Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Budatétényért Emlékérem átadása

A Budatétényi Polgári Kör megalakulásának X. évfordulóján, 2005-ben alapított díjával szűkebb pátriánk fejlődéséért, előrehaladásáért kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket illetve egyesületeket jutalmaz. Az idei díjazottak között volt egyesületünk elnöke dr. Dobos Károly.
(Budatétény, Szent Imre Otthon 2012. június 2.)


     

A rendezvényre szép időben érkezünk, feltolulnak bennem mindazok az emlékek, amelyek Budatéténybe költözésem óta a helyi közösséghez kapcsolódnak. A Szent Imre Otthon udvara adott otthont számtalan spontán összejövetelnek, melyeken megismerkedhettek egymással a kerület sorsáért felelősséget érző civilek. A ház meglehetősen visszafogott műszaki állapotban volt, nem igazán látszott annak lehetősége és reménye, hogy egy színvonalas, időtálló létesítmény legyen belőle, de helyet és lehetőséget adott számunkra megannyi találkozásra. A mostani alkalommal – bár már nem először látogatok el a megújult épületbe – lenyűgöz a változás. A jellegtelen épület teljesen átalakult, rendezetté vált az udvar, belül hatalmassá lett a tér, és mindenhol a gondoskodás, a törődés nyoma látszik, de erről beszéljenek inkább a képek. Az időjárás és a környezet is megalapozza, hogy egy kedves, kellemes és jó hangulatú rendezvénynek lehessünk részesei.


A rendezvényt a budatétényi római katolikus egyházközség Dóczy Ildikó vezette kórusa nyitotta. Kolláthné Hollóssy Rita, a Budatétényi Polgári Kör elnöke bemutatta az egyesület alapításának 10. évfordulóján, 2005-ben alapított Budatétényért díjat, és a díjjal járó emlékérmet. A díj egy eszmei díj, mely pénzbeli jutalommal nem jár. A díjat kaphatják egyének és közösségek is, olyanok, akik ezért a területért jelentőset tesznek. Az érmet Kiss Gábor, kerületünkben élő szobrászművész tervezte, egyik oldalán a Szent Mihály kápolna található. A 60 mm átmérőjű bronz plakett másik oldalán a Budatétényi Polgári Kör neve olvasható, és a társaság pecsétje látható, rajta békegalamb, szőlő és egy rózsaszál. A rendezvény apropójául szolgáló díj bemutatását követően elérkezett a pillanat, hogy nyilvánossá váljon azok neve, akik emlékérmei az asztalon felsorakoztak. Az elnökasszony Lévai Pált, a Budatétényi Polgári Kör alelnökét kérte fel arra, hogy az első díjazott részére az érmet átadja, és a díjazottat méltassa.

Páter Udvarnoky László István pálos szerzetes – ez azt jelenti, hogy az első remete, Szent Pál rendjének tagja – Budatétényért emlékérmének átadása alkalmából. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én mondhatom el a laudációt Udvarnoky László plébános úrról abból az alkalomból, hogy a Budatétényi Polgári Kör vezetősége neki ítélte oda a 2012. évi Budatétényért Emlékérmet. Méltán érdemli meg az elismerés szavait, aki olyan meghatározó és látható módon, s mégis fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett, és tevékenykedik ma is a katolikus közösségépítés ügyéért, mint Udvarnoky László plébános úr.

A következőkben életpályája néhány főbb állomását szeretném ismertetni. Udvarnoky László 1942-ben született Ercsiben. Mint pálos szerzetes első fogadalmat tett 1961-ban, pappá szentelték 1966-ban, és örök fogadalmat tett 1967-ben. Egyházi szolgálatot több helyen teljesített az Esztergomi egyházmegyében 1966 és 2002 között, mikoris Budatéténybe nevezték ki. Páter Udvarnoky Lászlónak jelentős szerepe volt a Pálos Rend legújabb kori történelmében is. Közbevetőleg röviden néhány szót a Pálos Rendről. A rendet 1250-ben, a tatárjárás utáni viharos időben Boldog Özséb alapította, mint az egyetlen magyar férfi szerzetes rendet. A mohácsi vészig egyenletesen fejlődött, majd nagy visszaesés történt a török időben. 1686-tól, Buda felszabadításától a rend ismét megerősödött, majd 1786-ban II. József működését megszüntette, vagyonát elvette. 1934 és 1950 között ismét felvirágzott Budapesten, Pécsett, Pálosszentkúton, és 1989-ben ismét újraindult. 1988 tavaszán László atya Czestochowába, Lengyelországba utazott két szerzetes társával, együtt, hogy elindítsa a rend új magyaroszági történetét. Ennek eredményeképpen 1989 augusztus 27-én, csaknem 40 évi kényszerű szünet után a rend szentmisét mutatott be a budapesti sziklatemplom előtti téren, melyen részt vett László atya , Páter Árva Vince, a kolostor igazgatója, Páter Aczél László Zsongor, és Páter Borsos János József. Udvarnoky László Budatétényben tíz éve szolgál.

A templomi szolgálat és a külön lelki vezetés, melyek az első pénteki összejövetelek, a hittanórák és hittan táborok minden korosztálynak, a vadkan-, és vadkannaklubok, a holdugatások, tehát ezek mellett a közösségépítés szolgálatába állította, és állítja a tárgyi megvalósulásokat: a plébánia átalakítása, emlékhelyek kialakítása a Szent István templom kertjében, templombelső átalakítása, temetkezőhely létesítése, templomtorony díszkivilágítása, a Szent Imre otthon újraépítése – ugye most éppen itt vagyunk - , egyházközségi naptár megjelentetése. Mindezek fényében Udvarnoky László méltó tulajdonosa annak az emlékéremnek, mely olyanoknak adományozható, akik a közösségépítés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Méltatása után már csak egy feladatom maradt, köszönetet mondani Udvarnoky László plébános úr eddigi munkájáért, és sok sikert és erőt kívánni neki jövőbeni céljaihoz és feladataihoz. ” 


Nagy tapsot és az Atya szabódását követően ismét a kórus énekét hallhattuk. A következő emlékérmet Dr. Dobos Károly úr, a Klauzál Gábor Társaság elnöke kapja, laudációját Kolláthné Hollóssy Rita, az egyesület elnökasszonya mondta el.

„Nem tősgyökeres budatétényi vagy, mégis, amikor családoddal Budatéténybe költöztél, mindent megtettél, hogy ez a terület otthonoddá váljék, megismerd az itteni embereket, beilleszkedjél, és ezen felül még hasznára is legyél ennek a közösségnek. Elsőként beilleszkedtél a Budatétényi Polgári Körbe, nagyon sokáig voltál a tagja, majd Klauzál Gábor születésének 200-adik évfordulójára itt, a Szent Imre közösségi házban összehívtál bennünket, ismerősöket, és bemutattad azt a nagyon gazdag anyagot, amit már addig is összegyűjtöttél Klauzál Gáborról, hiszen Szeged, Kistétény és Kalocsa ugyanúgy fontos helyszínei voltak életednek, mint Klauzál Gáborénak. Történelmi érdeklődésedet – megtudtuk – családi örökségként dédnagyapádtól - aki történelemkönyveket írt - örökölted.


A Klauzál Társaság elnökeként most már köszönthetünk úgy, mint lokálpatriótát, számos színvonalas hagyományt tettél népszerűvé itt ezen a területen, Budapesten, sőt még a környező nagyobb területen is. Klauzál Gábor kistétényi villájára emléktáblát emeltettél, és ezután minden március 15-én ott koszorúzást szervezel az egyesületeddel. Nagyon szép feladat volt, hogy felvállaltátok a Wolf kripta, a volt budatétényi temető emlékhelyének a gondozását - gondolom, ez nem kis feladat - ehhez kapcsolódik az Ősök Napjának a szervezése Mindenszentek ünnepén. Ahogy a Budatétényi Polgári Kör, úgy Ti is felvállaltátok a rózsák ügyének a fontosságát, és ezért mindent megtesztek, hogy ez a kert, a Rozárium a kerület, a főváros és az országunk dísze maradjon. Szervezitek tevékenyen a Díszpolgárok találkozóját, aktívan részt vesztek a Múlt-Jelen-Jövő internetes asztaltársaság munkájában, történelmi szalont szerveztek, a Klauzál díszhordónál évente összejövő baráti társaság résztvevői nagyon közvetlen és családias hangulatban cserélik ki gondolataikat a területről, a kerületről, a dolgokról. A kastélymúzeummal nagyon szoros a kapcsolatotok. A teljesség igénye nélkül szedtem össze azokat a dolgokat, melyek a nevedhez fűződnek, és amiért a Budatétényi Polgári Kör vezetősége ebben az évben úgy gondolta, hogy méltó helyre kerül az elismerésünk. Klauzál Gábor szobor felállításának megszervezéséért és három éves szívós munkával elért eredményedért fogadd el tőlünk. Engedjék meg, hogy az alapszabályból egy tőmondatban összefoglaljam: Dr. Dobos Károly belgyógyász azért kapja ezt az elismerést, mert Klauzál Gábor helyi, országos és határon túli szellemi és tárgyi hagyatékának felderítése, ápolása, megőrzése, továbbadása, megismertetése és elismertetése az ő érdeme. ”
 

A díjazott, Dobos elnök úr az alábbi szavakkal fogadta a laudációt:

„Nagyon köszönöm, annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó volt 2004 vagy akár azelőtt kezdett, Budatétény nevének közismertebbé tételéért folytatott közös munka, és mindaz, amit Klauzál által is megismertettünk, talán az is Budatétényt öregbíti, hiszen állandóan helyesbíteni kell, akár a szoboravatást is, hogy a budafoki szobrot avatják, állandóan ki kellett javítanom, hogy nem, mert azt a szobrot Budatétényben emeltük, és erre igenis kényesek voltak a helyiek, úgyhogy amit a tétényi Klauzállal együtt elértünk, azt köszönöm jelenlévőknek is, és nagyon köszönöm szépen ezt az érmet is.”

Még egy emlékérem és emléklap rejtőzött az asztalon, ami a díjazottnak igazi meglepetést okozott. Dr. Zatykó Lajosné, Zsóka olvasta fel a következő ünnepelt nevét, és mondta el laudációját.

„Rita nem ejtette ki a nevét, hogy ki a következő ünnepelt, akkor én mondom, hogy Lévai Pál barátunk, kedves Pali barátunk, - hangos taps, ováció – Pali barátunk a Budatétényi Polgári Kör alapító tagja, 1998 és 2001 között alelnöke volt, és jelenleg is negyedik éve ezt a feladatot látja el. A pályázati területen nagy tudású hiánypótló szakemberünk, évek során több pályázat megtalálásában, megírásában, bonyolításában, elszámolásában végzett értékes munkát, mint legutóbb a budatétényi Rozárium felújítására elnyert pályázatnál is.


Folyamatos kapcsolatot tart a civil szervezetek számára pályázatokat kiíró alapokkal, alapítványokkal, és ezzel tényleg nagy segítséget jelent a Budatétényi Polgári Körnek. A Budatétényi Római Katolikus Egyházközség képviselő testületének, és mint láttuk is, templomi kórusának segítőkész, aktív tagja. Példamutató családi életet él, három felnőtt gyermeke van. Geodéta, a Földmérési Intézet munkatársa volt nyugdíjazásáig, jelenleg új területen képezi magát sikeresen, a mezőgazdász szakmában. A Budatétényért emlékéremre már régóta érdemessé váltál, ami késik, nem múlik, idénre több érdemedet tudjuk felsorolni, gratulálok.”


Alelnök úr őszinte meglepetéssel és meghatottsággal ekképpen reagált a méltató szavakra:

„Köszönöm szépen a méltatást, és hát tulajdonképpen én sem vagyok bennszülött, mintegy 18 éve lakunk itt, ám örömömre szolgál, hogy ez a közösség befogadott, családunkkal együtt jól érezzük magunkat itt, és nyilván ebből adódik, hogy szívesen tevékenykedem az egyházi és civil közösségben. Köszönöm szépen.”


A díjak átadását követően, Lévai Pál számára külön meglepetésképpen testvére, Lévai Nagy Péter, és az ő felesége, Lévai Nagy Ildikó adtak hangulatos reneszánsz koncertet, korabeli hangszerekkel és szerzőktől. Megtudtuk, hogy a hírhedett VIII. Henrik zeneszerző is volt, egy darabját hallhattuk a gőz felett hajlított anyagból készült görbekürtön. A következő, ismert angol dallamot lant és furulya játszotta. A tizenöt húros reneszánsz alt lant egy XV. századi hangszer másolata, melyet erdélyi hangszerkészítő készített 2004-ben. A duettet egy lant szóló darab követte, majd megszólalt az énekhang is, Ildikó és Péter fordításában:

„Jöjj szentlélek, Isten hathatós lelke, mindannyiunk vigasztalója, taníts minket igaz szavaidra, hogy sohase tévedjünk meg.”


A hangulatos és ismereteinket is gazdagító koncert egy vidámabb tánc darabbal zárult, melyet a kotta elveszett címlapja révén csak harmadik darabként említettek a reneszánsz zenészek. A rendezvény végén szokás szerint mindenki megragadta az alkalmat, hogy barátaival, budatétényi társaival beszélgethessen.Juhász Péter
Budatétény, 2012. június 2.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)