Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A Klauzál Gábor Társaság ajánlásai Budafok-Tétény kitüntetéseire

A Klauzál Gábor Társaság ajánlásai a március 15-e alkalmával átadandó kerületi díjak és kitüntetések díjazott személyeire: Díszpolgári kitüntetésre, Kultúra 22 díjra.A Klauzál Gábor Társaság javaslata Budapest XXII. kerület Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep Díszpolgára kitüntetésre:

„A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.”

Bartos Mihály helytörténész

Szabolcs Attila polgármesternek elküldött írásos javaslatunk:


Szabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221Tisztelt Polgármester Úr!


A Klauzál Gábor Társaság a megalapítása óta eltelt 5 éve alatt lehetőségeihez mérten igyekezett névadója életművével illetve szellemiségével kapcsolatban szervezett programjai, több éve folyó, visszatérő rendezvénysorozatai révén városrészünk kulturális öröksége és történelmi emlékei felkutatása, a hagyományok ápolása és az utókor számára történő megőrzése terén időtállót alkotni.

Ennek szellemében a Klauzál Gábor Társaság 2011-ben a

„XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény,
Baross Gábor-telep díszpolgára”

kitüntetésre

Bartos Mihály helytörténészt

javasolja, kiben célkitűzéseinket egyesületünk kezdetétől támogató, vállalásainkat mindenkoron készséggel segítő, kezdeményezéseinket minden esetben segítve felkaroló a szó legnemesebb értelmében vett városát szerető lokálpatriótát ismertünk meg.Bartos Mihály
(1952. Budapest-Pestújhely) pénzügyi közgazda.
Budafokra 1977-ben költözött, azóta is itt él.

Már a 70-es évek végétől kutatja a kerület helytörténetét, gyűjti annak írásos és tárgyi emlékeit. A település épített, természeti és kulturális értékeinek megóvását, gyarapítását tekinti egyik életcéljának. A helytörténet iránti érdeklődése révén kapcsolódott be 1980-ban a Mihalik Sándor Helytörténeti Kör munkájába, melynek azóta is aktív tagja.

Az 1983-ban alakult Budapesti Városvédő Egyesület alapító tagja, választmányi és elnökségi tagja, majd alelnöke. Az Egyesületen belül 1987-ben létrehozta a Promontor-Tétény munkacsoportot, melynek azóta is vezetője.

A 2005-ben Kós Károly-díjjal kitüntetett, budafoki székhelyű Savoyai Jenő Asztaltársaság alapító tagja, az 1991. évi megalakulás óta annak alelnöke. Az 1991-ben – Budafok tehetséges fiataljainak anyagi támogatására – létrehozott Savoyai Jenő Alapítvány egyik alapítvány tevője, az Alapítvány Kuratóriumának azóta is alelnöke.

Városvédő és asztaltársasági tevékenysége során több műemlékvédelmi, restaurálási munkának volt kezdeményezője, szervezője, illetve aktív résztvevője. Jelentős érdemei vannak a Törley-mauzóleum egyes részeinek műemléki helyreállításában, a budafoki és nagytétényi Szentháromság-oszlopok, a nagytétényi Nepomuki Szent János-szobor és gloriette helyreállításában, de közreműködött a budafoki Kálvária és Stációk felújításában, illetve több alkalommal az ezeken tett barbár rongálások következményeinek megszüntetésében. Több köztéri emléktábla állítását kezdeményezte és szervezte (pl. II. világháború budafoki áldozatai, Mihalik Sándor), 1989-től a Budafoki Történelmi Emlékfal megvalósításán dolgozik társaival. Az itt felállított emléktáblák: a településalapító Savoyai Jenő, Promontor első sváb betelepülő családjai, az 1739/40. évi pestis áldozatai és Saturninus Slavus, a Szent Lipót templom építését támogató Mária Terézia, budafoki tanítók és tanárok valamint Tóth József, továbbá Budafok várossá válása és első polgármestere Záborszky Nándor emléktáblája. Egyik kezdeményezője és aktív résztvevője volt 1989-ben a Tétényi csata emlékére felállítandó emlékműnek, 1999-ben pedig a Budapest-Budafok Helyiérdekű Villamosvasút centenáriumi emlékhelyének.

Részt vett a Szent Lipót templom műemléki helyreállításának támogatására indult közadakozás megszervezésében és annak sikeres lebonyolításában. Egyik kezdeményezője és szervezője volt a templom barokk oltárképe, valamint a főoltár barokk szobrai restaurálásának.

Szervezője és aktív résztvevője volt a Budafok-felsővárosi temetőben található „öregparcellák” védelem alá helyezésnek, az ott található síremlékek közül az ún. „Mindenki Sírja”, valamint Térey Pál honvéd huszárőrnagy síremléke helyreállításának, majd ez utóbbi, emléktáblával való megjelölésének.

Aktív szervező és kezdeményező munkát végzett a nagytétényi Száraz-Rudnyánszky-kastély műemléki helyreállításának megkezdéséért, valamint a budafoki Törley-, Sacelláry- és Czuba-kastély műemléki védelem alá helyezéséért.

A kerület történetének, értékeinek megismertetésére több mint két évtizede rendszeresen tart előadásokat, vesz részt műemléki-helytörténeti bemutató séták szervezésében, vezetésében. Több helytörténeti kiállítás társ-rendezője és -szervezője volt (pl.: Requiem egy temetőért..., Te Deum laudamus..., Hol sírjaink domborulnak..., ¾ évszázad, stb.) a kerületi művelődési házban és a Városházán. Jelentős magángyűjteménye anyagából több kamarakiállítás társ-szervezője és kiállítója volt a kerületi Szabó Ervin Könyvtárban.

Helytörténeti kutatásairól, a kerület értékeinek bemutatásáról több újságcikk, népszerűsítő kiadvány jelent meg. Társszerzője a „Promontor és Tétény 1848-49-ben” (2000.) című könyvnek, melyben elsőként foglalja össze és írja le az 1849. január 3-ai tétényi csata történetét. Önálló kötete a – műemlékvédelmi szakemberek által is elismeréssel fogadott – „Hit-Remény-Szeretet / Szimbólumok a Budafok-felsővárosi temetőben” (2004.), mely a temető öreg-parcelláinak rejtett értékeit mutatja be.

Értékmentő és értékteremtő munkája elismeréseként 1992-ben Podmaniczky-díjat, 1994-ben Budapestért díjat kapott.

A felsorolt szervezeteken kívül, több más civil szervezetnek is aktív tagja, így helyben többek között a Promontorium Borlovagrendnek és a Klauzál Gábor Társaságnak.A városrészünkért végzett eddigi munkássága minden szálában Budafok-Tétényhez kötődő tevékenysége alapján Bartos Mihályt méltónak tartjuk a Budapest, XXII. Kerület, Budafok-Tétény legmagasabb kitüntető címére.A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2011. január 31.Dr. Dobos Károly
elnök


* * *

A Klauzál Gábor Társaság javaslatai Kultúra 22 díjra:

„A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek. A díj életműért is adományozható. A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható.”

Lics László és Lics Lászlóné borászok, a Lics Pincészet tulajdonosai és megosztva
Király Elvira
, a Nagytétényi Kastélymúzeum ez évben nyugállományba vonuló igazgatónője


Szabolcs Attila polgármesternek elküldött írásos javaslataink:


Szabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221

Tárgy: Javaslat a Kultúra 22 díjraTisztelt Polgármester Úr!


A Klauzál Gábor Társaság 2011-ben a „Kultúra 22” díjra megosztva Lics Lászlót és Lics Lászlónét, a Lics Pincészet tulajdonosait javasolja.


A Lics házaspár közel két évtizede hozott létre működő pincészetet Budafok Kossuth Lajos utcájában. Üzleti tevékenységükkel kezdetektől fogva összefonódott kultúra-támogató szerepük. Törekvésük a bor és a kultúra összekapcsolására számtalan sikeres rendezvényt eredményezett. Ezek közül is kiemelendők a különféle képző- és iparművészeti, népművészeti kiállítások, melyek a helyi, hazai és határon túli alkotóművészek, alkotó közösségek részére biztosítottak-biztosítanak lehetőséget tehetségük és alkotásaik bemutatására.

Az őszi Pezsgő- és Borfesztivál nyitó délutánján hosszú évek óta a Lics Pincészet kiállítása fogadja a meghívottakat zenével, a kiállítások értő bemutatásával.
A fesztivál hétvégéjén láthattak a Lics család pincéjében az évek során ott megfordult érdeklődök kovácsolt fegyvereket, Zsolnay porcelánt, korondi fazekas-remekeket, helybéli alkotó türelemüvegjeit, erdélyi fafestményeket, fába faragott történelmet, rézgrafikákat, kerámia- és bőrszobrokat, nem utolsó sorban diópác-festményeket, fotókiállításokat, vagy a Felvidék népviseleteit babákon. És a helybéli művészeti élet jeles alkotóinak műveit, többek között a Mészáros László Képzőművészeti Egyesület Kerámia-szakosztálya munkáit, vagy az Ártér Művészeti Egyesület – Budafoki Mustráját.

A képzőművészetek területén kívül zenei eseményeknek is otthont ad a pincészet. Kisebb zenekarok, táncegyüttesek mellett az utóbbi évek egyik legjelentősebb, több színhelyes (Budapest, Pécs) hazai zenei eseménye alkalmával 2007. májusában a IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál két napján dán, spanyol, német zeneiskolák zenekarai adtak színvonalas koncerteket a pincészet udvarán és utána jó szóval köszönték a szíves vendéglátást.

Éveken keresztül a Kulturális Örökség Napok keretében tette lehetővé a Lics család az érdeklődők számára pincéjük megtekintését személyes vezetésükkel, bemutatva a nagy hírű budafoki borpincék egyikét.

Példa értékű mecenatúrát folytatnak, támogatják a helyi kulturális programok megvalósítását, a civil szervezetek különféle rendezvényeit, melyek közül a Lics Pincészet egyik jelentős eseményévé nőtt 2004. tavasza óta kerületünk díszpolgárainak immár hagyományosan, minden évben megrendezett találkozója, amelyen az adott év kitüntetettjét köszöntik díszpolgártársaik Egyesületünk és a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság szervezésében és tagjainak, valamint vendégeinek körében. Nagy elismerése a rendezvénynek, hogy valamennyi díszpolgárunk részt szokott azokon venni, ha csak betegség, vagy külföldi út nem akadályozza abban.

Egyesületünk számos esetben, találkozók szervezésében talált együttműködő, támogató félre a Lics házaspárban, meghívásukra kóstolótermükben ünnepelhettük a Podmaniczky-díj átvételét is.Meggyőződésünk a fentiek tükrében, hogy Lics László és Lics Lászlóné méltó kerületünk egyik jelentős kitüntetésére, a „Kultúra 22” díjra, példaértékű kultúra-támogató tevékenységük elismeréseként.A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2011. január 27.Dr. Dobos Károly
elnökSzabolcs Attila
polgármester
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Budapest
Városház tér 11.
1221

Tárgy: Javaslat a Kultúra 22 díjra


Tisztelt Polgármester Úr!A Klauzál Gábor Társaság 2011-ben a „Kultúra 22” díjra Király Elvirát, a Nagytétényi Kastélymúzeum ez évben nyugállományba vonuló igazgatónőjét javasolja.Király Elvira a Nagytétényi Kastélymúzeumnak 2000 óta, a múzeum rekonstrukció utáni újranyitása óta elsőszámú vezetője. Több évtizedes tevékenysége során korábbi munkahelyein (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapesti Történeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum) a közművelés, a kultúra területén szerzett széleskörű tapasztalatokat, melyeket a helyi adottságokhoz adaptálva egy évtized alatt a „Vidéki kastély a fővárosban” szlogennel sikeres intézménnyé tette a kerület különleges szépségű kastélyépületét.

A kastélymúzeum kiesik a főváros mindennapi forgalmából, és noha az állandó bútor-történeti kiállítás a világon egyedülálló módon mutatja be a bútorművészet kézműves korszakát, célszerűnek mutatkozott frissíteni a kínálatot, ennek kapcsán az évek során egyre nagyobb sikert arattak/aratnak az újonnan beállított, rendszeres, azonos időpontban tartott programok:

Az első „Korok – virágok” kiállítást 2001-ben rendezték meg, s azóta minden év tavaszán neves virágkötő mesterek virágdíszbe öltöztetik az állandó kiállítás 28 szobáját.

A Kastélymúzeum hagyományteremtő szándékkal először 2005 őszén rendezte meg az „Ókori víg napok a Kentaur kertjében" című kétnapos rendezvénysorozatot.
Ilyenkor a kastély parkja újra életteli római kertté, a „Szerelmes Kentaur" szobor kertjévé alakult át, valódi ókori játszótérré, hol mindent megtudhattunk a görög és római gyerekek játékairól, egyben részeseivé válva mindennapi szórakozásaiknak.

Télen a „Karácsony a kastélyban” keretében közel egy hónapig az enteriőrökben iparművészek karácsonyfái vonzzák a családokat, rendszeres koncertekkel, gyermekeknek játékokkal, mesékkel teszik még emlékezetesebbé az ünnepi hangulatot.


Felidézünk néhányat az emlékezetes programok közül:

̵ Dr. Csányi Vilmos etológus lenyűgöző előadásban „mindent” elmondott, amit a kentaurokról tudni illik.
̵ Dr. Szörényi László irodalomtörténész professzor az ókori kultúra bemutatásakor az ókori kertekről (és lakóikról) beszélgetett, általa ismerhettük meg az antikvitás XVIII. századi képét is.
̵ Emlékezetesek dr. Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum régész-szakmuzeológusa varázslatos ókori meséi, kentaur-történetei.
̵ Dr. Zombori Ottó csillagász nagyszerű előadásait a csillagokról és csillagistenekről, a Kentaur csillagképről hallgathattuk.
̵ Dr. Gazda István tudománytörténész ókori matematikai feladványokkal „fűszerezett" előadása a görög-római tudomány és technika világába kalauzolt.
̵ Prof. dr. Németh György, az ELTE ókortörténésze istennők, családanyák, hetérák ókori világába kalauzolt.

̵ A Garabonciás Együttes pantomimjelenetekkel örvendeztette főként kiskorú közönségét.
̵ Ugyancsak a gyermekeket varázsolta el a budafoki Madárdal Együttes karácsonyváró koncertje.
̵ A Kastélymúzeum programjain köszönthettük a díszteremben a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar Egyesület fiatal zenészeit.
̵ Emlékezetes Kónya István lantművész koncertje, hasonlatosan ahhoz, amikor a Custos Consort kamarazenekar Szászvárosi Sándor (viola da gamba) vezetésével adott ízelítőt a reneszánsz és a barokk zene pompájából.
̵ De barangolhattak az érdeklődők az ókori hangszerek világában a kerületi Szent Kristóf Régizene Együttes dallamaival.
̵ Sebestyén Márta és Lovász Irén énekével örvendeztette a Kastély látogató közönségét.

Évente két alkalommal, tavasszal a Múzeumi Világnap alkalmából, ősszel pedig a Kulturális Örökség Napjai alkalmából rendeznek „Bútorok titkos fiókjai” hívogató címmel kiállítást. Ezen a két hétvégén kinyitják és bemutatják azokat a bútorokat, amelyek belső kiképzése, díszítése is különleges.

Kapcsolódva az országos Reneszánsz Év - 2008 programsorozathoz, a kastély dísztermében 2008. májusától novemberig „Reneszánsz ötvöskincsek” kiállítás volt látható a Mátyás-kort követő 16-17. századi hazai és külföldi főúri udvarokból származó ritkaságokból.

A Kastélymúzeum kezdetektől felkarolója és befogadója a „Klauzál Napok Tétényben” kulturális rendezvénysorozatnak. 2006 óta minden évben (a Batthyány- és a Széchenyi Emlékévhez, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójához) csatlakozva, nagyívű történelmi előadások méltó helyszínéül szolgált a barokk díszterem.

Nagy közönségsikere volt a kastély időszaki kiállításainak is:

̵ 2002 júliusában nyílt meg az Iparművészeti Múzeum legyezőgyűjteményének reprezentatív darabjait bemutató kiállítás. A kastély dísztermében majd 70 darab legyező és egyéb báli kellék idézte fel régi korok báljainak hangulatát.

̵ 2004. júniusa és novembere között a „Muzsikáló gépek évszázada” kiállítás (Korenchy Gábor gyűjteményéből) ezreket vonzott Nagytéténybe.

Király Elvira fontosnak tartotta a kommunikációt a kortárs művészekkel is. Számukra inspirációs forrás a kastély és környezete, az állandó kiállítás évszázados műtárgyai.
2003 óta minden évben megrendezték a fentebb már említett karácsonyi bemutatót, mely alkalmakkor a kortárs iparművészek díszítik a kastély termeiben elhelyezett fenyőfákat és mód nyílik értékes iparművészeti ajándékok vásárlására is.
Az igazgatónő kapcsolatot épített ki a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, illetve a Budapest Kortárstánc Főiskolával, mely lehetővé teszi minden évben a „Korok – virágok” kiállításhoz kapcsolt performansz megvalósítását is.

A kitűnő ötletként az előző évi karácsonyfadíszek aukciójából, vagy a Kentaur szobor örökbefogadásából befolyt összeg a Nagytétényi Kastély Közalapítványt gyarapítja, mely alapítvány ezt az összeget meghaladóan is támogatja a kastély eszköztárának gyarapítását, rendezvényeinek megvalósítását

Király Elvira igazgatása alatt nagy elismerést jelentett, hogy a múzeum a 2003-ban kiírt „Vendégbarát Múzeum” pályázaton a saját kategóriájában első helyezést ért el.

A programok kialakításánál és lebonyolításánál gondot okoz, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő hely és infrastruktúra, nincs időszaki kiállítótér, az egyetlen nagyobb üres helyiség a díszterem. Erre jelent majd megoldást a kastély megüresedett szárnyának és a hozzátartozó melléképületeknek és földterületnek a jelenlegi kastélymúzeum épületével egységben kezelten kialakított rekonstrukciója. Jelentős szerepe volt az igazgatónőnek abban, hogy a kastély ezen része a múzeumhoz kerüljön.
Nyugdíjba vonulása előtt az Iparművészeti Múzeum munkatársainak bevonásával, a Pannonterv építésziroda közreműködésével a teljes területre kiterjedő rekonstrukciós tervet készíttetett, mely a XXI. század elvárásainak megfelelő múzeumi – kulturális központ létrehozását célozza.

Meggyőződésünk a fentiek tükrében, hogy Király Elvira méltó kerületünk egyik jelentős kitüntetésére, a „Kultúra 22” díjra, kerületünk kulturális életében végzett példaértékű, évtizedes tevékenysége elismeréseként


A Klauzál Gábor Társaság nevében, tisztelettel:

Budapest, 2011. január 31.Dr. Dobos Károly
elnök

* * *A díjak és kitüntetések díjazottairól a Polgármester előterjesztései alapján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselőtestülete dönt. Az eredmények kihirdetése az ünnepi testületi ülésen történik.


Hódi Szabolcs - 2011. január 31.


Megjegyzés:
Az Önkormányzat vonatkozó anyaga: Javaslatok kitüntetésekre, díjakra


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (38)
Wolf-kripta (13)