy fejezete.Az est második felében dr. Simor László tagtársunk előadásában a Klauzál Gábor Társaság életével ismerkedhetett meg a honismereti közönség. Az előadó elébb Klauzál Gábor

élettörténetét mutatta be röviden, majd a reformkori időkben, az 1848-as forradalom- és szabadságharc idején, később a kiegyezés felé haladó nemzet életében játszott jelentős hatásával ismertette meg hallgatóságát, természetesen megemlítve a kistétényi (jelenleg Budatétény) birtokosként telt másfél évtized helyi eseményeit, jelentőségét.
Simor László kettős szerepkörben világította meg a Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóján alakult egyesületünket. Egyrészt azt a – Klauzál Gábor szellemisége indukálta – értékmentő-értékteremtő hatást kívánta bemutatni, amely őt is megragadta és a társaság tagjai közé hívta, másrészt a már tagként belülről tapasztalt baráti légkört, lelkes tettrekészséget.

 

Beszélt tagtársunk az egyesület céljairól, napi tevékenységéről, a kerület jeleseit köszöntő rendezvényekről, a Klauzál-villa falára került emléktábláról, a Klauzál Gábor emlékeit az ország határain belül és kívül egyaránt kutató kirándulásokról, a Klauzál-díszhordóról, vetített-képes előadása méltán érdemelte ki a jelenlévők nagy tapsát.
Végezetül a hozzászólások között új kutatási terület is körvonalazódott Karacs Zsigmond hozzászólásában, nevezetesen Klauzál Gábor utódainak XX. századi története.

Nagy öröm volt részt venni a Honismereti Társaság rendezvényén, értékes emberek értékes ismeretsége, tudása gyarapíthatja társaságunk jövőbeni  tevékenységét.Prim György - 2008. november


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)