Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

„…kihez a megboldogult annyiszor fohászkodott!”

2016. november 8-án, a Klauzál 150 Emlékév keretében, a Budafok-Felsővárosi Jézus Szíves Plébánia nyugdíjas klubjában tartott Bartos Mihály helytörténész előadást, a 150 esztendeje elhunyt Klauzál Gáborról. (A Felsővárosi Harangszó c. egyházközségi havilapban megjelent írás.)

November 8-ai Nyugdíjas klubunk vendége, egyházközségünk tagja, Bartos Mihály helytörténész, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja, mindnyájunk Bartos Misije briliáns vetítettképes előadást tartott Klauzál Gábor, a reformkor kiemelkedő egyéniségének életútjáról, kerületünkhöz fűződő kapcsolatáról.
Nemes szlavikovichi Klauzál Gábor 1804. november 18-án született Pesten, az akkori Károlyi-kaszárnyában, a mai főpolgármesteri hivatal épületében. Édesapja szlavoviczi Klauzál János, édesanyja Babarczy Ágnes. Iskolai tanulmányait Pesten a piarista gimnáziumban, majd a királyi egyetemen végezte, ügyvédi vizsgát és esküt 1824-ben tett. 

Csongrád vármegye táblabírája 1825-től, mellette különböző helyi és országos feladatokban való részvételre is megbízást kapott. A vármegye és Szeged népének tisztelete nyilvánult meg abban, hogy az 1832/36., az 1839/40. és az 1843/44. évi pozsonyi diétákra követnek, majd 1848-ban az első népképviseleti országgyűlésre, később pedig az 1861. és 1865. évi országgyűlésre képviselőjüknek választották. A reformországgyűléseken Deák Ferenc mellett, az ellenzéki oldal egyik vezető alakja és szónoka, később pedig a mérsékelt, megegyezésre törekvés híve volt.

Nagyszerű szónoklatokban tett hitet a szólásszabadság, a magyar nyelv hivatalossá tétele, a városok jogállásának, belső szervezetének rendezése, a polgárság jogai, a zsidók emancipációja, a nem-nemesek általi hivatalviselés és birtokbírhatás és még számos ügy mellett.

Az 1848. évi Batthyány Lajos vezette kormányban a földművelés-, az ipar- és a kereskedelemügy, valamint egyidejűleg az egészség- és postaügyek minisztere is. A kormány lemondása után visszavonult. Az 1848/49. évi magyar forradalom és szabadságharc leverése után vizsgálati fogságba, majd haditörvényszék elé, szabadlábra helyezése után pedig rendőri megfigyelés alá került.

Kistétényben 1850-ben vásárolt birtokot, szőlő- és gyümölcstermesztéssel, nemesítéssel foglalkozott. Korizmics Lászlóval jelentős kísérleteket folytattak a hazai borászat megújításáért. Munkájukról részletes beszámoló a „Levelek a szőlőből” című írásokban olvasható. A Kistétényi Szőlőbirtokossági Társulat megalapításával sokat tett a terület gazdasági fejlődéséért. Ugyanitt gyümölcsfa- és rózsakertészetet is létesített. 

Első felesége Prezetska Mária, akivel 1827-ben kötött házasságot, majd húsz év múlva, 1848. elején özveggyé lett. Második felesége Schmidt Emma, akivel Kistétényben – a saját költségén fenntartott Szent Mihály kápolnában –, 1853-ban fogadtak egymásnak örök hűséget. Házasságukból három gyermek született: Emma, Gábor és Mária. 

Kalocsán, 1866. augusztus 3-án hunyt el, hűlt tetemét augusztus 6-án Szegeden, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A temetését végző Kremminger Antal prépost, plébános sírbolt-beszentelésekor mondott fohászából vett részlet adta az előadás címét és a hűlt teteme felett barátja, Osztróvszky József által mondott gyászbeszéd zárógondolata adta az előadás mának szóló intését is: „Ne felejtsék el önök a nagy hazafit, és tanítsák meg gyermekeiket Klauzál Gábor nevére…”.  
A szép számú közönség az előadást végig nagy figyelemmel követte, majd annak végén, tapssal mondott köszönetet az előadónak. Ez úton is köszönjük Misinek az érdekes, értékes, mindenre kiterjedő előadását!Bereczki Istvánné
Dr. Hammer Edit


2016. december(Fotók: Hévei László)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)