Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Az első postai megemlékezés...
Adalékok egy postai alkalmi bélyegző történetéhez.

A Klauzál Gábor Társaság kezdeményezésére a „Klauzál 150 Emlékév” alkalmából Klauzál Gábor halálának 150. évfordulóját megörökítő hivatalos postai alkalmi bélyegző készült, mellyel egyszeri alkalommal 2016. augusztus 3-án feladott küldeményeket lehetett felülbélyegezni a Nagytétényi Postán...

A Batthyány-kormány első, postaügyekért felelős miniszterének – további három minisztertársával együtt –, a Magyar Posta bélyeg kiadásával a mai napig nem állított emléket. Éveken át, kezdeményező levelezések folytak a bélyegkiadásért felelős postai szakterülettel, a posta mindenkor aktuális vezérigazgatójával, sőt a felügyeletüket gyakorló miniszterrel, legutóbb pedig már a miniszterelnök-helyettessel is. Az üres ígéreteken kívül, érdemben semmi nem történt részükről. Miután a nemzeti bélyegkiadás Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóját még egy alkalmi címletre sem tartotta méltónak, továbbá a 2015-ben közzétett következő évi bélyegkiadási tervben sem szerepelt halála 150. évfordulója kapcsán semmilyen kibocsájtás, így a Klauzál Gábor Társaság – a „Klauzál 150 Emlékév” keretében –, egy rajzos, alkalmi postai bélyegző megrendeléséről döntött…

  
Klauzál Gábor halálának 150. évfordulóját megörökítítő hivatalos postai alkalmi bélyegző lenyomata

Az alkalmi bélyegző a Magyar Posta Zrt. Filatéliai Osztályánál, május 4-én került megrendelésre. A megrendelést követően – az általunk megadott elgondolás és képi anyag alapján – megtervezték a bélyegző rajzolatát és azt elfogadásra bemutatták. A véglegesített változat szerint került legyártásra az a bélyegző, amelyik aztán a 150. évforduló napján, a nagytétényi postahivatalban használatbavételre is került…

Nagytétényben a postahivatal reggel nyolc órakor nyit, de 2016. augusztus 3-án már a nyitás előtt ott toporogtunk jeles filatelista barátommal Garbóci Imrével, hogy az előkészített postai küldeményeinkre az alkalmi bélyegző lenyomatát mielőbb megszerezzük. A nyitást követően, a hivatal vezetője által rendelkezésre bocsátott helyiségben, megkezdődött a munka!

Az alkalmi bélyegzőt és a használatbavételre kerülő festékpárnát már napokkal korábban szemügyre vettem, a próbanyomatok alapján nem érhetett semmi meglepetés a nagy napon. Megkezdtem az „egy a stempli, egy a párna” hadműveletet…
 Megkezdődik a munka…   Csak pontosan, szépen…  Ez már a nagyüzem…

Elsőként a filatelisták által előkészített küldemények kerültek lebélyegzésre, gondosan ügyelve arra, hogy azokra szabályos, szép, tiszta lenyomatok kerüljenek. Közben befutott Andrásofszky Csilla és Markó László barátom is a „Klauzálos-járandóság”-okat jelentő alkalmi képeslapokkal, rajtuk az általunk elkészíttetett és előre felragasztott Klauzál-szelvényes belföldi bélyegekkel. (A történelmi hűség kedvéért megjegyzendő, a szelvény képét Tóth Avanti Péter barátunk készítette el a jubileumi évre kiadott képeslapunk tartalmi elemeinek felhasználásával.) Közben, a Vándorló-könyvek második állomásának igazolásairól is gondoskodni kellett. Beindult a nagyüzem…
 Klauzálos-járandóság


Klauzál-szelvényes belföldi
bélyeg, alkalmi bélyegző-
lenyomattal érvénytelenítve
 Alkalmi boríték ajánlott küldeményként
feladva, rajta az egykori Klauzál-birtok
térképével

  
Magángyűjteményi
darabok

Amíg dolgoztunk, sorra érkeztek azok a barátok, ismerősök, akik – értesülvén a helyi eseményről – maguk is kedvet kaptak egyéni küldemények készítésére és arra a Klauzál-portrés bélyegző lenyomatának begyűjtésére. A két órás munka – dehogy is munka, inkább kellemes és hasznos szórakozás – eredményeként, 10 órára már néhányszáz bélyegzőlenyomat hirdette immár, hogy 150 évvel ezelőtt, ezen a napon halt meg Klauzál Gábor…

    
 Egyedi emléklap    

A Magyar Posta Zrt. 2016-ban összesen 108 darab rajzos alkalmi postabélyegzőt vett használatba, ezek között a Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára készített, a sorban az 54. volt. Úgy gondolom, ezzel a kezdeményezésünkkel is méltó emléket állítottunk névadónknak, egyidejűleg szép filatéliai dokumentumokkal gazdagítottuk Tétény helytörténetét is…Bartos Mihály
helytörténész
Klauzál Gábor Társaság alapító tagja


2017. március
Fotók: Markó László

 


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (28)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)