Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Budapesti Honismereti Társaság

A Budapesti Honismereti Társaság előadássorozatán 2008. november 5-én, a Budapest Főváros Levéltára konferenciatermében hangzott el Karacs Zsigmond előadása „Karacs Teréz és a 19. századi nőnevelés” címmel és dr. Simor László vetítettképes előadása „A Klauzál Gábor Társaság tevékenységéről”.


A Budapesti Honismereti Társaság meghívására november 5-én a fővárosi levéltár konferenciatermében bemutatkozó előadást tartottunk társaságunkról. Ennek előzménye, hogy a nyári könyvbemutatónkon Gábriel Tibor, a meghívó szervezet titkára személyesen is részt vett. A meghívást akkor kapta egyesületünk elnöke, Dr Dobos Károly.

Az előadások előtt lehetőség adódott a honismereti egyesület képviselőivel is rövid beszélgetést folytatni, reméljük kapcsolataink tovább bővülnek.


  

A társaság előadássorozati estjén az első előadás – születésének bicentenáriumán – Karacs Teréz személyével, életével foglalkozott a Karacs család egy korunkban élő történész tagja révén.

Karacs Zsigmond a XIX. századon végigvezetve hallgatóságát, Karacs Teréz életén át bemutatta a reformkor történéseit, különösen az oktatás-nevelés területén a nők helyzetét.
Előadásának mottója Karacs Teréztől: „Képessé kell hivatására nevelni a gyermeket, nem kell hinni, hogy amit az anya elmulaszt a tanítóintézet helyrehozza.” jelenleg is kiemelten élő feladat a mai kor gyermeknevelésében.
Karacs Teréz 1808-ban született, egész életére mély befolyást gyakorolt a hazai nőmozgalmat megindító édesanya, és az európai hírű rézmetsző-művész édesapa biztosította gyermekkor, amidőn a család mindennapos vendégei voltak: Virág Benedek, Fáy András, Kazinczy, Vitkovics, Garay, Vajda Péter, Vörösmarty, Kölcsey.


A magyar nőnevelés úttörői között számon tartott Karacs Teréz munkásságának sarokköve a magyar nemzeti oktatás, ezen belül is a nőoktatás-nevelés kérdése, nagy hatással volt rá Teleki Blankával és Lővei Klárával való barátsága, élete végéig állandó kapcsolata volt a magyar nőnevelés jelentős fórumaival. Életműve a magyar oktatástörténet nagy fejezete.Az est második felében dr. Simor László tagtársunk előadásában a Klauzál Gábor Társaság életével ismerkedhetett meg a honismereti közönség. Az előadó elébb Klauzál Gábor

élettörténetét mutatta be röviden, majd a reformkori időkben, az 1848-as forradalom- és szabadságharc idején, később a kiegyezés felé haladó nemzet életében játszott jelentős hatásával ismertette meg hallgatóságát, természetesen megemlítve a kistétényi (jelenleg Budatétény) birtokosként telt másfél évtized helyi eseményeit, jelentőségét.
Simor László kettős szerepkörben világította meg a Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóján alakult egyesületünket. Egyrészt azt a – Klauzál Gábor szellemisége indukálta – értékmentő-értékteremtő hatást kívánta bemutatni, amely őt is megragadta és a társaság tagjai közé hívta, másrészt a már tagként belülről tapasztalt baráti légkört, lelkes tettrekészséget.

 

Beszélt tagtársunk az egyesület céljairól, napi tevékenységéről, a kerület jeleseit köszöntő rendezvényekről, a Klauzál-villa falára került emléktábláról, a Klauzál Gábor emlékeit az ország határain belül és kívül egyaránt kutató kirándulásokról, a Klauzál-díszhordóról, vetített-képes előadása méltán érdemelte ki a jelenlévők nagy tapsát.
Végezetül a hozzászólások között új kutatási terület is körvonalazódott Karacs Zsigmond hozzászólásában, nevezetesen Klauzál Gábor utódainak XX. századi története.

Nagy öröm volt részt venni a Honismereti Társaság rendezvényén, értékes emberek értékes ismeretsége, tudása gyarapíthatja társaságunk jövőbeni  tevékenységét.Prim György - 2008. november


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)