Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A Klauzál Gábor Társaság ajánlásai Budafok-Tétény kitüntetéseire

A XXII. kerület díszpolgára, illetve a „Kultúra 22”-címre társaságunk ajánlása 2009-ben


Társaságunk ez évben a következő személyeket javasolta a díszpolgári cím és a „Kultúra 22”-díj odaítéléséről döntők figyelmébe:

• a XXII. kerület díszpolgárának címére Máthé Erzsi színművésznőt, Budafok szülöttét, a Nemzet Színészét.

• a „Kultúra 22”-díjra Ácsné Varga Mónikát, a budafoki könyvtár vezetőjét, illetve
Lics Lászlót és Lics Lászlónét, a Lics Pincészet tulajdonosait (megosztva)


(melléklet: levél a polgármesternek)
Szabolcs Attila úr
polgármester

Budafok-Tétény,
Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
Budapest,
Városház tér 11.


Tisztelt Polgármester Úr!


A Klauzál Gábor Társaság – egyetértve a Savoyai Jenő Asztaltársaság és a Budapesti Városvédő Egyesület Promontor-Tétény munkacsoportjának kezdeményezésével – 2009-ben a „XXII. kerület Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetéssel való elismerésre

Máthé Erzsi (Mercz Erzsébet)

színművésznőt javasolja. Máthé Erzsi a ma élő magyar színésznők egyik legnagyobbika, aki tehetségével, szorgalmával és kiváló munkájával nem csak önmagának, hanem városunknak is hírnevet szerzett. Méltán büszkék lehetünk reá! Művészi munkássága révén a nemzet legnagyobb színészei közé emelkedett, pályája során szinte minden létező szakmai és állami elismerést megkapott. Életművéért 2000-ben – a kortárs élő színművészek 12 legkiválóbbika közé emelve – a Nemzet Színésznője lett.

Élete és művészi pályafutása során soha nem lett hűtlen Budafokhoz, mindig büszkén vállalta szülőhelyét és sváb származását. A páratlan életmű elismerésére javasolt díj Máthé Erzsi esetében valós teljesítményekért, méltó helyre kerülne.
Külön említendő, hogy személyében ő lehetne az első női kerületi díszpolgár.Ugyancsak örömmel vettük a két civil szervezet javaslatát Ácsné Varga Mónika a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki könyvtárának vezetője, valamint a Lics házaspár, Lics László és Lics Lászlóné (megosztva) „Kultúra 22” díjjal történő kitüntetésére.

A Klauzál Gábor Társaság mindkét javaslatot indokoltnak tartja, mivel a javaslattevők előterjesztésében írottak saját tapasztalataikkal is megegyezőek.

Ácsné Varga Mónika több alkalommal is készséggel befogadta Társaságunk különféle rendezvényeit, könyvbemutatóit, mind a régi mind az új könyvtár épületében és több civil szervezet hasonló jellegű kezdeményezését, kiállításait is készségesen támogatta. A vezetése alatt működő intézmény jelentős kultúraközvetítő funkciót is betölt a kerületben. Kiváló szakmai felkészültsége, nagyszerű emberi tulajdonságai és jó kapcsolatteremtő képességei alapján általános közszeretetnek és elismerésnek örvend a kerületben, a helyi közösségekben, intézményi és civil szervezetekben egyaránt.

Lics László és Lics Lászlóné törekvése a bor és a kultúra összekapcsolására számtalan sikeres rendezvényt eredményezett az elmúlt közel két évtizedben. Ezek közül is kiemelendők a különféle képző és iparművészeti, népművészeti kiállítások, melyek a helyi, hazai és határon túli alkotóművészek, alkotó közösségek részére biztosítanak lehetőséget tehetségük és alkotásaik bemutatására. Példa értékű mecenatúrát folytatnak, támogatják a helyi kulturális programok megvalósítását, a civil szervezetek különféle rendezvényeit, melyek közül külön is említést érdemel az idő közben hagyományossá vált díszpolgárok találkozója. Egyesületünk számos közvetlen együttműködés keretében pl. Klauzál borok palackozása, találkozók szervezése talált a kultúráért magas színvonalon együttműködő, támogató félre személyükben.

Mindezek alapján, a Klauzál Gábor Társaság is feltétlenül támogatja a javasolt elismerések nevezetteknek való odaítélését!

Budapest, 2009. január 29.

Tisztelettel:

Dr. Dobos Károly
elnök

Képek jelöltjeinkről:

Máthé Erzsi Kossuth-díjas színművésznő, a Nemzet Színésze
   

Ácsné Varga Mónika, az új- és a régi budafoki könyvtárban
   

Lics család
Néhány kép az utóbbi öt év őszi borfesztivál megnyitó kiállításaiból, a Lics Pincészetben 1995-től tartott kulturális rendezvények sorában:
2004 - 2005 - 2006

2007
2008


A kerületi díszpolgárok köszöntése minden év tavaszán 2004-től kezdődően:
 

A IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál egyik kiemelt budapesti helyszíne 2007-ben:Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (39)
Wolf-kripta (13)