Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Ne felejtsék el…
Gondolatok a „Klauzál 150 Emlékév” margójára

„Ne felejtsék el önök a nagy hazafit, és tanítsák meg gyermekeiket Klauzál Gábor nevére…” – mondotta Osztróvszky József ügyvéd Szegeden, 1866. augusztus 6-án a Szent Rozália kápolna előtt, Klauzál Gábor hűlt teteme feletti gyászbeszédében.


Immáron 150 év elteltével elmondható, meglehet, az atyák még megtanították gyermekeiknek ezt a nevet, de az utódok már vélhetőleg nem adták azt tovább úgy, ahogy érdemei alapján, városuk és nemzetünk nagy fiának kijárt volna.

Klauzál Gábor nevét a történelemkönyvek még említik ugyan, de életét munkásságát, érdemeit a múló idő, lassan a feledés fátylával fedte be. Sajnos, viharos nemzeti történelmünkből nem Ő az egyetlen, kinek emléke a közbeszédből méltatlanul kikopott…

A Klauzál Gábor Társaságot – névadónk születésének 200. évében – azzal a céllal alakítottuk meg, hogy a nagy előd, a kiváló férfiú és egykori Kistétényben élt földink emlékét ápoljuk, jellemét, áldozatkészségét, tiszta erkölcsiségét, fáradhatatlan munkásságát és igaz hazafiságát kortársainknak példaként állítsuk, utódainknak pedig örökül hagyjuk.

Egy évtizedes munkánk után, az önként vállalt kötelezettségeink sorában, most olyan ponthoz érkeztünk, amely nemes céljaink eléréséhez, újabb erőfeszítésekre ösztönözhet minket. A következő esztendőben, 2016. augusztus 3-án lesz Klauzál Gábor halálának 150. évfordulója. Ez az évszám int bennünket és kell, hogy intse kortársainkat is a késői nemzedékek kötelességére: emlékezz!

Társaságunk a 2016. évet a közös emlékezés évévé nyilvánítja és minden további törekvéseit ennek szolgálatába állítja. Gyulai Pál írja: „A halottak szellemei az élők fölött lebegve, velök és érettök küzdenek az öröklét végtelenében.” Feledhetetlen emlékük legyen velünk, munkálkodásunkon pedig általuk is áldás!


Vivat Klauzal! – Éljen Klauzál!

Bartos Mihály – 2015. december


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)