Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Elnöki beszámoló
a Klauzál Gábor Társaság 2011-es évéről

A Klauzál Gábor Társaság non-profit társadalmi szervezet elnökének éves beszámolója a Társaság 2011-es évéről.


A hetedik teljes évünk volt 2011, ami civil közhasznú egyesületünk céljainak a megvalósítása szempontjából negyedszer tette lehetővé az adók 1%-ának a gyűjtését. Együttműködésünk folytatódott a XXII. kerületi Önkormányzattal, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Lics pincészettel, és több civil szervezettel. Az év folyamán a Klauzál Gábor Budafok Tétény Művelődési Központban minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től rendezvényt tartottunk. Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg az anyagaink a honlapunkon a saját tulajdonú klauzal.hu domain néven. A honlap anyagainak a kezelésében 3 tagunk (Prim György, Hódi Szabolcs és Dr Dobos Károly) vettek részt. Továbbra is a honlapunk a fő kommunikációs csatornánk.

Januárban az egyesületünk nevében ismételten javaslatot tettünk a XXII. kerület díszpolgárjelöltjeként és a „Kultúra 22”-díj odaítéléséről döntők figyelmébe: a XXII. kerület díszpolgárának címére Bartos Mihályt a „Kultúra 22”-díjra Lics Lászlót és Lics Lászlónét, valamint Király Elvirát, a Nagyétényi Kastélymúzeum ez évben nyugdíjba vonult igazgatónőjét jelöltük.

 • Klauzál Gábor szobrának állítása
A Klauzál Gábor Társaság 2011. febr. 24.-i közgyűlésén határozatban állapította meg az alábbiakat:

K-8/2011. határozat: A Közgyűlés az Elnökség és a Szoborállító Bizottság írásos határozati javaslata alapján támogatja, és javasolja hogy Benedek György szobrászművésszel a Klauzál Gábor Társaság (KGT) a Klauzál Gábor szobor kivitelezésére és felállítása céljából tárgyalásokat kezdjen.

K-9/2011 határozat: A Közgyűlés támogatja, hogy a szerződést előkészítő tárgyalások lefolytatására és a szerződés szövegezésének aláírásra való előkészítésével a Közgyűlés a Szoborállító Bizottságot hatalmazza fel a következő feltételekkel:
- a szerződés csak a XXII. kerületi Önkormányzat és a KGT közötti megállapodás, azaz az Önkormányzat ide vonatkozó határozatában szereplő támogatási szerződés megkötését követően lép hatályba;
- a szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy az ajánlatban szereplő összegre, a megfelelő, teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon;
- amennyiben a szerződés ezen feltételek bármelyikének hiányában legkésőbb 2011. június 30-ig nem jön létre vagy nem lép hatályba, a két szerződő fél bármelyike, minden anyagi- és jogkövetkezmény nélkül, a szerződési kötelezettségeitől írásbeli nyilatkozattal elállhat és ezzel a szerződést mindkét fél semmisnek tekintheti.


Tavasszal az Elnök több mint 100 adománykérő levelet küldött szét részletes tájékoztató mellékletekkel.

- A Klauzál Gábor Társaság 2011. március 23-án szerződést kötött Benedek György szobrászművésszel, majd 2011. április 26-án Pénzeszköz átadási szerződést írt alá a XXII. kerületi Önkormányzattal. 2011. augusztus 10-én elkészült a Budapest Galéria bíráló bizottságának első támogató állásfoglalása az 1:1-es gipsz tervről.
- 2011. szeptember 30-án aláírásra került a Támogatási szerződés Budapest Főváros Önkormányzatával.
- 2011. október 3-án Benedek György szerződését írásban hatályba léptettük.
2011. október 11-én a Díszpolgárok a Klauzál szoborért koncertre szerződést kötöttünk a Klauzál Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központtal.
- 2011. november 3-án helyszíni bejárás történt a szobor felállítása helyén és a HAP Tervezőiroda Kft. elkészítette a szobor és talapzat bejelentési dokumentációját.
- 2011. november 23-án a Klauzál Gábor Társaság támogatási szerződést kötött a Nemzeti Kulturális Alappal.
- 2011. december 7-én a Klauzál Gábor Társaság támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
- 2011. december 13-án a Budapest Galéria bíráló bizottsága megállapítja: A bemutatott portrészobor az emlékmegőrzés céljának kiválóan megfelel, ezért a szakmai bíráló bizottság dicsérettel fogadja el, és örömmel ajánlja megvalósításra.
- 2011. december 16-án a Klauzál Gábor Társaság vállalkozói szerződést kötött Vargáné Györfi Erzsébet egyéni vállalkozóval ill. Varga Imre egyéni vállalkozóval a szobor bronzöntésére.
- 2011. december végéig 43 magánszemélytől összesen 855 500 Ft adomány érkezett a szoborra. A legnagyobb személyes adományozók: Hajas Ervin, Karsay Ferenc, Dr Dobos Károly, Lics László, Bartos Mihály, Frideczky János. Ezúton is köszönet valamennyi adományozónak!

 • Március 15.
Az első budatétényi március 15-i emlékhelyen 2010. március 13-án délután 3 órakor tartottuk meg ünnepi koszorúzással egybekötött megemlékezésünket. A megjelenteket dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke köszöntötte.
Idei meghívott ünnepi előadónk dr. Závodszky Géza történész volt, kinek nagyszerű előadásában átfogó képet kaphattunk 1848 történelemformáló napjairól.

 • Április 7-én Glattfelder Tamás szervezésében látogatást tettünk a Dreher Sörgyárban.

 • Április 15-én immár nyolcadik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a kerületi díszpolgárok találkozójára, s egyben az új díszpolgár Hegedűs Endre köszöntésére.

 • A 2011-es Klauzál Napok Tétényben
Ebben az évben április 29-30-án- zajlott egyesületünk fő rendezvénye, a „Klauzál Napok Tétényben” programsorozat. Az esemény különböző helyszínein – halála 125. évfordulóján – Korizmics Lászlóra, Klauzál Gábor barátjára és kistétényi szőlőbirtokos társára emlékeztünk, aki a XIX. századi hazai agrárpolitika és mezőgazdasági irodalom egyik meghatározó alakja volt.

Április 29-én, péntek délután először a Fiumei úti sírkertben koszorúztuk meg a Korizmics család sírját, majd négy órakor folytatódott a Klauzál Napok Tétényben rendezvény-sorozatának első napi programja, az iskolások vetélkedőjével, amelynek helyszíne hagyományosan az előző évi nyertes csapat alma matere, mely idén a Baross Gábor Általános Iskola volt.

Április 30-án, szombaton, a Klauzál Napok Tétényben második napján hagyományosan végigjártuk Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeit: a Szent Mihály kápolnát és a Klauzál-villát, mindkét helyen megemlékezve Kistétény 1850-es ’60-as években volt legnagyobb kisugárzású lakójáról.

Délelőtt a Szent Mihály kápolnában Hernády Zsolt történész adott elő az aradi vértanúk özvegyeiről, majd a megemlékezés után átsétáltunk a Klauzál-villához, ahol hagyományosan, a déli harangszót követően folytatódtak Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél tartott megemlékezéseink. Ismét kinyitottuk a Klauzál-villa pincéjét, ahol Horváth Csaba tartott előadást Korizmics Lászlóról.

Szombaton délután került sor a 2011. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvény-sorozatunk záró programjára, Korizmics László halálának 125. évfordulóján – a XIX. századi hazai agrárium kiválósága előtt tisztelgő – életművének emléket állító történelmi előadásokra a Nagytétényi Kastély-múzeum emeleti dísztermében. Demeter Zsófia és Csoma Zsigmond nagyívű előadásait Bartos Mihály referátuma egészítette ki.

 • Július 16-17-én különbusszal Kassára látogattunk. Ez volt egyesületünk első 2 napos kirándulása. A baráti Henszlmann Imre Társaság volt a helyi kapcsolatunk.

 • A Nagytétényi Kastélymúzeumban szeptember 11-én egyesületünk hagyományosan örökbe fogadta a kastély parkjában álló „Szerelmes Kentaur” szobrát, ezúttal az egyes sorszámmal.

 • Történelmi Szalon
Október 9-én, vasárnap a Vojnovich-Huszár Villával közösen szervezett, immáron nyolcadik alkalommal jelentkező Történelmi szalon-estünkön az 1100 évre visszatekintő „magyar-lengyel barátságról” hallhattunk átfogó előadást.
Történelmi szalonunk idei meghívott előadója Kovács István történész, költő, polonista volt.

 • Tiszteletbeli tagunkat Márk Gergely rózsanemesítőt köszöntötték barátai, egykori kollégái és tisztelői: a „Márk Rózsaszeretők” október 27-én az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kertjében 88. születésnapján. A megindító ünnepségen Egyesületünk is képviseltette magát.

 • Budatétényi Ősök Napja 2011
A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva október 30-án immár hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Klauzál Gábor Társaság gondozása alatt álló Wolf kripta és emlékkert.

 • November 4-én a Garab pincében ünnepelte a fórum létrejöttének 10. évfordulóját a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő asztaltársaság közössége.

 • A Klauzál Gábor Társaság november 15-én este 7 órakor kezdődően a Klauzál Házban rendezendő jótékonysági koncertet szervezett „DÍSZPOLGÁROK a KLAUZÁL SZOBORÉRT” címmel. Budafok-Tétény három díszpolgára adott koncertet Klauzál Gábor szobrának javára.
  A három művész közös előadói estje egyszeri és különleges alkalom volt, Jandó Jenő zongoraművész, Csák József operaénekes és Hegedűs Endre zongoraművész nemes felajánlásaként létrejövő koncertjükkel lehetővé tették, hogy a 2500 Ft-os jegyek megvásárlásával közönségük támogathassa az ország első, Klauzál Gábort ábrázoló egészalakos önálló bronzszobrának budatétényi felállítását a nevét viselő Művelődési Ház előtt. Közel 250 fizető néző támogatta a koncertjegy megvásárlásával a szobor felállítását.

 • A negyedik ünnepség november 18-án a Klauzál-díszhordónál
Egyesületi névadónk születésnapjának ünneplése már kiemelt eseménnyé vált. Idén együtműködő partnereink közül kb. nyolcvanan vettek részt. A megemlékezés mellett az est jó alkalmat teremt, pódiumbeszélgetés keretében, egy-egy érdekes ember részletesebb bemutatkozására és a Klauzál Gábor Társaság programjaiban aktívan közreműködő partnerekkel és támogatóinkkal való kötetlen együttlétre, a jövő tervezésére is.
Az idei negyedik alkalommal Lics László és Lics Balázs, a Lics Pince és Szőlőbirtok tulajdonosai voltak a pódiumbeszélgetés vendégei. A Lics Pince szponzorálásával kiváló borok, köztök 2011-es új bor kóstolására került sor. A kötetlen együttlét során számos partnerünk szólalt fel.

 • Évadzáró rendezvényünkön december 29-én a Betérő a Sekrestyéshez Étteremben jó hangulatban emlegettük fel a magunk mögött hagyott alkotó évet.

* * *


Bartos Mihály kezdeményezésére 20 11-ben útjára indult a Gyűjtemény rovat, ahol a tulajdonunkban lévő Klauzál Gáborhoz köthető anyagokat katalógusban mutatjuk meg.

2012-es kártyanaptárként a Tóth Avanti Péter tagtársunk Klauzál Gábor Barabás Miklós által megfestett festményével készítettük el.

Az év során születtek remek írások a honlapunkra, köztük Korizmics Lászlóról, a Klauzálról írott spiclijelentésekről és a Klauzál festményről.

Pályázaton nyertünk a Budafok-Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságánál. Az év során folytattuk a Wolf kripta és emlékkert gondozását.

Egyesületünk tisztségviselői és tagjai ebben az évben is térítésmentesen végezték a munkájukat. Külön köszönet illeti Hajas Ervint és Bartos Mihályt a Szoborállító Bizottságban kifejtett tevékenységükért és helytállásukért, Prim Györgyöt és Hódi Szabolcsot a honlappal kapcsolatban, Kincses Katalint a KNT-vel kapcsolatban és Krieger Krisztinát és Glattfelder Tamást a pénzügyi adminisztrációt illetően, Dr Janóczki Katalint a rendezvények étellel és itallal való támogatásában. Valamennyi tagunk végzett rendszeres illetve alkalmi önkéntes munkát kb. 4500 órában.2011. december 31.

Dr Dobos Károly
elnök
Klauzál Gábor Társaság


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)