Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Közhasznúsági jelentés - 2009

Elnöki beszámoló és közhasznúsági jelentés a Klauzál Gábor Társaság 2009-as évéről.Az ötödik teljes évünk volt 2009, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából másodszor tette lehetővé az adók 1%-ának a gyűjtését. Együttműködésünk folytatódott a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Lics Pincészettel, Békési Imrével (Záborszky Pincészet), Varga Mónikával (Budafoki Könyvtár) és több civil szervezettel (pl. Budapesti Honismereti Társaság, Henszlmann Imre Történelmi Társaság (Kassa), Poszonyi Casino). Az év folyamán a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központban minden hónap utolsó csütörtökén este 6 órától rendezvényt tartottunk. Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlap anyagainak a kezelésében 3 tagunk (Prim György, Hódi Szabolcs és Dobos Károly) vettek részt. Augusztustól átalányban a PC Vitalitas Kft-t bíztuk meg a honlapi anyagaink webes szerkesztésével. Továbbra is a honlapunk a fő kommunikációs csatornánk.

2008. december 19-én 82 éves korában, hosszantartó súlyos betegség után, váratlanul elhunyt Egyesületünk tiszteletbeli tagja, Felker Győző helytörténész: szűkebb pátriánk Baross Gábor telep és Budatétény múltjának kimeríthetetlen tudású ismerője, haláláig lelkes kutatója. Január 17-én a Baross Gábor Telepi Polgári Kör székházában a gyászoló család, barátai és tisztelői között búcsút vettünk Felker Győzőtől, egyesületünk tiszteletbeli tagjától. A Klauzál Gábor Társaság elnöke, dr. Dobos Károly a közös munkálkodás eredményességéről beszélt.

Januárban az egyesületünk nevében ismételten javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként és a „Kultúra 22”-díj odaítéléséről döntők figyelmébe: a XXII. kerület díszpolgárának címére Máthé Erzsi színművésznőt, Budafok szülöttét, a Nemzet Színészét, a „Kultúra 22”-díjra Varga Mónikát, a Budafoki Könyvtár vezetőjét, illetve Lics Lászlót és Lics Lászlónét, a Lics Pincészet tulajdonosait (megosztva). Nagy örömünkre a döntéshozók Varga Mónikát választották a „Kultúra 22” díjra.

A Klauzál Gábor Társaság 2008 című könyv

2009 februárjában elkészült egyesületünk újabb kiadványa! A 2004-2006. és a 2007. évi Évkönyveink után, folytatva a megkezdett sorozatot egyesületi honlapunk 2008-ban megjelent írásait is könyvbe foglaltuk. A könyv 2008-ban az egyesület honlapján megjelent anyagok szerkesztett, teljes anyagát tartalmazza, így értéket képvisel a kerület helytörténete szempontjából is. A szép színes, exkluzív kiadvány 125 oldalnyi. Az oldalak A4-es nagyságúak. Gyűjtőknek is kuriózum. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható, és csak 50 számozott példányban készült, ISSN számmal rendelkezik. A több száz színes képet tartalmazó szép nyomdai kivitelű könyv csak az egyesületünknél érhető el. Az évkönyvszerű kiadvány jól tükrözi a civil közhasznú egyesület 3 fő tevékenységi körét a fő fejezetcímek által is. A 3-22. oldal között Klauzál Gáborral kapcsolatos írások és rendezvények találhatóak. Ezek az anyagok forrásértékűek is egyben (Pálmány Béla új adatai Klauzál Gáborról és családjáról, a Szmollény-féle Klauzál könyv és bemutatója, Klauzál március 15-i szerepe). A 23-85. oldal között az egyesületi élet történései olvashatóak, sok rendezvénnyel (Klauzál Napok Tétényben, Budatétényi Ősök Napja, Történelmi szalon, dombóvári kirándulás, a Klauzál díszhordó avatása, az első november 18-i rendezvény Klauzál születésnapján stb.). A 86-112. oldal között az előbbi két fő témába nem tartozó közéleti események kerültek (civil nap, díszpolgárok stb.). A 113-124. oldal között a Klauzál Gábor Társaság honlapjának Társalgója található. Végezetül a Kapcsolat oldal olvasható.

2009. február 7-én Quirin Károly, a Chevaliers Törley Pezsgőrend ceremóniamesterének a meghívására egyesületünk tagjai a Törley Pezsgőgyárba látogattak el. A séta során megtekintettük a kiállítást, a pincéket és megkóstoltuk a pezsgőfajtákat.

„KLAUZÁL GÁBOR Iratok, beszédek, megemlékezések”

Egyesületünk kiadásában tagjaink aktív közreműködésével új könyv jelent meg Klauzál Gáborról! Érdeklődő olvasók számára, Dobos Károly válogatásával és szerkesztésével 2009. március 14-én megjelent a „KLAUZÁL GÁBOR Iratok, beszédek, megemlékezések” című kötet. A színes, keményborítós könyv 110 oldalon 9 képpel, az első Szmollény féle Klauzál-kötet méretében jelent meg. A könyvet az NKA támogatásával jelentettük meg.

Március 15.

Az első budatétényi március 15-i emlékhelyen 2009. március 14-én délután 3 órakor immár harmadik alkalommal tartottuk meg ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésünket. A megjelenteket dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke köszöntötte. Beszédében kihangsúlyozta: Budatétényben két módon is ünnepelhetjük március 15-t: egyfelől visszatekinthetünk az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc kezdetére, míg másodsorban megemlékezhetünk Klauzál Gábor március 15-i szerepéről. A köszöntőbeszéd folytatásában bejelentésre került a szombati ünnepnek különös apropót adó hír, miszerint aznap jelent meg „Klauzál Gábor, Iratok, beszédek, megemlékezések” címmel új, egyesületi kiadású könyvünk, melynek az 1848-as 12 pont mintájára a nyomdából kikerült frissen nyomott példányait a helyszínen már kézbe is vehettek az érdeklődők. Ünnepi előadónk Karacs Zsigmond történész, a Kossuth Szövetség országos alelnöke, a Budapesti Honismereti Társaság alapító tagja és volt alelnöke jóvoltából (váratlan betegsége okán sajnálatosan nem tudott személyesen jelen lenni, így Lükő Szabolcs alapító tagtársunk tolmácsolásában) hallgathattuk meg kitűnő írását „Klauzál Gábor a közcsendvédelmi bizottság élén” címmel.

2009. március 20-án 13:30-kor, a tétényi csata emlékművénél (a Nagytétényi Kastélymúzeum előtt) Garbóci László helytörténész, a kerület díszpolgára, Bartos Mihály helytörténész, egyesületünk tagjai, és Ócsai Károly, Munkácsy-díjas szobrászművész tartott a Klauzál Napok Tétényben vetélkedőjére felkészítő beszélgetést.

Részt vettünk a civilek, művészek, vállalkozók médiatalálkozóján március 27-én, a XXII. kerületi Városházán, a Záborszky-teremben. A találkozó célja az volt, hogy a kerület közösségi életében aktívan részt vállalók személyesen megismerjék egymást, és a közös célok érdekében együttműködés alakulhasson ki a résztvevők között.

Díszpolgár-találkozó

2009. március 27-én immár hatodik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár dr. Joó Ernő köszöntésére. Egyesületünk tavalyi elhatározása, a díszpolgárfal létrehozása ebben az évben megvalósult. A Lics pince kóstoló termének hosszú falán kialakított díszpolgárfal színes tablók sorozatából áll. Közös tablón láthatók a 2004 előtti díszpolgárok, aztán egy másikon a díszpolgár-találkozók létrehozói. 2004-től minden év önálló tablón szerepel, az adott év díszpolgára mellett a díszpolgár-találkozó fényképe és a résztvevők által aláírt emléklap is látható. A fő kivitelező Juhász Péter tagtársunk volt, aki a tőle megszokott alapossággal és nagy odafigyeléssel készítette ezt a munkáját is, melyet az NKA támogatott.

A 2009. évi Klauzál Napok Tétényben

2009. április 24-25-e között immáron negyedik alkalommal jelentkeztünk az egyesületünk éves rendezvény-naptárában fő programunkként kitüntetett Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunkkal.

A 2004-ben útjára bocsátott Klauzál Napok Tétényben programunk megnyitójával idén rendhagyó módon kiléptünk szűkebb pátriánk Budafok-Tétény „falai” közül, s régi elképzelésünk megvalósításaként: egyesületi névadónk Klauzál Gábor egykori születésének helyszínén, a nyitóprogramunkat befogadó Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalában kezdtük el kétnapos rendezvénysorozatunkat. Városházi programunkat Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke nyitotta meg. Egy meglepetéssel szolgálva felolvasta az 1850-ben bővített kiadásában, Pesten, Heckenast Gusztáv nyomdájában megjelent „A magyar forradalom férfiai 1848/49-ből” című könyv Klauzál Gáborra vonatkozó passzusát. A nyitónap fő programpontjaként dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke tartott vetítettképes előadást „Mit köszönhetünk Klauzál Gábornak?” címmel a Városháza emeleti különtermében egybegyűlt 25 főnyi hallgatóságnak. A programnap kuriózumaként felmehettünk az előadóterem feletti irodába (ma a Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály vezető főtanácsosának hivatali helyisége és tárgyalója), ahol 205 évvel ezelőtt: 1804. november 18-án Klauzál Gábor született. Az akkoron Károly Kaszárnyaként „funkcionáló” épület szolgált állomáshelyéül, az Esterházy Miklós nevét viselő 32. sorgyalogezred osztrák Németalföldön (későbbi Belgiumban) született – ám Babarczy Ágnes személyében egy Csongrád megyei nemes leányt feleségül vevő – Johann Clauzal von Schlanikovitz (vagyis Klauzál János) cs. kir. őrnagynak, később dandárnokként Pest város katonai parancsnokának… A szoba falán megtekintettük Klauzál Gábor születésének 100. évfordulója tiszteletére (némi késedelemmel 1906-ban leleplezett) Budapest székesfőváros közönsége által emelt impozáns vörösmárvány emléktáblát, mely előtt a programnap záró emlékeként a résztvevőkkel közös csoportkép készült.

Kerületi iskolások vetélkedője a tétényi csata 160. évfordulójára emlékezve. 2009. április 24-én a Klauzál Napok Tétényben második rendezvényére gyülekeztek versenyzők és kísérőik az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskolában. Kincses Katalin tanárnő, egyesületünk tagja, a vetélkedő szervezője izgalmas kérdéseket állított össze a tétényi csatával kapcsolatban. Idén a győztes a Gádor Általános Iskola csapata lett. Az első 3 helyezett csapat tagjai könyvjutalomban részesültek.

Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél. A Klauzál Napok második napján hagyományaink jegyében idén is végigjártuk Klauzál Gábor szűkebb pátriánkban fellelhető emlékhelyeit: a Szent Mihály kápolnát és a Klauzál-villát, mindkét helyen megemlékezve Kistétény 1850-es ’60-as években volt legnagyobb kisugárzású lakójáról.

Megemlékezések a Szent Mihály kápolnánál. Április 25-én szombaton, a Klauzál Napok Tétényben programsorozatunk második napjának megemlékezéseit Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április 27-ei házasságkötésének színhelyén, a budatétényi Szent Mihály kápolnában kezdtük, ahol a Klauzál Gábor Társaság tagjának: Kincses Katalin helytörténésznek, az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola történelem–földrajz-szakos tanárnőjének előadását hallgathattuk meg „Klauzál és az újjáépítők” címmel.

Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél II. Április 25-én szombaton, a Klauzál Napok Tétényben programsorozata második napjának délelőtti Szent Mihály kápolnánál tartott megemlékezése után átsétáltunk a Klauzál-villához, ahol hagyományosan, a déli harangszót követően folytatódtak Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél tartott megemlékezéseink.

Megemlékezések a Klauzál-villánál. A Himnusz közös eléneklése után Dobos Károly elnök köszöntötte a kápolnai megemlékezésről átsétált és a villához újonnan érkezett vendégeket, majd röviden összefoglalta Klauzál Gábor kistétényi lakáról és a ’48-as miniszter „tétényi magányáról” tudott ismereteinket. Dobos Károly rövid megemlékezése után felkérte a Klauzál-villánál tartandó megemlékezésünk meghívott vendégét: dr. Simon Gyula elnök-helyettes urat, aki röviden bemutatta az alapítása 20 éves jubileumát ünneplő, budapesti székhelyű Klauzál Lions Klubot.

Klauzál Gábor és családja az 1848-49-es magyar történelemben címmel történelmi előadások zajlottak megbeszéléssel, hagyományosan a Nagytétényi Kastélymúzeum emeleti dísztermében. Király Elvira igazgatóasszony és Dobos Károly megnyitója után „A Klauzál család katonai szála” és „A tétényi csata” – Hermann Róbert történész előadását halhattuk, eredeti kutatási adatokkal. A „Klauzál Gábor, a független egészségügy első hazai minisztere” – címmel dr. Kapronczay Károly a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár főigazgatója előadását, az igazgató úr betegsége miatt dr. Szalka András főorvos úr olvasta fel, aki azzal is külön megörvendeztetett bennünket, hogy a Klauzál minisztersége alatt gondot okozó koleráról bővítette ismereteinket. Az előadásokhoz kapcsolódóan számos kérdést tettek fel és újabb adalékok is elhangzottak a hallgatóságtól. Végezetül az előadásokhoz kapcsolódóan ólomkatonák formájában is megtekinthettük a tétényi csata katonai ruházatát.

35. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál megújulásának keretében a programsorozatba idén visszakerült a Budatétényi Rózsakiállítás, melynek 2009. június 5-i megnyitóján egyesületünk bemutatta „Klauzál Gábor kistétényi kertjének katalógusát”.
dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke ismertette a jelenlévőkkel, hogy ezen a helyszínen már 151 évvel ezelőtt Klauzál Gábor faiskolája kínált 300-nál is több rózsafajtát.

Klauzál Nap Szegeden

2009. június 27-én szegedi kirándulást szervezett társaságunk, hogy a dél-alföldi városban emlékezzünk meg Klauzál Gáborról, akit számos szál fűzött Csongrád megyéhez és annak mostani megyeszékhelyéhez. Reggel 8 órakor busszal indultunk Budatétényből, társaságunk tagjai közül 14-en, családtagokkal és érdeklődő ismerősökkel együtt közel negyvenen, az utazást az NKA támogatta. A Szegeden meghirdetett program a Szegedi Közéleti Kávéházzal közösen szervezett kora délutáni temetői megemlékezés volt Klauzál Gábor sírjánál, majd ismeretterjesztő előadás a Városházán. A délelőttöt városnézéssel töltöttük, Szeged sok-sok látnivalói közül elsősorban a Klauzál Gáborral kapcsolatosakat néztük meg és nagyobb hangsúlyt fektettünk a 4 évvel ezelőtti kirándulásunkon kimaradtak megtekintésére.

Megérkezésünk után a Móra Ferenc Múzeum nyugati oldalánál (Várkert /Stefánia) lévő Klauzál mellszobornál találkoztunk dr. Varga László ny. történelemtanár idegenvezetőnkkel és dr. Nagy Péterrel a Szegedi Közéleti Kávéház képviselőjével. Jártunk a Klauzál téren, a Kelemen László utcai Klauzál emléktáblánál, az új zsinagógában, a Fogadalmi templomban.

A szegedi belvárosi temetőben 15 órakor a megemlékezést,- amelyen a Szegedi Magyar Királyi Klauzál Gábor Gimnázium öregdiákjai, az utód Radnóti Gimnázium igazgatóhelyettese és Jároli Jenő a Szeged Belvárosi Temető vezetője is jelen voltak- 15 órakor dr. Nagy Péter a Szegedi Közéleti Kávéház törzstagja nyitotta meg a következő szavakkal:Kegyelettel és főhajtással kell emlékezni a 143 évvel ezelőtt elhunyt Klauzál Gáborra a szegedieknek, hiszen ő mindig az általa tisztelt közösségért tevékenykedett, szegedi lakosként a szegedi polgárokat képviselte és mindig a hazát szolgálta. Ezután dr. Dobos Károly, társaságunk elnöke emlékezett a sírnál. Klauzál Gábort mára elfeledte a haza. Társaságunk célja, hogy megmutassuk a ma élőknek is nagyságát, megismertessük munkásságát. Ezt követően Bartos Mihály tagtársunk mutatta be rendkívül érdekesen és a legkisebb részletre kiterjedően a sírhelyet és annak szimbolikáját.
Befejezésül koszorúzások következtek. Koszorút és virágokat helyezett el a Klauzál Gábor Társaság, a Szegedi Közéleti Kávéház, a Szegedi Magyar Királyi Klauzál Gábor Gimnázium öregdiákjai (Kószó Jenő, dr. Balogh Géza, dr. Szűcs Lajos), Dudás Zoltánné a Radnóti Gimnázium igazgatóhelyettese, valamint a Budapesti Városvédő Egyesület.

A patinás városházán 17 órakor kezdődött a fő rendezvény. Dr. Szalay István a Szegedi Közéleti Kávéház Alapítvány kuratóriumi elnöke, korábbi szegedi polgármester nyitotta meg az előadást. A helyszín méltó az eseményhez, mondta bevezetőjében, hiszen Klauzál Gábort Szegeden nagy becsben tartják. Dr. Dobos Károly vetítettképes előadása „Mit köszönhet hazánk és Szeged Klauzál Gábornak?” címmel részletesen ismertette Klauzál Gábor munkásságát. A kérdések, hozzászólások azt mutatták, hogy a hallgatóság sok új ismeretet szerzett e kiváló férfi tevékenységéről és politikai szerepvállalásáról, és azt is bizonyítják, hogy van érdeklődés történelmünk kevéssé ismert nagyságai iránt. Végezetül a Kiskőrössy Halászcsárdában szegedi halászlével fejeztük be a napot, ahol jelen volt dr. Szondy Ildikó, a Szegedi Közéleti Kávéház vezetője.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában 2009. július 1-én, szerdán 18 órakor, a Könyvtár galériájában került sor a Klauzál Gábor Társaság 2009. évben megjelent könyveinek kerületi ismertetésére, ahol a „ Dobos Károly: Klauzál Gábor - Iratok, beszédek, megemlékezések” és a Klauzál Gábor Társaság 2008. évkönyv és CD került bemutatásra. Ezt követte Dobos Károly a „Mit köszönhetünk Klauzál Gábornak” c. vetítettképes előadása.

A Nagytétényi Kastélymúzeumban 2009. szeptember 12-13-a között idén már ötödik alkalommal megrendezett Ókori Víg Napok a Kentaur Kertjében kétnapos rendezvényén egyesületünk hagyományosan örökbe fogadta a kastély parkjában álló „Szerelmes Kentaur” szobrát.

A Baross Gábor Telepi Polgári Kör kettős jubileumán, alapításának 100. és újjáalapításának 10. évfordulóján, a szeptember 18-án megnyílt közösségi könyvtár ünnepségén a Klauzál Gábor Társaság ajándékaként egyesületi kiadványokat adományoztunk a kerület új bibliotékájának.

Történelmi Szalon

2009. október 4-i VI. Történelmi szalonestünkön a meghívott vendégelőadó Csorba László történész, egyetemi docens volt, a Történettudományi Intézet igazgató-helyettese, a Római Magyar Akadémia egykori elnöke volt.
Már előre sejteni lehetett, hogy az érdeklődők hatalmas érdeklődéssel fogadják Csorba László történész, „Kossuth, Deák és Klauzál - forradalom és kiegyezés válaszútján, 1859-1867” címmel illetett nagy ívű és érdekfeszítő előadását, aki a hallgatóságot gondolatban visszarepítette a XIX. század Magyarországába.

Budatétényi Ősök Napja 2009

A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva, november 1-én, mindenszentek napján, ötödik alkalommal nyitotta meg társaságunk a gondozásunk alatt álló Wolf-kripta és emlékkert kapuit.

Este 6 órakor hideg, de szélcsendes időben, társaságunk elnöke dr. Dobos Károly köszöntötte az egybegyűlteket. Felidézte a tavalyi Ősök Napját, amikor – az azóta sajnos már elhunyt – tiszteletbeli tagunk Felker Győző anyagából láthattunk nagyszerű kiállítást.
Az alkalomhoz illő zenét a hagyományoknak megfelelően most is Sisak András és az általa vezetett Budai Nagy Antal Gimnázium Baráti Köréből alakult kórus szolgáltatta. Idén, Haydn halálának 200. évfordulóján műsorukat Haydn alkotásaiból állították össze. Haydn zenéje után érdemes volt a Wolf-kriptát belülről is felkeresni. Hasonlóan a korábbi évekhez, Kemény Zsolt fotókiállítását nézhettük meg, ezúttal Budafok-Tétény távolról és közelről címmel. Ahogy Dobos Károly a kiállítást megnyitó beszédében kiemelte, a néhány évvel ezelőtt bemutatott időbeli utazást a képeken most térbeli utazás váltotta fel, ugyanazokról a helyszínekről készült távoli és közeli felvételek különleges együttese.

Tiszteletbeli tagunkat Márk Gergely rózsanemesítőt köszöntötték barátai, egykori kollégái és tisztelői: a „Márk Rózsaszeretők” 2009. október 26-án délelőtt az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Botanikus Kertjében. A megindító ünnepségen Egyesületünk is képviseltette magát.

Klauzál születésnap november 18-án a Klauzál-díszhordónál

Egyesületi névadónk születésnapjának ünneplése már kiemelt eseménnyé vált. Idén együttműködő partnereink közül kb. százan vettek részt. A megemlékezés mellett az est jó alkalmat teremt, pódiumbeszélgetés keretében, egy-egy érdekes ember részletesebb bemutatkozására és a Klauzál Gábor Társaság programjaiban aktívan közreműködő partnerekkel és támogatóinkkal való kötetlen együttlétre, a jövő tervezésére is. Így az ünnepség során a jövőben is:

- a Klauzál-megemlékezés,
- pódiumbeszélgetés és
- az együttműködő partnereinkkel való kötetlen együttlét hármasa határozza meg a programunkat.

Az idei második alkalommal Urbán Aladár a Promontorium Borlovagrend nagymestere volt a pódiumbeszélgetés vendége. A nagymester segítségével és kiegészítőleg a Törley Kft és a Ferenczi Szőlőbirtok támogatásával remek borokat kóstolhattunk.
A kötetlen együttlét során számos partnerünk szólalt fel.

November 6-án, a budafoki temetőben búcsúztunk dr. Gazdag Lászlótól, Budafok-Tétény díszpolgárától, a borászati technikum évtizedekig volt igazgatójától, a borászati szaktekintélytől, a Promontorium Borlovagrend hajdani nagymesterétől.

November 13-án a Radóczy Galériában ünnepelte a fórum létrejöttének 7. évfordulóját a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő asztaltársaság közössége.

November 14-én egyesületünk a 160 éves Lánchíd és a Váralagút bejárásán vett részt Hajós Bence hídnérnök szakszerű vezetésével.

December 3-án Majoros István szobrászművésszel és Hajas Ervinnel, a szoborbizottság titkárával, Szabolcs Attila kerületi polgármesternél jártunk az egyesületi kezdeményezés, az egészalakos Klauzál szobor felállításának az ügyében.

2010-es kártyanaptárként a Tóth Avanti Péter tagtársunk szép tervét, az egész alakos Klauzál szobortervet ábrázoló képet készíttettük el.

Társaságunkon belül - hölgy tagjaink kezdeményezésére - megalakult a „Schmidt Emma Kör”, sikeres karácsonyi jótékonysági akciójukkal mutatva meg erejüket és kiváló szervezőkészségüket.

Az év során születtek remek írások a honlapunkra, köztük Klauzál szablyájáról, sírjáról, a Klauzál hajóról, Schmidt Emmáról, Klauzál gondolkodásáról a zsidósággal kapcsolatban, a Klauzál Lyons Klubról, Géczi Gabriella Katinka névadónkról írt dolgozata, a XIV. ÉKP Konferencia beszámolója, Ráday Mihály anyaga az „Ez az ő napja” címmel és Halász György írása Henszlmann Imréről.

Pályázaton nyertünk a Budafok-Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságánál és az NKA-nál. Az év során folytattuk a Wolf kripta és emlékkert gondozását.

Egyesületünk tisztségviselői és tagjai ebben az évben is térítésmentesen végezték a munkájukat. Külön köszönet illeti Prim Györgyöt és Hódi Szabolcsot a honlappal kapcsolatban, Kincses Katalint a pályázatokkal kapcsolatban és Krieger Krisztinát és Glattfelder Tamást a pénzügyi adminisztrációt illetően. Valamennyi tagunk végzett rendszeres illetve alkalmi önkéntes munkát kb. 4500 órában.


2010. március 2.

Dr. Dobos Károly
elnök
Klauzál Gábor TársaságMellékletek:
1. melléklet: Közhasznú jelentés-2009 _1. lap (pdf)
2. melléklet: Közhasznú jelentés-2009 _2. lap (pdf)
3. melléklet: Közhasznú jelentés-2009 _3. lap (pdf)
4. melléklet: Közhasznú jelentés-2009 _4. lap (pdf)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)