Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Adalékok Budafok–Tétény, Budapest XXII. kerület jelképéhez

A kerület jelképeként használt eredeti kompozíció egyes elemei megalkotásuk óta apró, javító célzatú módosuláson mentek keresztül, de heraldikai-történelmi megítélhetőségük lényegében nem változott.

Budafok–Tétény, Budapest XXII. kerület önkormányzata a kerület jelképeként használandó első kompozíciót az 1991. január 29-ei képviselő-testületi ülésen hozott döntés alapján, a 179/1991. (V. 14.) Önk. határozattal alkotta meg. A kompozíció „ihletői” a Budafok és Tétény történelméhez kapcsolódó címerek voltak.

A jelképcsoport heraldikailag jobb oldalán elhelyezkedő ábra eredete a Tétényi (Kapy) és a Haraszti családnak Zsigmond király által Budán, 1405. április 15-én adományozott címere. (1. ábra) A címer heraldikailag a legféltettebb nemzeti kincsünk, ugyanis ez az élő heraldika korában készült első festett címerképünk, együtt annak leírásával is. A címer: jobbra dőlt, háromszögletű pajzs arany mezejében jobbra fordult, ezüst, természethű daru, felemelt jobbjában követ tart, a pajzs bal oldalán két balharánt fekete pólya, az egyik a pajzs oldalát érintve halad. Sisak: jobbra fordult csőrsisak tekerccsel. Sisakdísz: a pajzsbeli daru, nyakból kinövő helyzetben. Takaró: fekete-arany. (2. ábra)


1. ábra
Az 1405. évi adományozó oklevél
eredeti címerképe

2. ábra
Az eredeti címerkép rekonstrukciója

Bár Tétény a történelme során mezőváros is volt, sajnos sem a községi, sem a városi címere – ha volt is – ez ideig nem ismert. Történelmileg elfogadható lenne a mai Nagytétény jelképi ábrázolásaként a már leírt, egykori családi címer. Amennyiben ezt összehasonlítjuk az önkormányzat által összehozott jelképcsoport idevonatkozó részletével, úgy egyértelműen megállapítható, hogy a mai Tétényt megjelenítő ábrázolás történelmi hűsége erősen megkérdőjelezhető.

A jelképcsoport heraldikailag bal oldalán elhelyezkedő ábra az 1739-ben önálló zsellérközséggé szerveződő Promontor első községi pecsétjében, majd a település azt követő valamennyi közigazgatási, hatalmi szimbólumában szereplő elemekre épül, ezek pedig a szőlőtő és a venyigekés, az ún. kacor.
Budafok város Felsenfeld Ignác címerszakértő által tervezett és 29313/1928. szám alatt engedélyezett címere: kerektalpú, ún. domborpajzs kék mezejében zöld alapon álló ezüst szőlőtő hat levéllel és egy szőlőfürttel, mellette balról a kék mezőben, pengéjével felfelé álló ezüst kacor. (3. és 4. ábra) A címert egyéb ékítmény nem egészíti ki.


3. ábra
Budafok város
1928. évi hivatalos címere
heraldikai szín- és fémjelzéssel

4. ábra
Budafok város
1928. évi hivatalos címere színezve

Az önkormányzat által összehozott jelképcsoport idevonatkozó része aránytévesztésein túl viszonylag elfogadhatóan megőrizte Budafok város történelmi címerét.
A jelképcsoportot alulról egy botanikailag pontosan meghatározhatatlan – leginkább valami vizinövény-féle leveleire emlékeztető – zöld levélfüzér karéjozza, felül pedig a magyar Szentkoronára utaló, azt csak jellegében utánzó dísz zárja le. Az eredeti jelképcsoport elhíresült sajátossága, hogy annak valamennyi eleme síkbeli, a jelképcsoport feletti korona viszont térbeli alakzatként ábrázolt.
A kerület jelképeként használt eredeti kompozíció egyes elemei (kacor, zöld levélfüzér, korona) megalkotásuk óta apró, javító célzatú módosuláson mentek keresztül (5–7. kép), de mindezek ellenére heraldikai-történelmi megítélhetőségük lényegében nem változott.


5. ábra
Az 1991. évi eredeti kerületi jelkép vonalas rajza a „Tétény Promontor” című újság fejlécében való első megjelenésekor, 1991. júliusában (XIV. évf. 7. szám)

6. ábra
Módosított változata a „Városházi híradó” 2005. szeptember 2-ai számának fejlécében (XIV. évf. 15. szám)

7. ábra
Koronaváltozat a „Budafok–Tétény Millenniumi album” című, az önkormányzat által kiadott könyv borítójának belső oldalán

A kerület jelenleg érvényes – heraldikailag a fogalmat sem fedő – címerének részletes leírását a többször módosított, 23/1996. (VII. 10.) ör. számú rendelet tartalmazza.

Bartos Mihály – 2005.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)