Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Márk Gergely magyar rózsanemesítő 87. születésnapja

2010. október 27-én ünnepelte 87. születésnapját tisztelői körében Márk Gergely rózsanemesítő, Budapest főváros díszpolgára, a Klauzál Gábor Társaság tiszteletbeli tagja az ELTE Botanikus Kertjében.2010. október 27-én a budapesti Füvészkert igazgatója dr. Orlóci László és munkatársai ismét lehetőséget adtak rá, hogy Magyarország rózsakedvelő közönsége egy bensőséges összejövetel keretében megemlékezhessen Márk Gergely életművéről és gratulálhasson nagyra becsült barátunknak születésnapja alkalmából. Az ünnepség megszervezésében jenlentős szerepet vállaltak még Lukács Zoltán, a Garden Kft. igazgatója és munkatársai valamint a Klauzál Gábor Társaság, kiváltképpen Juhász Péter és fia Juhász Tamás, akik mint az előző években most is önzetlenül örökítették meg magas színvonalú hangfelvételeikkel és fényképeikkel az eseményt.


De felejthetetlenné tette a délelőttöt nemcsak a keretet adó „batyus” jelleg, hanem az a szeretetteljes összefogás a Márk rózsák fennmaradása érdekében, amelyet a jelenlévők kifejezésre juttattak. A felsorolás teljességének és részletekbe menő pontosságának igénye nélkül, hagy említsek meg erre egy-két példát.

  

A köszöntés hátterét egy poszter adta, amely több mint 60 magyarországi közterületen tüntette fel a Márk rózsák telepítésének helyét. E poszter létrejötte ugyancsak önzetlen segítség eredménye: Radvánszky Antal szerkesztette meg. Jellemző a Márk Gergely rózsáinak, a magyar rózsáknak fokozott elterjedésére, hogy a poszter elkészülése utáni egy-két hét alatt máris új közterületeken is keletkeztek rózsakertek, amelyeket már csak egy következő összeállításban tudunk szerepeltetni. És ez az utolsó évek legörvendetesebb fejlődését tükrözi. Míg négy-öt évvel ezelött az volt a legnagyobb gond, hogy hogyan marad meg Márk Gergely életműve, kereken 700 új magyar rózsafajtája unokáink számára, ma már egymás után keletkeznek a több száz Márk rózsafajtát is befogadó gyűjtemények. Ahogyan ez a hozzászólásokból is kicsendült, itt egy egyre növekvő társadalmi felelőség vállalásról van szó. Ily módon az az egyetemes kincs, amelyet a márki életmű rózsái pénzben ki nem fejezhető értékben testesítenek meg, a társadalmi megbecsülés mérlegén egyre nagyobb súlyt kap.


A születésnapi köszöntések sorát dr. Orlóci László, a vendéglátó házigazda nyitotta meg. Kihangsúlyozta, hogy milyen fontos, hogy a kertészeti társadalom nyilván tartsa és idejében megbecsülje az ilyen évfordulókat. Megemlítette azt is, hogy a közeljövőben a budapesti Füvészkert egy felújítás keretében méltó helyet tud majd biztosítani a magyar rózsák gyűjteményének és ezen túlmenően egy nemzetközi rózsakerttel is kibővül.

A következőkben e sorok írója körvonalazta az ünnepség programját. Előre bocsátotta azon események felsorolását, amelyek Márk Gergely előző, 86. születésnapja óta történtek.Ezek közzé tartozik, hogy 2009 decemberében a Vatikán rózsakertjében is elültették Márk Gergely ‘Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ nevű, időközben világhírűvé vált rózsáját.
2010 júniusában a magyar rózsanemesítő megkapta a gödöllői Szent István Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozatát.


Igen fontos esemény volt az is, hogy a Márk Gergely által alapított budatétényi rozárium területe nem került eladásra és így Magyarország egyik legrégibb és legnagyobb rózsagyűjteménye nem megy veszendőbe. Ahogyan arra a továbbiakban részletesen kitértek a hozzászólók, a budatétényi rózsakert megmentése kifejezetten társadalmi összefogás eredménye.

 

Utalás történt arra is, hogy külföldön is egyre nő az érdeklődés Márk Gergely rózsái iránt. Így például 2009 novemberében az USA egyik nagyszabású rózsakongresszusán igen nagy érdeklődés követte a szerző előadását, amelyben különösen a magyar rózsák szárazságtűrését emelte ki. Annál is inkább fontos ez a tény, mert a két éves kötelező karantén idő letelte után 2011 elején engedélyezték az USA-ban az ‘Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ rózsa forgalmazását.

  


Megemlítésre került az is, hogy Németországban egy akció keretén belül, amelynek célja a Márk rózsakert fennmaradásának támogatása volt, 2010-ben közel 1000 ‘Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ rózsát helyeztek el közterületi és magánkertekben. Ezen túlmenően 2010-ben beindult ennek a rózsának az elültetése Kanada legnevesebb rózsagyűjteményeiben is.

  


Külön köszöntötte a szerző a Szlovákiában élő Győry Szilveszter rózsanemesítőt, akinek egy saját nemesítésű rózsáját Márk Gergely 86. születésnapján, ’Rosa Márk Gergely’ névre kereszteltük a budapesti Füvészkertben. Győry Szilveszter ugyanis egy igen értékes megfigyeléssel járult hozzá a szabadföldi körülmények között nemesített és gondozott Márk rózsák ellenálló képességének feltárásához. Több éven keresztül összehasonlított néhány Márk rózsafajtát a budatétényi rozáriumban, Márk Gergely törökbálinti rózsakertjében és saját kertjében, ahol a talaj Ph értéke 8,55, és megállapította, hogy több Márk hibrid, közöttük az ’Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ nevű rózsa is, kitűnően viseli ezt az átlagon felüli magas Ph értéket.

Végezetül egy továbbvivő kezdeményezésre hívta fel a figyelmet a hozzászóló: Ismeretesen a Márk rózsák nevei Magyarország földrajzi, történelmi és kulturális panoptikumát is képezhetnék. (V.ö. ehhez például Kigyóssy-Schmidt Éva 2009-es vancouveri előadásának mellékletében a 8. sz. táblázatot, amelyben a Márk rózsák neve és származása mellett neveiknek az eredete is fel van tüntetve.) Erre alapozva megkezdődött a rózsák azon helyekre való telepítése, amelyekre az adott nevek vonatkoznak. Ebben az értelemben “hazakerülnek“ a Márk fajták és minden bizonnyal ez a tény emeli majd megmaradásuk esélyét is.

  


Lukács Zoltán a Garden Kft. igazgatója adta át ezután az ünnepeltnek felbecsülhetetlen értékű születésnapi ajándékát, egy CD-t, amely kereken 500 Márk rózsát képekkel és leírással mutat be. Márk Gergely felesége, Icuka szakavatott és kitartó munkával állította össze ehhez a rózsák leírását. Ez az első ilyen átfogó információ a Márk rózsákról. Az ajándékozó Márk házaspár iránti nagyrabecsülését és önzetlenségét tükrözi, hogy a bármikori publikálás jogát is születésnapi ajándékként nyújtotta át a házaspárnak.A következő témakör a budatétényi rozárium megmentésének a történetével foglakozott. Az első hozzászóló ebben a témában Szabolcs Attila, Budafok-Tétény polgármestere volt. Vázolta a budatétényi rozárium történetét majd kitért arra a hírre, hogy egy állítólagos adminisztrációs hiba miatt az eladás veszélye fenyegette a rozáriumot. Parlamenti képviselők, az önkormányzat aktivitásai, mint például egy sajtótájékoztató, amelyen Márk Gergely is részt vett, révén sikerült biztosítani ennek a nemzeti értéket képviselő rózsakertnek a fennmaradását. Ezen túlmenően Budafok-Tétény önkormányzata rendszeresen részt vállal a rozárium fenntartásának támogatásában is valamint kulturális programok, rózsaünnepségek megszervezésével is támogatja ennek a több, mint 60 éves hagyományra visszatekintő rózsagyűjteménynek az ügyét.Ugyanebben a témában szólt hozzá Juhász Péter a Klauzál Gábor Társaság nevében. Közvetítette dr. Dobos Károly, a társaság elnökének jókívánságait, aki egyetemi elkötelezettsége miatt nem tudott jelen lenni. Kitért a Klauzál Gábor Társaság törekvéseire a budatétényi rózsakert fennmaradásának érdekében. Utalt a Wolf emlékkertre, amelyben a Klauzál Gábor Társaság vállalta egy kivételesen szép ‘Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ rózsa gondozását. Születésnapi ajándékként az ünnepség hangfelvételét és az általa és Tamás fia által készített fotókat juttatta el Márk Gergelyhez. (Különös öröm e beszámoló szerzőjének, hogy a Klauzál Gábor Társaság őt is megtisztelte nemcsak a hangfelvétellel és a kiváló minőségű fényképekkel, hanem egy a társaság sok tagjának aláírását tartalmazó üdvözlettel is.)

  


Itt említendő meg, hogy egyéb fórumokon is felmerült a budatétényi rozárium megmentésének az ügye. Így például az Európai Botanikus Kerti Konzorciumon, ahol Radvánszky Antal a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének képviseletében vett részt és tette szóvá a rozárium megszüntetésének fenyegető veszélyét.


Boronkay Gábor az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. jogutód intézményének képviseletében számolt be arról, hogy a budatétényi rozárium és annak rózsái változatlanul intézményük gondozásában maradt, és, hogy a kutatómunka, bele értve az ő doktori értekezésének az elkészítése Márk Gergely rózsáiról, is tovább folytatódik. (Itt jegyzendő meg, hogy Márk Gergely ennek az intézménynek egy régebbi jogelődjénél, a Kertészeti Kutató Intézetnél dolgozott 1950-1980-ig és ez idő alatt telepítette a budatétényi rozáriumot.) Jelenleg kereken 1600 rózsafajtát ölel át a rozárium állománya és ebből mintegy 1300 fajta van beazonosítva. Márk Gergely rózsáiból 250 fajta található itt. Az ‘Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ rózsa mellett Boronkay Gábor felhívta a figyelmet a ‘Báthory István emléke’, a ‘Szent Margit’ és a ‘Csinszka’ nevű Márk rózsák kiváló tulajdonságaira is.

   


Újonnan létesített Márk fajták gyűjteményeiről adtak hírt a következő hozzászólók. A budapesti Főkert Nonprofit Zrt.-t képviselte Szalkai Adrienne. Örömteljes hírt közölt: A Töröcsik Éva és Petrózcyné Tóth Erzsébet szorgalmazásában évek óta készülő projekt, amely azt célozta, hogy mind a nagyközönségnek, mind a szakmának méltón mutasson be egy budapesti rózsakertet, 2010 szeptemberében megvalósulásra került. A budapesti Szent István parkban egy védett, őrzött és a Főkert Nonprofit Zrt. által intenzíven gondozott Márk kertet hoztak létre. A Márk kert bejáratát egy íves kapuzat képezi, amely kúszórózsák támaszául is szolgál. Két L-alakú területen négyzetes kiképzésű ágyasokban öt-öt rózsa található ágyanként. Az információs táblák a rózsák neveinek, csoportosításának stb. felsorolásával teljes mértékben megfelelnek a nemzetközi követelményeknek. Összesen 240 fajta magyar rózsát fog átölelni a gyűjtemény.

   


Egy további Márk rózsakertről, dr. Jámbor Imre tervezésében, Szolnokon azért nem tudtak beszámolni a készítői, mert éppen Márk Gergely születésnapján kezdték meg a 300 Márk rózsafajtára tervezett kert beültetését. A projektet Szolnok megyei jogú város önkormányzata, Szalay Ferenc polgármesterrel az élén hívta életre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészkamara, Makai István elnöklete alatt igen hatékonyan működött közre a Márk kert megvalósításában. És végül, de nem utolsó sorban meg kell itt említeni Boros Zoltán és Petre Anna Gabriella érdemeit, akik magas kertészeti szaktudásukkal gondoskodnak a rózsák telepítéséről és gondozásáról.

   


A Balaton mellett különösen szépen fejlődnek a Márk rózsák. Ezt felismerve 2010-ben Alsóörsön gyors döntés született arról, hogy minél több magyar rózsával díszítsék az amúgy is utcái és terei virágdíszéről híres helységet. (Ezt bizonyítja, hogy Alsóörs 2009-ben elnyerte a “Veszprém megye legvirágosabb települése” címet.) Mivel Hebling Zsolt polgármester a születésnapi összejövetel időpontjában külföldön kellett, hogy képviselje Alsóörs érdekeit, az alsóörsi önkormányzat nevében Ferenczy Gábor alpolgármester körvonalazta a Márk rózsák közterületre való ültetésének a történetét. Megható szavakkal vállalta ezen rózsák gondozásának és megőrzésének társadalmi felelősségét.
Godzsák Zoltánné a Magyar Rózsaszövetség elnökének Hegedüs Gusztávnak az üdvözletét közvetítette és vázolta egy Kecskeméten megvalósulásra kerülő Márk rózsakert körvonalait. Ezen kívül megemlítette még, hogy Pálosszentkúton, Szőregen és Vácott is telepítenek közterületekre Márk fajtákat.


Zareczky András, aki Iregszemcsén, az önkormányzattal egyetértésben létesített saját erőből egy közterületi Márk rózsakertet, utalt a Cserkút-Pécsi Püspökség egy három Márk rózsafajtából álló rózsafüzért képező kertjére. Azt is megemlítette, hogy 3-400 Márk rózsafajta dokumentációját tudja rendelkezésre bocsájtani.

    


A Tápiószelei Agrobotanikai Központ üzenetét hozta Kollár Zsuzsanna. Az időközben Növényi Diverziós Központ nevet viselő intézmény, melynek igazgatója dr. Holly László, feladata a szántóföldi és zöldségnövény tájfajták valamint a vadon élő rokonfajok gyűjtése és megőrzése. Figyelemre méltó, hogy eddig már 100 Márk rózsafajtát ültettek el egy összesen 3000 m²-re tervezett rózsakertben.


Szoros kapcsolatban áll a rózsanemesítő Márk Gergely Törökbálinttal. 1981 óta, nyugdíjba vonulása idejétől, itt műveli összehasonlíthatatlan szorgalommal és kitartással rózsakertjét, amelyben olyan sok szép rózsát nemesített már. Törökbálint önkormányzata tiszteli és becsüli munkásságát. Ennek jeléül 2006-ban megadományozták a “Törökbálint díszpolgára” megtisztelő címmel. Ezen túlmenően a törökbálinti önkormányzat Márk Gergely valamennyi születésnapi ünnepségén megtisztelte őt jelenlétével. Mivel Turai István polgármester akadályoztatva volt, Elek Sándor alpolgármester nyújtotta át Márk Gergelynek az önkormányzat jókívánságait tartalmazó mappát. Szóba került ismét Törökbálint önkormányzatának az a törekvése, hogy az ottani Kerekdombot és környékét nemzeti emlékhellyé alakítsák át. Itt kapna majd helyet a Márk rózsák gyűjteménye is.A befejező hozzászólások a Márk rózsafajták neveinek megfelelő helyekre való telepítésével foglakoztak. Bőcs község önkormányzata nevében Takács Edina számolt be ottani parkosításokról, amelyek folyamán a községháza környékén, a tájháznál, az információs parkban, a játszótéren mintegy 20-30 Márk rózsafajtát ültettek már el. Érdekes volt az a megjegyzése is, hogy az ‘Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ nevű rózsa a hosszú napokig tartó és visszatérő 2010-es nagy bőcsi árvíz idején, másfél méteres víz alatt is megmaradt. Kimentette Bőcs polgármesterét, Nagy Lászlót, aki éppen egy tervbe vett nagyobb Márk rózsa projekt ügyében volt kénytelen távol maradni. (Márk Gergely és Bőcs község barátságát jelzi, hogy az önkormányzat által benyújtott községfejlesztési projekt a nemesítő által adományozott “Bőcs rózsája” nevet viseli.) Ugyanakkor beszámolt Takács Edina arról is, hogy Bőcs önkormányzata egy mintaprojektet kezdeményezett a Márk rózsák Borsod megyében való “hazatalálásának” ügyében. Ennek keretén belül közvetítik a megfelelő helyekre többek között a ‘Borsod‘, ‘Diósgyőr’, ‘II. Rákóczi Ferenc emléke’, ‘Lórántffy Zsuzsánna emléke’, ‘Muhi’, ‘Ònod’, ‘Sárospatak’ nevű Márk rózsákat. Az első ültetések 2011 tavaszán megkezdődnek.


A Kiskunsági Nemzeti Park törekvéseinek eredményeként egy Márk rózsafajta már megvalósult “hazatalálásáról” adott hírt Barna Zsolt. Szent Mihály napján 2010 októberében került helyére Bugac önkormányzata és polgármestere Szabó László gondoskodása révén Bugacon Márk Gergely ‘Bugac’ nevű rózsája. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai tovább dolgoznak egy terv megvalósításán, melynek célja a ‘Bugac’ nevű rózsa szélesebb körű elterjesztése a körzetben.


Egy külön kedves születésnapi meglepetés volt Pócs Margit beszámolója. (Meg kell itt jegyezni, hogy az Erdélyből áttelepült Pócs Margit magánkertjében több mint 100 Márk rózsafajta található. Egy szerencsés véletlen folytán talált rá és rózsáira 2010 nyarán a szerző.) A hír, amit hozott, azt tartalmazta, hogy Márk Gergely születési helyén Szászrégenben, de Marosvásárhelyen is, ahol Márk Gergely 1937 és 1940 között kertésztanuló majd kertészsegéd volt, előkészületben van a ‘Régen’ illetve a ‘Marosvásárhely’ nevű Márk rózsák főtereken való elültetése.

Még egy ígéretet tartalmazott a születésnapi hozzászólások csomagja. Mohi Sándor, aki Márk Gergelyről és rózsáiról filmet készít abban a reményben gratulált neki, hogy következő születésnapján már bemutathatja a filmjét.
Befejezésül az ünnepelt köszönte meg a jókívánságokat. Többek között aláhúzta azt, hogy amikor a rózsákról kellene beszélnie, akkor az azt jelenti, hogy egy munkáról kell beszélnie. Szerencséjére hivatkozott, hogy már gyerekkorában találkozott egy virággal, amely egész életén keresztül elkísérte. Szerényen megemlítette, hogy csupán annyi az érdeme, hogy megszerette a rózsát és igyekezett valamit csinálni, hogy Magyarországot még jobban és teljesebben megismerje a világ.


   

Rózsáinak és életművének erősödő nemzetközi elismerése célja megvalósulását jelenti. De nem kevésbé lényeges és örvendetes tény az, hogy a mai magyar társadalom és a közélet képviselői egyre több magyarországi Márk rózsakert telepítésével honorálják Márk Gergely rózsanemesítő törekvéseit. Mindez igen biztató ígéret arra nézve, hogy a rózsaszerető jövendő generációk is élvezhetik majd a Márk rózsák szépségét és sok kiváló tulajdonságát.

Kigyóssy-Schmidt Éva
a Márk rózsák dokumentálója


2011. május

A képeket válogatta (Papp Tibor és Juhász Péter fotóiból és részben a szerző anyagának felhasználásával): Hódi Szabolcs.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (130)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)