Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál szoboravatás

A Lánchíd Rádió 2012. április 27-i, péntek délelőtti Kalauz című műsora Kultúrkorty rovatában riport hangzott el dr. Dobos Károllyal, a Klauzál Gábor Társaság elnökével.Az adásban elhangzott riport:
(Figyelem: a linken – sávszélességtől függően – kb. 10-20 másodperc múlva ugrik fel a riport ablaka!)

Kovács Anita és dr. Dobos Károly beszélgetésének szövege:

„Amikor az 1848-as Batthyány-kormány tagjairól, minisztereiről esik szó a késői utódokban talán felidéződnek Petőfi Sándor váteszi sorai:
„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”

Mészáros Lázárnak az 1848-as honvédelmi miniszternek az angliai Wales-ben fellelhető sírjánál* idéződtek fel ezek a sorok számomra, de most ismét aktualitásuk van illetve lesz, ha nem is egy sírkertben, hanem egy szobornál, merthogy Klauzál Gábornak, a Batthyány-kormány földművelési-, ipari- és kereskedelemügyi miniszterének lesz egy szoboravatója. Hát hol is kérdezem dr. Dobos Károlyt, a Klauzál Gábor Társaság elnökét.


KA
- Jó napot kívánok!
DK - A szobrot, Klauzál Gábor egészalakos szobrát Budatétényben fogjuk fölavatni szombaton 14 órakor, délután, nagyszerű időben. Ezért szeretettel várunk minden érdeklődőt. 2009-től indítottuk el a szobor állítását, 3 éves küzdelmes utat jártunk be és nagyon megérte, gyönyörű a szobor.

KA - Ki az alkotó?
DK - Benedek György szobrászművész az alkotó, aki pályázati úton került kiválasztásra. Budafok-Tétényben élő helyi szobrászművész. Fontos megemlítenem, hogy a Klauzál Gábor Társaság számára a teljes alkotói honoráriumáról lemondott, így tulajdonképpen az egyik fő támogatója a szoborállításnak éppen a művész.

KA - Milyen gondolatok, milyen életműadalékok vezették Önöket arra, hogy ez a szobor elkészüljön? Mit mond Klauzál Gábor életműve a ma emberének?
DK - Klauzál Gábor a reformkor vezéralakja, ’48-as miniszter, majd Deák Ferenc oldalán a Kiegyezés előkészítője. Ma hazánk egyik méltatlanul elfeledett nagy hazafija, akinek emlékét ezzel a szoborral is szeretnénk megörökíteni. Azt az emléket, ami egy haladó, okos, mértéktartó, mindig a haza érdekeit szem előtt tartó nagy államférfinek fog emléket állítani.

KA - Ugye a hétköznapi ember, ha egyáltalán kapcsolatba került az Ő munkásságával, a Magyar Postát tulajdonképpen Klauzál Gábor hozta létre, vagy teremtette meg és nem feledkezett meg az egykori honvédekről sem, merthogy a szabadságharc honvéd egészségügyének is Ő volt a megalapozója. Ezeket is számon tartják Önök?

DK
- Igen, ez a szobor egyszerre jeleníti meg a reformkori és a miniszter Klauzált. Azt a Klauzált, akinek a legnagyobb tárcája volt, mert valóban ő volt az első független magyar kormányban a földművelésügyi-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, és mellette, amit gyakorta elfelejtünk az első egészségügyi miniszter és a postaügyek első felelős vezetője is Magyarországon. Tehát ezen politikai kiválósága mellett a szobor, a tétényi szobor megörökíti a Tétényi Klauzált is, azt a Klauzált, aki éppen április 27-én 159 évvel ezelőtt kötött házasságot a budatétényi Szent Mihály kápolnában azzal a Schmidt Emmával, aki Nagysándor József aradi vértanúnak volt a jegyese, ezzel is mintegy hitet tett az önkényuralom éveiben, merthogy erre 1853-ban került sor, a ’48-as eszmék mellett.

KA - Az életrajzi adatokból tudható, hogy Ő a Kiegyezés előtt egy esztendővel hunyt el. Nem vett részt az Osztrák-Magyar Monarchia új formálódó kapcsolatrendszerében.
DK - Valóban, Klauzál, aki a Kiegyezésért oly sokat dolgozott már nem érhette meg ennek a beteljesülését és éppen egy történetírója a Bibliai Mózeshez hasonlította őt, aki már az Ígéret Kapuján nem léphetett be és nem élhette meg azt, amiért küzdött. Egyébként az Andrássy-kormányban pont ugyanazt a tárcát kaphatta volna meg, amit a ’48-as kormányban viselt.

KA - Igen, hát fiatalon, 62 éves korban hunyt el, tehát még bőven adhatott volna neki a sors teremtő esztendőket, de hát másként alakult. Mégegyszer közöljük, hogy pontosan mikor lesz a szoboravatás és hát gondolom hogy valaki azért ott meg is emlékezik a munkásságáról az egykori miniszternek.
DK - Igen, tehát április 27-én szombaton délután 2 órakor, a Klauzál Gáborról elnevezett Budafok-Tétényi Művelődési Központ előtt a főbejáratnál. Ez a XXII. Kerület közepén található Budapesten. Szeretettel várunk Mindenkit. A szobrot avatni fogja Réthelyi Miklós miniszter úr, Tarlós István főpolgármester úr, Karsai Ferenc alpolgármester úr Budafok-Tétény képviseletében és jómagam a szobrot fölállító Klauzál Gábor Társaság képviseletében.

KA - Tehát mindez április 27-én 14:00 órától van a program szerint, úgyhogy érdemes elmenni a Klauzál Gábor Társaságnak a rendezvényére.”

Lánchíd Rádió
Kalauz (hétfőtől péntekig 9:10)
Kultúrkorty

Műsorvezető: Kovács Anita
Szerkesztő: Petz Margó

2012. április 27.

*Megjegyzés: Mészáros Lázár (1796-1858†) honvéd altábornagy, hadügyminiszter, az 1848/49-i forradalom és szabadságharc egyik katonai vezetőjének hamvait (végakaratának megfelelően) 133 évvel halála után, 1991-ben hazahozták szülővárosába, ahol március 15-én a bajai Szent Rókus-kápolnában végső nyugalomba helyezték...


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (282)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)1848/49 (46)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (27)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (108)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (38)
Wolf-kripta (13)