Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

„Pereg a dob…”
Adalékok egy kórusmű ősbemutatójára

A 42. Budafok-Tétényi Művészeti Fesztivált „Színek, dallamok, hangulatok” címmel, 2016. május 2-13. között rendezték meg a kerületben, változatos helyszíneken. A huszonnyolc programot felvonultató rendezvénysorozat keretében, 2016. május 12-én került sor a Lampart-Budafok Vegyeskar koncertjére a Szent Lipót templomban. Ezen a koncerten hangzott fel először az a kórusmű, mely Klauzál Gábor emlékét hivatott megidézni...

    
A művészeti fesztivál program-füzetének címoldala
  
A templomi
koncert
meghívója
Amikor a „Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezésű, háromnapos országos programsorozat keretében, a Budafoki Fúvósegylet 2016. február 6-ai koncertjén a Bartos Mihály-Pajzs Gábor: Induló Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára című zenemű ősbemutatója elhangzott, Vorel Ferenc barátom azonnal előjött ötletével: az induló betétdalából kórusmű átirat is kell! A feladat egy olyan zeneszerzőnek, mint Pajzs Gábor szerzőtársamnak, ez csak ujjgyakorlatnak bizonyult! A többszólamú kórusmű néhány nap múlva, már csak a bemutatásra várt. Miután Vorel Ferenc hosszú évek óta a Lampart-Budafok Vegyeskar titkára is, így mi sem természetesebb, minthogy a művet ez a nagy múltú, helyi csapat vállalta fel. A kórus tagjai – Z. Juhász Irén művészeti vezető irányításával – megkezdték a próbákat…

Mintegy másfélszáz érdeklődő jött össze a Szent Lipót templom-beli koncertre ezen az estén. A műsor első számaként hangzott el Pajzs Gábor-Bartos Mihály: In memoriam Klauzál Gábor című kórusműve. A Lampart-Budafok Vegyeskart Z. Juhász Irén vezényelte, zongorán pedig Bodnár Gábor kísérte. A jól ismert és szeretett barokk templomunkban, különös élményt jelentett ez az előadás...


    

 A vegyeskar a Szent Lipót templomban

A kórusmű kottájának
első oldala 
 „Pereg a dob…” énekli a vegyeskar

   
...egy emlékem az estérőll!

Pajzs Gábor barátom remeket alkotott, a kórus pedig bizonyította, érdemes volt ezt az átiratot megírnia, nekik pedig a próbákat becsülettel végig dolgozniuk. Miután az utolsó énekhang is elszállt, a közönség hatalmas tapsba tört ki. A tetszésnyilvánítás jogos volt, ez a művészi előadás ezt joggal kiérdemelte…


Végezetül álljon itt az a vers, amely az induló alapja és a kórusmű szövege is egyben:

 
Bartos Mihály:
In memoriam...
– Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára –

Pereg a dob most Szegeden,
A szegedi piactéren.
Kisbíró ’ki veri búsan,
Könnye omlik patakokban.

Véle rí ott, mind ’ki hallja,
Lelküket a kín mardossa,
Városuknak hű fiáért,
Méltóságos Klauzálért.

Betegségtől gyötört teste,
Templom előtt kiterítve.
Zeng a harang a toronyban,
Hűlt teteme koporsóban.

Ember sereg ott körötte,
Mind eljött most, Ő érette,
Tisztességgel köszönteni,
Végső útján elkísérni.

Jó Klauzált most magyarok,
Tiszta szívvel sirassátok!
Igazságnak hű bajnoka,
Száll alá a sötét sírba. 

Járj Szegeden, Tisza-parton,
Vagy Tétényben, szőlődombon,
Bárhol nézel az egekbe,
Ott, fenn ragyog dicső lelke…
Bartos Mihály
helytörténész
Klauzál Gábor Társaság alapító tagja


2017. márciusNyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)