Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Szárnybontogató…
A „Klauzál 150 Emlékév” megnyitása

Klauzál Gábor (1804-1866) – ügyvéd, táblabíró, országgyűlési követ és képviselő, miniszter, kistétényi birtokos és gazdálkodó – halálának 150. évfordulója alkalmából –, Társaságunk a 2016. évet emlékévnek nyilvánította. A „Klauzál 150 Emlékév” hivatalos megnyitójára 2015. december 3-án került sor Budafokon, a Spiller Cukrászdában…December eleje lévén, a városra a korai sötétség és a télelő hideg takarója borult, de a Spiller Cukrászda ragyogó fényekkel és barátságos meleggel fogadta az oda érkező meghívottakat. Az egyébként is kellemes, békés hangulatot árasztó cukrászdát most valami ünnepélyes várakozás lengte körül. A meghívóban közzétett kezdési időpontra a vendégsereg – kik között Társaságunk tagjain kívül díszpolgáraink, munkánkat támogató barátaink ismert arcait fedezhettük fel –, teljesen megtöltötte a helyiséget. Kezdetét vette a hivatalos program…


A megjelenteket a Klauzál Gábor Társaság nevében, elsőként Hódi Szabolcs titkár köszöntötte. Megnyitójában röviden megemlékezett a 150. évfordulóról, méltatva névadónk érdemeit, ezzel egyidejűleg az elkövetkezendő esztendő emlékévvé nyilvánításának jelentőségét.


A megnyitó elhangzása után Lükő Szabolcs tagtársunk, Bója Gergely: Klauzál Gábor halálára írt versét mondta el. Az egykori Szegedi Híradóban 1866-ban megjelent költemény pátosza, veretes nyelvezete és tartalmi mondanivalója együttesen alapozta meg az est hangulatának ünnepélyességét.

Ezt követően, Bartos Mihály tagtársunk vette át a házigazda szerepét. Bevezetőjét a Szegedi Híradó 1866. augusztus 9-ei lapszámából vett, Szabados János – Klauzál halálhírét közzé tevő – gyászkeretes írásának mottójával kezdte:
„Ím Szeged értékesb lett földed, oh de mily áron!
A hon egyik vezető férfia benne pihen.
Ám a dicsőültért nem kell gyászt öltened addig,
Míg fiaid tettét szelleme lengi körül.” 
Ebből a gondolatból kiindulva emlékeztette a jelenlévőket, hogy az elődök emlékét megőrizni, ápolni és irántuk a kegyeletet leróni mindenkor, minden nemzedéknek szent kötelessége! Külön kitért arra, hogy a Klauzál Gábor Társaság egy évtizedes munkája is alapvetően erre irányult, az utókor által részben elfeledett, részben méltánytalanul háttérbe szorult kiváló férfiú a közgondolkodásban, az őt megillető méltó helyére visszakerüljön. Ma már itt, Budafok-Tétényben polgáraink jelentős része tudja, ki volt Klauzál Gábor. A jeles évforduló jó alkalmat teremt arra, hogy most ezt a kört bővítsük és másoknak is megadjuk a megismerés örömének lehetőségét. Az emlékév meghirdetését és programjainak összeállítását is ez a gondolat vezérelte…

Röviden ismertette az emlékév kiemelt rendezvényeit, melyek számossága a Társaság lehetőségeitől és erőforrásaitól függően, még tovább bővülhet.

A 2016. évi programnaptár bemutatása után került sor az est első meglepetésére, Sánta Béla–Bartos Mihály: Szegeden a kávéházban… című magyar nóta ősbemutatójára, mely Tamon Erika előadóművész nagyszerű tolmácsolásában csendült fel.

          

Majd következett a sorban a második meglepetés, Spiller Alajos helybéli cukrászmester új alkotása, a Klauzál-torta bemutatása. A hagyományos piskótára épülő, Windhabos mandulakrémes, szőlő mousse-os, fehér csokoládéval bevont és oldalán apróra tört pirított mandulával panírozott torta – tetején a marcipánból készített rose színű szőlőszemekkel –, méltó párja a mára már klasszikussá vált, a szakma, illetve az édesszájú közönség által is jól ismert Deák-tortának.

Míg a Deák-torta szülőhelye a Lánchíd pesti hídfőjének közelében keresendő, addig a Klauzál-torta viszont Tétény szülötte! Míg az előbbit a Haza Bölcse is fogyaszthatta, addig az utóbbit már csak mi, utódok élvezhetjük. De amíg az ízek orgiája tombol szánkban, elménk szabadon kalandozhat a névadó megédesített emlékén…


Az est harmadik meglepetésével Lics Judit borászunk szolgált. Bevezetőjében felidézte Klauzál Gábornak a helyi és a hazai szőlőművelés, illetve borászat megújítása érdekében végzett munkáját. Családjával együtt, kötelességének érezte, hogy a jeles évforduló alkalmából, a maguk módján, emléket állítsanak a kiváló férfiúnak. Klauzál emlékére – a 2015-ben Budafok város legjobb vörösborának választott – 2013. évi szekszárdi bikavérük került alkalmi elő- és hátcímkével, egyedi töltéssel, 150 sorszámozott palackba. A palackok forgalomba hozatala ezzel a megnyitóval együtt, kezdetét veszi…

A meglepetések sorozatáért egy-egy virágcsokorral a hölgyeknek és egy, a 100. sorszámot viselő „Klauzál-borral” a derék cukrászmesternek Bartos Mihály mondott köszönetet.

A következőkben Hódi Szabolcs bemutatta a „Klauzál 150 Emlékév” első kisnyomtatványait, majd köszönetünk jeleként – Andrási Anna és Géczy Gábor tagtársaink jóvoltából –, a cukrászatnak és a borászatnak egy-egy bekeretezett, a jeles évfordulóra utaló képet adott emlékbe.

Az est hátralévő részében a közönség kedélyes beszélgetés közepette, maga is meggyőződhetett az új torta és a jóféle borocska harmonikus kapcsolatának kiteljesedéséről.

   

Kellemes és tartalmas este volt, méltó indítása a „Klauzál 150 Emlékév”-nek. Magasra állítottuk a mércét, bízunk benne, a folytatásban sem vallunk szégyent! Méltónak kell lennünk Klauzál emlékéhez…


Bartos Mihály – 2015. december


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)