Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Felker Győző búcsúztatása

Január 17-én a Baross Gábor Telepi Polgári Kör székházában a gyászoló család, barátai és tisztelői körében vettünk búcsút Felker Győzőtől.

Felker Győző búcsúztatása
 

Kivételesen hasznos és tevékeny életutat járt be Felker Győző, a Baross Gábor Telepi Polgári Kör közelmúltig alelnöke, a természetbarát, helytörténész, közösség- szervező és mindenképpen tiszta, tiszteletre méltó ember.
(Városházi Híradó - 2009.jan.23.,XVII.évf.2.sz.2.old.)


Rokonok, barátok, tisztelők töltötték meg 2009. január 17-én 11 órakor a Polgári Kör nagytermét, hogy emlékezzenek, emlékeztessenek és tisztelegjenek az elhunyt emléke előtt. Sorra helyezték el virágaikat a gyászolók, köztük Szabolcs Attila polgármester, elődje, Bollók Istvánné volt polgármester és Karsay Ferenc alpolgármester.
Sümegi János, a Barossi Polgári Kör mostani elnökhelyettese nyitotta meg a megemlékezést, amelyen elsőként az idén 90 éves Pelikán Imre bátyánk, a kerület díszpolgára, a Polgári Kör elnöke hajtott fejet a gyászoló család, a megjelentek, elsősorban pedig az elhunyt barát és munkatárs emléke előtt. Őt követte Szabolcs Attila polgármester, aki a protokollon túlmutató meghatottsággal beszélt Felker Győzőről, a kiváló emberről és búcsúzott tőle a tisztelők, a Baross-telep és az egész kerület nevében. A Klauzál Gábor Társaság elnöke, dr. Dobos Károly a közös munkálkodás eredményességéről, Telek György pedig a Magyar Természetbarát Szövetség nevében a nagyszerű természetjáróról emlékezett. Sillye Antal szép keretbe foglalt emlékezését verssel, oda illő, a természet és az élet szeretetéről szóló költeménnyel idézte, amivel nemrég még vigasztalni próbálták az aranyjelvényes túravezetők nevében a lábát vesztett barátot. A jelentős helytörténeti örökséget hagyó elhunyttól Petz Nándor helytörténész, kutató búcsúzott, majd Ambrus Károly, a Polgári Kör aktív tagja és tárogatós előadója az „Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek” kezdetű dallal búcsúzott Felker Győzőtől.
Végezetül Pelikán Imre köszönte meg a részvétet és a részvételt.

Fürj György - 2009. január 23.


 

Telek Györgynek, a Magyar Természetbarát Szövetség Természetvédelmi Bizottsága titkárának a megemlékezésen elhangzott búcsúztatója a sporttárstól: a számtalan természetvédelmi tábor, kéktúra táborok, több ezres rendezvények (Vöröskői emléktúra, Pilisnyeregi emléktúra, BTSSZ találkozók stb.) 1995-ig aktív szervezőjétől…
(A Magyar Természetbarát Szövetség és az aranyjelvényes túravezetők részéről a megemlékezésen jelenvolt több mint 10 sporttárs, köztük az MTSZ tiszteletbeli elnöke Thuróczy Lajos.)Felker Győző búcsúztatásaFelker Győző aranyjelvényes túravezető(1), számos BTSSZ(2) központi rendezvény találkozó aktív lebonyolítója, táborépítője, a Társadalmi Erdei Szolgálat természetvédelmi táborainak(3) résztvevője, egyik vezetője volt. Augusztusában még részt vett a természetvédelmi táborozók szokásos nosztalgia összejövetelén. Hosszú és fájdalmas szenvedés után december 19-én ment el égi turistatársaihoz.
Egy hír természetbarát körökben mely mennyi mindent takar. Egy mozgalmas életet, egy barátot, egy embert, csupa nagybetűvel.
A Magyar Természetbarát Szövetség(4), az aranyjelvényes túratársak, a Budapesti Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság, a Társadalmi Erdei Szolgálat táborozóinak nevében, mint barátaid eljöttünk, hogy végső búcsút vegyünk.

Győző bácsi!

Most nem hívó szavadra jöttünk össze ebbe a terembe, ahol sokszor idéztünk fel természetjáró emlékeket, természetvédelmi, kéktúra, vagy BTSSZ táborokban megesett kellemes, vagy huncut történeteket.

Búcsúzni jöttünk.

Tudtuk, láttuk, utolsó éveidben lezajlott egészségügyi megpróbáltatásaidat, szenvedéseidet, melyet egyre nehezebben viseltél el. Bíztattunk, bátorítottunk, de sajnos segíteni nem tudtunk.
Beköltöztél égi turistatársaidhoz, a legendák, a történetek világába. Mint hagyományőrző, nemcsak a polgári kör, a lakóterületed, szűkebb hazád Baross Gábor telep múltját kutattad, mentetted értékeit, hanem természetbarát múltadat, emlékeidet is feldolgoztad, híven őrizted.
A természetjárásban szinte minden területen otthon érezted magad. Táborépítésben, a természetvédelmi munkában, vízi természetjáróként, hegyeket, sziklákat mászva, kutatva növények ásványok titkát, csodálva szépségüket élted életed. Igazi barátként, Természetbarátként.
Amikor már nem tudtad járni az erdőt, akkor se szakadtál el tőlünk. Tanácsaiddal, bátorításaiddal segítetted szervezői, vezetői munkánkat.
Magyarszéky Béla(5), Pálmai Nándor(6), Tholt Albert(7) és még sokan mások merítettek erőt természetszeretetedből és optimista életszemléletedből. Összefogtad a természetvédelmi táborozók legendás csapatát, sokszor otthont adva összejöveteleinknek.
Pedig nem volt könnyű helytállni a történelem változásaiban. Sok mindent megéltél, de soha nem gyűlölködtél, mindig a szeretet, a megértés, az együttműködés, a tenni akarás vezérelt.

Tisztelt gyászoló család, rokonok, barátok, Baross Gábor Telepi Polgári Kör tagjai, sporttársak.

Lehet, hogy elcsépeltnek tűnik de igaz, hogy nem hal meg az, akire emlékeznek.
Mi még sokáig emlékezni fogunk Felker Győzőre, Győző bácsira összejöveteleinken, borozgatás közben vagy tábortűz mellett, közösen átélt történeteket és személyiségét felidézve.
Ő már az égi sporttársainkkal, az égi turistautakat járja, de szívünkben, lelkünkben itt marad velünk.

Felker Győző, Győző bácsi!


Telek György
Magyar Természetbarát Szövetség
Természetvédelmi Bizottság titkára

Búcsúzunk tőled, Nyugodj békében.

Baross Gábor telep, 2009. január 17.


 


Jegyzetek:
(Thuróczy Lajos, az MTSZ tiszteletbeli elnöke szóbeli közlései nyomán összeállította Hódi Szabolcs)

(1) - aranyjelvényes túravezető:
az MTSZ túravezetői rendszerének legmagasabb fokozata, melyet pályázat és érdemek alapján adományozza az MTSZ. Az 1967 óta létező elismerést Felker Győző 1968-ban kapta meg.
(2) - BTSSZ = Budapesti Természetbarát Sportszövetség:
az MTSZ keretében szervezett budapesti természetjárás csúcsszervezete, amely 1990 óta az 1888-ban alapított Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti Osztályának és haladó hagyományainak folytatója.
(3) - TESZ = Társadalmi Erdei Szolgálat:
a gyakorlati természetvédelem gondolatával (melynek célja, hogy a turisták aktívan vegyenek részt az erdők védelmében) 1962-ben útjára indított mozgalom, mely 1991-től megújult névvel (Természetvédelmi Szolgálat) a Magyar Természetbarát Szövetség társadalmi szervezeteként a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala pártfogásában működött 1997. évi önfeloszlatásáig…

    

A TESZ Természetvédelmi táborai 1974-1994 között 36 alkalommal kerültek megrendezésre…
(4) - MTSZ = Magyar Természetbarát Szövetség:
a 136 éves múltra visszatekintő, szervezett magyar természetjárás mai legnagyobb – hat szakágat: gyalogos, kerékpáros, vízi, túrasí, hegymászás, barlangászat magába foglaló – reprezentánsa.
(5) - Magyarszéky Béla (1921-2000†):
aranyjelvényes túravezető, a korábbi budapesti szövetség főtitkára, a TESZ Országos Intézőbizottsága elnöke (1965-től), 1987-90 között az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának elnöke, 1994-95 között a Természetvédelmi Albizottság vezetője.
(6) - Pálmai Nándor:
aranyjelvényes túravezető, a budapesti TESZ vezetője.
(7) - Tholt Albert (2001†):
a BTSSZ és elődszervezete főtitkára, az MTSZ elnökség tagja haláláig.


A 20. évforduló alkalmából, az MTSZ gondozásában 1998-ban kiadott „Aranyjelvényes Túravezetők Klubja” c. füzetben Felker Győzőre vonatkozóan a következők szerepelnek:

 1949-óta szervezett természetjáró, 1953-tól szakosztályvezető, a XXII. kerületi Természetbarát Szövetség elnöke 1965-80, a Budapesti Mechanika SE ügyvezető elnöke 1975-83, a Vízitúra Szakosztály vezetője 1973-84, TESZ tag 1964-97. Ezüstjelvényes természetjáró, aranyjelvényes túravezető. Szervezett turisztika területén végzett munkájáért „Testnevelés és Sport” érdemes dolgozója, Erdők Védelméért-, Vízitúra- és TESZ emlékplakett tulajdonosa.

* * *

Dutka Ákos: A kertem


Egy régi kertért járom rég az erdőt,
Hordva virágot, magot, gyökeret
Mi lett belőle, hogyha itthon felnőtt?
Színnel, illattal kertem tele lett

Bejött az erdő titkos illatával:
Kakukkfüves és menthás illatár
S keverten itt a diófa szagával
Parfőmben úszik benne már a nyár.

Megbékélt lám csak gyanta és a gomba,
Szagos füvek, nárcisz, tulipán…
Kaszált füvét hordva nagyhalomba,
Közéjük fekszem mindig délután.

Mesélni kezd fenyő és a kaktusz
Messzi tengerekről, hová kalandom messze vitt...
Elalszom, s míg zeng a nyári himnusz
Álmomra hímes szemfedőt terít.

Így múljak el egy nyári délutánon
Kiejtve kezemből a telt poharat
Így érjen el a mély, a tiszta álom
Mint nász után lehulló fáradt madarat.

Nem kell pap se feszület, koporsó,
Megbúvok csendben egy diófa tövén
Ne tudja senki, mi volt utolsó
Álmom. S mit mond a kert: ki voltam én?

Egy hullám, kit most más csillagon várnak
Kinek rezgése e sárgolyón letelt
Barátja egy bölcs, árvult vén kutyának,
Egy dal, mit továbbzenél a régi kert.

1954. május
.
.
.


A megemlékezésen e verset elmondta – Győző bácsi Baross Gábor telepi kertjében eltöltött hajdani napok emlékeként… – Sillye Antal aranyjelvényes túravezető, a csepeli (XXI. kerületi) Természetbarát Szövetség egykori (1961-74) elnöke.Néhány kép a megemlékezésről:


Pelikán Imre, a Baross Gábor Telepi Polgári Kör elnöke
        Szabolcs Attila
Budafok-Tétény polgármestere

Dobos Károly
a Klauzál Gábor Társaság elnöke
 
Telek György
az MTSZ Természetvédelmi Bizottság titkára
 
Petz Nándor helytörténész


 
Sillye Antal
aranyjelvényes túravezető

 
Ambrus Károly tárogatójátéka
. 

 
A gyászoló Felker-család
.
.


Dr. Csom József, Karsay Ferenc, Bollók Istvánné és Szabolcs Attila Búcsú Győző bácsitólFelker Győző, Baross Gábor-telep szülötte, 82 esztendős korában távozott közülünk. Akik ismerték – a kerület civil szervezetei – halála után is őrzik emlékét, és hálával gondolnak a minden helytörténeti munkához önzetlen segítséget nyújtó lokálpatrióta férfira.
(Helyi Téma – XXII. kerület, 2009. július 21.)


A Baross Gábor Telepi Polgári Kör január 17-én tartott búcsúztatót a hajdani alelnök, a szervezet újjáalapító tagja tiszteletére a XVI. utcai székházban.

A tavaly december 19-én elhunyt Felker Győző hamvait saját kérésére szűk családi körben helyezték végső nyugalomra XVI. utcai otthona kertjében.

– Győző barátunk azon kevesek közé tartozott, aki abban a házban halt meg, ahol született. Sokoldalú ember volt. A budafoki premontrei gimnáziumban érettségizett, majd a Gamma gyárban és végül nyugdíjazásáig a Mechanikai Műveknél dolgozott. A fél világot bejárta turistaként, és mindenhol hangyaszorgalommal gyűjtögetett. Igen értékes kőzet, -kerámia- és éremgyűjteménye van. Szerette szűkebb és tágabb hazáját, honismereti tanulmányokat olvasott, majd maga is írt. A helyi és polgári körrel kapcsolatos emlékeit megkapjuk a családtól, és archiváljuk, illetve a helytörténet-kutatók

rendelkezésére bocsátjuk – mondta Pelikán Imre, a Baross Gábor Telepi Polgári Kör elnöke, akit gyermekkora óta szoros barátság fűzött Felker Győzőhöz.

Szabolcs Attila polgármester mellett a helyi civil szervezetek képviseletében Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke és Petz Nándor helytörténész-kutató is lerótta tiszteletét.

Az emlékezők Felker Győző önzetlen segítőkészségét hangsúlyozták. Hálával gondoltak arra az igyekezetére, hogy a régi budatétényi, barossi családok nevei ne merüljenek feledésbe, és átörökítsen mindent az utókorra. A felszólalók mindenekelőtt köszönetüket fejezték ki, mindazért, amit Felker Győző szűkebb hazájáért tett, és ígérték, Győző bácsihoz méltón igyekeznek folytatni a lokálpatrióta munkát, és szívükben mindörökre megőrzik a nevét.

Fodor Erika – 2009. január 22.


Az oldalt összeállította (és a képeket készítette): Hódi Szabolcs - 2009. február


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (38)
Wolf-kripta (13)