Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Beszámoló a Klauzál Gábor Társaság 2016. évi tevékenységéről

A Klauzál Gábor Társaság non-profit civil egyesület elnöke által benyújtott éves beszámoló a Társaság 2016-os esztendejéről, mely elhangzott a Klauzál Gábor Társaság 2017. március 30-án megtartott 16. Közgyűlésén.


Tizenkettedik teljes évünk volt a 2016-os esztendő, ami Társaságunk céljainak megvalósítása szempontjából kilencedik alkalommal tette lehetővé az adók 1%-ának gyűjtését.

Egyesületünk tagsága 2016 folyamán 2 fővel bővült (Ambrus Károly rendes tag és Sáfrány Tímea pártoló tag), jelenlegi taglétszámunk 47 fő, melyből: 34 fő rendes tag, 10 fő pártoló tag és 3 fő tiszteletbeli tag.

Augusztus 30-án dr. Dobos Károly elnök tartós távollét miatti lemondása okán, szeptember 29-én rendkívüli közgyűlést tartottunk, melyen Glattfelder Tamás alapító tag személyében, 5 évre új elnököt választott a Társaság, egyidejűleg a pénztárosi funkciót pedig Gönczi János tagtársunk vette át.

Az új civil törvénykezésnek megfelelve, módosítottuk Társaságunk alapszabályát, melyet a novemberi rendkívüli közgyűlésünk elfogadott. A változás bejelentését a Szegedi Törvényszéken bejegyeztettük.

Együttműködésünk folytatódott a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatával, a Nagytétényi Kastélymúzeummal, a Vojnovich-Huszár Villával, a Lics Pincészettel, a Klauzál Házzal, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárával, a Pytheas Könyvmanufaktúrával és több civil szervezettel.

Az év folyamán összesen 10 alkalommal (július-augusztus kivételével) tartottunk minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től nyilvános társasági ülést, ebből egy alkalommal, márciusban az éves rendes közgyűlésünk volt, míg az elnöki lemondás okán, szeptemberben rendkívüli közgyűlést tartottunk. November 10-én az alapszabály módosításunk kapcsán, még egy rendkívüli közgyűlést kellett tartanunk. Hó végi összejöveteleink nyolc alkalommal a Klauzál Házban rendelkezésünkre bocsátott különteremben voltak, míg hagyományosan egy-egy alkalommal, a félévzáró illetve évzáró társasvacsoráinkat kerületi éttermekben (nyár elején a budatétényi Borköltők Társasága Pinceétteremben, míg évvégén a budafoki Promontor Vendéglőben) tartottuk.

Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg írások (beszámolók Társaságunk rendezvényeiről, rendezvényeinken előadók írásos anyagai, önálló kutatások, meghívók, stb.) honlapunkon, a saját tulajdonú klauzal.hu domainünkön. Mivel a múlt évet Klauzál Gábor halálának 150. évfordulója tiszteletére „Klauzál 150 Emlékévnek” nyilvánítottuk, ennek apropóján honlapunk új elemekkel bővült, így a programnaptárral és a média megjelenéseket összegző híradással, mely elemeket a jövőben is meg kívánjuk tartani.

A honlap anyagainak kezelésében két tagunk (Prim György és Hódi Szabolcs) vett részt. A fő kommunikációs csatornánk továbbra is a honlap, facebook oldalunk gondnok hiányában gyakorlatilag nem működik.

Januárban Társaságunk nevében ismételten javaslatot tettünk a „XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetésre, mely elismerésre 2016-ban – amint 2010 óta folyamatosan, immáron hetedik alkalommal – Bartos Mihály helytörténész tagtársunkat jelöltük.

A 2016. esztendő összes Társasági programját (a hagyományos rendezvényeinket is) Klauzál Gábor halála 150. évfordulójának rendeltük alá.

2016. évi programjaink voltak:

Január 17.

A Batthyány Casino Történelem Barátok Köre által felkarolt 2016-os bicentenáriumi Zichy Antónia Emlékév programsorozatához csatlakozva a Klauzál Gábor Társaság képviseletében Andrási Anna és Géczi Gábor tagtársaink is részt vettek a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben lévő Batthyány-mauzóleumnál tartott megemlékezésen, ahol elhelyezték Társaságunk koszorúját.

Február 6.

A Budafoki Fúvósegylet hangversenye a Klauzál Ház dísztermében. A műsorban első alkalommal hangzott el, az emlékév részeként megszületett „Klauzál-induló”, melynek szövegét Bartos Mihály tagtársunk írta, míg a mű megzenésítője Pajzs Gábor fúvóskarnagy, zeneszerző.

Február 20.

Géczi Gábor tagtársunk szervezésében megtekintettük az Óbuda központjában lévő (2016-ban 50. születésnapját ünneplő) Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kincseit, köztük az első kereskedelmi miniszter Klauzál Gábor fejszobrát. Szakértői kalauzunk a vendéglátás-történeti állandó kiállítás megtekintésében Török Róbert muzeológus, igazgatóhelyettes volt, míg a ráadásként megtekintett „Szerzetesek asztalánál” c. időszaki kiállítást dr. Saly Noémi muzeológus tárlatvezetésével néztük meg.

Március 9.

Lükőné Örsi Gabriella tagtársunk, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár könyvtári főigazgató-helyettesének meghívására és felkérésére, részt vettünk az Agrártudományi Szakkönyvtár által megrendezett Magyar Tudós Tárlaton, melynek „Sokszínű agrármúltunk nagyjai: Természettudománytól a politikáig” c. emléknapja egyik meghívott előadója: Bartos Mihály tagtársunk volt, aki vetítettképes előadásában a 150 éve elhunyt Klauzál Gáborra emlékezett.

Március 11.

A Klauzál Gábor Társaság (egyben a kerület városrészi megemlékezéseinek sorában: budatétényi) március 15-i megemlékezését, a 2015-ös hagyományteremtésünk folytatásaként, 2016-ban is a Klauzál-villától a Klauzál Házig tartó útvonalon – Sisak András karnagy-tagtársunk vezetésével – 1848/49-es nótákat énekelve „tavaszi fényhozó” fáklyás emlékmenetet tartottunk. A Klauzál Házhoz érve – a 2012. áprilisában közadakozásból felállított – egészalakos Klauzál-szobornál ünnepi megemlékezést tartottunk, melynek előadója Markó László alapító tagtársunk volt. A megemlékezés részeként meghallgathattuk Bartos Mihály tagtársunk olvasatában ifj. Klauzál Gábor „Atyám sírjánál” c. versét és Ambrus Károly tárogatójátékát. Társaságunk koszorúját Andrásofszky Csilla és Markó László tagtársaink helyezték el.

Március 15.

Részt vettünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére rendezett önkormányzati megemlékezésen, a Tétényi Honvéd Emlékműnél. Társaságunk nevében Hódi Szabolcs szervező titkár koszorúzott.

Április 6.

Budapest Főváros Levéltárának konferenciatermében, a Budapesti Honismereti Társaság meghívására, a Budapesti Históriák elnevezésű előadóest sorozat előadója Bartos Mihály helytörténész tagtársunk volt, aki „Árnyas fák alatt.../Emlékképek Klauzál Gábor halálának 150. évfordulóján” címmel tartott névadónkról vetítettképes előadást.

Április 9.

Janzsó János alapító tagunk kezdeményezésére és szervezésében Klauzál-emléksétát tartottunk, melynek során a Klauzál-szobortól indulva bejártuk Klauzál Gábor kistétényi emlékhelyeit (főbb állomásaiban a Szent Mihály kápolnát és a Klauzál-villát).
Egyben megemlékeztünk a Társasággá válásunk indulásakor bennünket támogató, időközben elhunyt barátainkról: Sarnóczay György (2015†) budatétényi helytörténészről, Pokorny Endre (2006†) ny. repülő ezredesről és a Hirtling házaspárról: Hirtling Ferencné Kisteleki Máriáról (2008†) és Hirtling Ferencről (2013†).

Április 15.

Prim György és Hódi Szabolcs tagtársaink szervezésében immáron tizenharmadik alkalommal került sor – hagyományosan a Lics Pincészetben – a 2004-ben elindított Díszpolgártalálkozóra, melyen a hagyományok jegyében a kerület díszpolgárai ünnepélyesen a „Díszpolgárok Társasága” tagjai sorába fogadták az új díszpolgárt, Bogó Ágnes környezetvédőt. A díszpolgárok falán leleplezésre került az előző évi díszpolgár, dr. Gömöry Géza emléktablója. Az összejövetelen köszöntésre került még két kerületi díjazott: Lics László borász („Év Budafok-Tétényi Vállalkozója”) és Sisak András karnagy, tb. tagtársunk, a Budai Nagy Antal Gimnázium ny. énektanára („Kultúra 22” díj).

Április 22-23.

2016-ban tizenegyedik alkalommal rendeztük meg hagyományos éves főrendezvényünket, a Klauzál Napok Tétényben programsorozatot, melyet ezúttal a „Klauzál 150 Emlékév” egyik központi programjaként hirdettünk meg.

Április 22. péntek - Iskolások vetélkedője

A 10-14 éves tanulóknak megrendezett Klauzál-ismereti versenyt idén rendhagyó módon a Klauzál Házban tartottuk meg, nyolc kerületi iskola részvételével, iskolánként háromfős csapatokkal. A verseny központi témája Klauzál Gábor halálának 150. évfordulója volt. A vetélkedő szakmai szervezője és a vezetője: Kincses Katalin történelem tanárnő, tagtársunk volt, míg segítői: Tapolcsányi Valéria, Kincses Anikó, Gönczi János és Markó András tagtársaink voltak. A versenyt a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata nyerte meg.

Április 23. szombat (1. rész) – Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél

De. 11 órakor a Szent Mihály kápolnában, a Zichy Antónia Emlékévhez kapcsolódóan, az Emlékbizottság titkára Joó Alfréd politológus tartott előadást „Az özvegy és a történelem” címmel, a 200 éve született gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia grófnőről. A megemlékezés részeként Sisak András karnagy vezetésével közös éneklésben vettünk részt, majd Lükőné Örsi Gabriella és Lükő Szabolcs tagtársaink elhelyezték koszorúnkat Klauzál Gábor templomi emléktáblájánál.
Déli 12 órakor a Klauzál-villánál, a „Deák széke” emlékhelynél dr. Szász Erzsébet történelemtanár, tagtársunk „Klauzál és a márciusi ifjak” címmel tartott megemlékezést Klauzál Gábornak a forradalmárokra gyakorolt hatásáról.
A megemlékezés végén az előadó és Hajas Ervin tagtársunk helyezte el Társaságunk koszorúját a Klauzál-villa falán, az általunk 2006-ban – közadakozásból elhelyezett – emléktáblánál.
Mindkét helyszínen elkészültek a hagyományos csoportképeink.

Április 23. szombat (2. rész) – Történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeumban

Du. 3 órától a Nagytétényi Kastélymúzeumban folytatódott a második nap programja. Az emeleti díszteremben két történész előadását hallgathattunk meg. Elsőként, Kecskeméti Tibor tagtársunknak köszönhetően, a szegedi dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész, kultúrakutató volt vendégünk, aki meghirdetett előadásától némiképp eltérve „Klauzál Gábor – Kutatás kontextusai” címmel tartott egyedi hangulatú előadást, majd visszatérő előadónkként a debreceni Sáfrány Tímea történész előadását hallgathattuk meg a 150 éve elhunyt Klauzál Gábor sajtóban megjelent emlékezetéről „Az igazi érdem nem vész el a sírral (…)” címmel.
Mindhárom helyszínen a megnyitó- és köszöntő beszédeket dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke tartotta.

Május 12.

A 42. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében, a budafoki Szent Lipót plébániatemplomban megtartott Lampart-Budafok Vegyeskar koncertjén, a program nyitószámaként elhangzott – a február 6-án a Budafoki Fúvósegylet által elsőként csak zeneműként előadott – Klauzál-induló többszólamú kórusmű átirata „Pereg a dob most Szegeden...” címmel. Szövegét írta Bartos Mihály tagtársunk, a dal megzenésítője Pajzs Gábor fúvóskarnagy, zeneszerző.

Május 18 – Június 3.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárában Bartos Mihály tagtársunk összeállításában és főként saját Klauzál-gyűjteményéből válogatva „Klauzál 150” címmel Klauzál Gábor emlékkiállítást tartottunk tagtársaink gyűjteményi anyagából. A május 18-i ünnepélyes megnyitón Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság szervezőtitkára köszöntötte a megjelenteket, majd Sándor P. Tibor muzeológus, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője méltatta a kiállítást, melyet a megnyitót követően Bartos Mihály tárlatvezetésében tekinthettünk meg.
Ezen a rendezvényen került bemutatásra Auguszt József cukrászmester „Tétényi szelet” elnevezésű új süteménye is, melyet Klauzál Gábor emlékezetére és családja egykori, Kistétényben töltött évei szép emlékére készített el nekünk. A bemutatóra felajánlott kóstolója a jelenlévők körében osztatlan sikert aratott.
Június 3-án, az időszaki kiállítás utolsó napján, tagtársunk dr. Szász Erzsébet történelem tanárnő vezetésével, tanítványai, a Kempelen Farkas Gimnázium emelt szintű történelem érettségire készülő tizenegyedikes diákjai „tanórai előadásként” Bartos Mihály tárlatvezetésében tekintették meg a kiállítást.

Május 26.

Hódi Szabolcs tagtársunk kezdeményezésére ünnepélyes keretek között megtekinthettük a Magyar Nemzeti Múzeum által őrzött, Klauzál Gábor személyéhez kapcsolódó, eredeti tárgyakat.
A „Nemzetünk kincse...” címmel, Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára összeállított, június végéig nyitva tartó alkalmi kamara-kiállítás ünnepélyes megnyitója a múzeum dísztermében volt. A Klauzál Gábor Társaság részéről dr. Dobos Károly elnök tartott beszédet, majd a kiállítást ünnepélyesen a múzeum főigazgatója dr. Csorba László történész nyitotta meg, ezt követően a kiállítás kurátora dr. T. Orgona Angelika történész-szakmuzeológus vetített-képes előadás keretében mutatta be a kiállított műtárgyakat.
A kiállítást követően a múzeum vendégeként, Tomka Gábor főigazgató-helyettes kalauzolásában megtekintettük a Klauzál-kori állandó kiállításokat.

Június 24.

A Szegedi Közéleti Kávéház vendégeként „Szegedhez nem szól senki úgy...” címmel, Bartos Mihály tagtársunk tartott vetített-képes előadást Klauzál Gáborról, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága székházában. Az est házigazdája Kecskeméti Tibor szeged-budapesti tagtársunk, a program létrejöttének kezdeményezője volt.

Június 25.

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként, a Nagytétényi Kastélymúzeumban tartott színielőadáson több tagtársunk is részt vett szereplőként a hagyományos „nyomozós játékban”, így: Lükő Szabolcs, Lükőné Örsi Gabriella, Bartos Mihály és Markó András.

Július 14.

Az Ikervári Batthyány Lajos Honismereti Kör meghívására Géczi Gábor és Hódi Szabolcs tagtársaink képviseletével Társaságunk is részt vett, a Pesti Ferencesek Rendházában kialakított Batthyány Lajos Emlékszoba ünnepélyes felavatásán. A megemlékezés részeként megtekintettük a Nemzeti Sírkert részeként védett altemplomban lévő Batthyány-kriptát.

Július 16.

Társaságunk Németországba költözött elnöke, dr. Dobos Károly és Dobos Hajnalka tagtársunk szervezésében, a bajorországi Tittlingben dr. Dobos Károly vetített-képes előadást tartott „A 19. századi Magyarország az európai haladás útján Klauzál Gábor példáján keresztül” címmel, az esten megjelent Kárpát-medencén kívül élő magyarok számára.

Július 31 – augusztus 7.

A „Klauzál 150 Emlékév” főrendezvényeként hat állomásos programsorozatot tartottunk négy helyszínen (Budatétény, Nagytétény, Kalocsa és Szeged) melynek minden egyes állomásán – Bartos Mihály tagtársunk ötlete nyomán és szervezésében (Tóth Avanti Péter tagtársunk művészi tervezése és a Pytheas Könyvmanufaktúra kivitelezésében) – sorszámozott Vándorló Könyvben lehetett a teljesítést igazoló bélyegzéseket összegyűjteni.

Július 31 – Augusztus 3.

A programsorozat nyitásaként Lükő Szabolcs és Lükőné Örsi Gabriella tagtársaink főszervezésében, Hódi Szabolcs szervező titkár közreműködésével: „Kistéténytől Kalocsáig” címmel, Budatétényből indulva, Dunaföldvár-Harta-Dunaszentbenedek állomásokkal, háromnapos dunai evezős emléktúrát szerveztünk Kalocsára.
A vízitúra kapcsán megismerkedtünk a Dunaföldvári Beszédes József Vízitúra Sportklubbal (Vajas Zsuzsanna túravezető), a Hartai Sporthorgász Egyesülettel (Róth Zoltán elnök), a Hartai Fürjkerttel (Szetlik Ádám tulajdonos), a Dunaszentbenedeki Tájházzal (Posztobányi-Paulin Zsuzsanna faluház vezető) és a Foktői-csatornán végcélunkig hajóinkat felvezető Kalocsai Gerillakertész Mozgalommal (Bolvári Ferdinánd elnök).
Vízitúránk ünnepélyes befutója augusztus 3-án 13 órakor volt Kalocsa belvárosában, az érseki központ tőszomszédságában.

Augusztus 3.

A „Klauzál 150 Emlékév” főrendezvényének első „főnapja”, a 150 éve Kalocsán elhunyt Klauzál Gábor halálának emléknapja.
Nagytétény de. 9 óra: nyitóeseményként az emléknapra készített alkalmi postabélyegzővel (ötletgazda: Bartos Mihály, vázlatterv: Tóth Avanti Péter, kivitelezés: Magyar Posta Zrt.) díszített küldeményeket lehetett feladni a Nagytétényi Postán.
Krieger Krisztina és Tapolcsányi Valéria tagtársaink szervezésében a Klauzál Gábor Társaság tagjai és vendégei de. 10 órai indulással, déli 12 órai érkezéssel, busszal Kalocsára utaztak, ahol elsőként megtekintették az Érseki Palotában lévő Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár barokk termét, Bikfalvi Géza múzeumi munkatárs kalauzolásában, majd részt vettek a július 31-én Budatétényből elstartolt evezős emléktúra 13 órai ünnepélyes befutóján.
A nap főprogramjaként Klauzál Gábor kalocsai emlékhelyein kegyeleti megemlékezéseket tartottunk, a Kalocsai Múzeumbarátok Körével közösen.
Első helyszínünk Klauzál Gábor halálának emlékhelye a Szabó-Simig-ház volt, ahol a köszöntőt Hódi Szabolcs szervező titkár, az ünnepi beszédet Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója, a Kalocsai Múzeumbarátok Köre titkára tartotta. A ház homlokzatán lévő emléktáblához a Klauzál Gábor Társaság koszorúját az evezőtúrában részt vett Ambrus Károly és Ambrus Márton helyezték el.
Második helyszínünk a főutcáról nyíló, Negyvennyolcasok terén lévő, az első felelős magyar minisztérium minden tagjának emléket állító Batthyány-kormány szoborcsoport volt. Megemlékezésünk levezetője Hódi Szabolcs szervezőtitkár volt. Elhalálozásuk sorrendjében a kormány minden minisztere emlékszalagot kapott, az evezőstúrában részt vett fiataljainktól (a legfiatalabbtól a legidősebbik, sorban: Hódi Balassa, Ambrus Márton, Lengyel Barnabás, Andrásofszky Máté, Andrásofszky Péter, Andrásofszky Réka, Lükő Balázs és Markó András). Klauzál Gábor szobránál egyesületünk koszorúját az evezőstúra két főszervezője: Lükő Szabolcs és Lükőné Örsi Gabriella helyezték el.
A nap zárásaként, a koraesti vacsorát a Duna-parti Kék Duna Vendéglőben fogyasztottuk el.

Augusztus 6.

A „Klauzál 150 Emlékév” főrendezvényének második „főnapja”, Klauzál Gábor 150 évvel ezelőtti szegedi eltemettetésének emléknapja.
Markó László és Andrásofszky Csilla szervezésében a Klauzál Gábor Társaság tagjai és vendégei 7 órai indulással 9 órai érkezéssel, busszal Szegedre utaztak.
A három helyszínen megrendezett ünnepi megemlékezés-sorozat 10 órakor kezdődött a Klauzál téri Kis Virág Cukrászdánál, ahol leleplezésre került a Szegedi Közéleti Kávéház és a Klauzál Gábor Társaság tagjainak adományaiból felállított Klauzál Gábor szegedi emléktáblája. (A bronzrelief alkotója, tiszteletbeli (alapító) tagunk: Györök Natália szobrász-restaurátor volt.) A megjelenteket az emléktáblát Szegedre megálmodó és a megvalósításáért éveken át küzdő Kecskeméti Tibor tagtársunk köszöntötte. Az emléktáblát dr. Szalay István, Szegedi Közéleti Kávéház Alapítvány kuratóriumának elnöke avatta fel. Az emléktábla közös leleplezői a Klauzál Gábor Társaság részéről Kecskeméti Tibor, a Szegedi Közéleti Kávéház részéről Hekáné dr. Szondi Ildikó voltak. Egyesületünk koszorúját dr. Szász Erzsébet tagtársunk helyezte el.
A szegedi emléknap második helyszíne a DÉMÁSZ Klauzál téri székházában lévő EDF Galéria volt, ahol „Klauzál 150 kiállítás” címen, a május-júniusban Budafokon bemutatott Klauzál Kiállítás képanyagát tekinthették meg az érdeklődők. Meglepetésként a kiállítás megnyitójára a Móra Ferenc Múzeum a helyszínen kiállította a Barabás Miklós által 1861-ben festett Klauzál olajfestményt. A megjelenteket Plavecz Ildikó galériavezető köszöntötte, majd a kiállítást Markó László, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagja nyitotta meg. A kiállítást Bartos Mihály tagtársunk részletes tárlatvezetésében tekinthettük meg. A kiállítás záró-meglepetéseként az EDF Galéria által – Spiller Lajos cukrászmester receptje alapján – elkészíttetett Klauzál-tortát kaptak a megnyitón megjelent vendégek.
A szegedi emléknap harmadik helyszíne a Belvárosi Temető volt, ahol Klauzál Gábor síremlékénél tartottunk megemlékezést. A megjelenteket Hódi Szabolcs szervező titkár köszöntötte, a kegyeleti emlékbeszédet dr. Nagy Péter, a Szegedi Közéleti Kávéház törzstagja tartotta, majd Kónya Krisztina operaénekes énekelte el – ifj. Rácz Lajos prímás vezetésével, Báder Béla cigányzenekara kíséretében – a „Szegeden a kávéházban” c. magyar nótát, melynek szövegét Bartos Mihály tagtársunk írta, és Sánta Béla prímás zenésítette meg. Ezen a megemlékezésen a nóta zeneszerzője, Sánta Béla személyesen is jelen volt.
A síremléket Társaságunk részéről Tóth Avanti Péter és Györök Natália koszorúzták meg.
Programjaink után sétát tettünk Szeged Belvárosában, megtekintettük a Fogadalmi templomot, majd megvacsoráztunk „szegedi törzshelyünkön”, a Tisza-parti Kiskőrössy Halászcsárdában.

Augusztus 7.

A „Klauzál 150 Emlékév” főrendezvényének hat állomásos programsorozata utolsó helyszíneként, Klauzál Gábor lelki üdvéért tartott szentmisét Udvarnoky László OSPPE plébános, a budatétényi Szent Mihály kápolnában. A misét követően Bartos Mihály tagtársunk tervei alapján készült emlékkártyát kaptak a megjelentek.

Szeptember 24.

Klauzál Gábor és kortársai” címmel Bartos Mihály tagtársunk vezetésével kegyeleti sétát tartottunk a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, melynek részeként dr. Kovács Árpád, a Nemzeti Örökség Intézetének idegenvezetője bemutatta a Deák-mauzóleumot. Deák Ferenc sírjánál egyesületünk koszorúját Markó Ábel helyezte el.

Október 7.

A 2004-ben útjára indított, Hódi Szabolcs tagtársunk állandó szervezésében létrejövő, a Vojnovich-Huszár Villában idén már 13. alkalommal megrendezett Történelmi szalonestünk meghívott előadója: dr. Margócsy István irodalomtörténész volt. Nagysikerrel megtartott előadásának címe: „Az irodalom szerepe a reformkor közéletében” volt.

Október 30.

A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva 2016-ban, 12. alkalommal rendeztük meg a Budatétényi Ősök Napját, a Társaságunk gondozása alatt álló Wolf kripta és emlékkertben. Megemlékezésünkön Hódi Szabolcs szervező titkár köszöntötte a megjelenteket, majd Kincses Katalin budatétényi helytörténész, tagtársunk „Kistétény múltja, az eltemetett múlt” címmel tartott előadást.
Zárásként Ambrus Károly tárogatójátékát hallgathattuk meg. A megemlékezést szokásosainkhoz híven apró harapnivalókkal és forró italokkal zártuk, köszönet illeti ezekért: Markó Lászlót, Andrásofszky Csillát és Szűcs Gabriellát.

November 6.

A Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia nyugdíjas klubjának meghívására Bartos Mihály tagtársunk tartott előadást, a 150 esztendeje elhunyt Klauzál Gáborról: „…kihez a megboldogult annyiszor fohászkodott!” címmel.

November 16.

A Szegedi Közéleti Kávéház hagyományteremtő céllal, Klauzál Gábor születésnapja alkalmából 2016-ban első alkalommal rendezte meg Klauzál emlékestjét a DÉMÁSZ Székházban, melynek „díszvendégeként” Társaságunk is meghívást kapott. A résztvevő Klauzálosok a törzshelyünkké nyilvánított Kis Virág Cukrászdában gyülekeztek, az augusztusban állított Klauzál emléktábla körüli asztaloknál.
Az emlékest kezdeményezője Kecskeméti Tibor tagtársunk, házigazdája dr. Nagy Péter a Szegedi Közéleti Kávéház alapító tagja volt, a tudományos előadást „Klauzál Gábor pályaképe, emlékezete és szegedi küldetése” címmel a 2016. évi Klauzál Napokon megismert dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész, kultúrakutató tartotta.
A program befejezéseként a Kis Virág Cukrászdában dr. Nagy Péter és Glattfelder Tamás, a Klauzál Gábor Társaság új elnöke közös koszorút helyeztek el a Klauzál-emléktábla alatt.

November 18.

Idén 9. alkalommal hívtuk meg partnereinket Klauzál Gábor születésnapjának tiszteletére és megünneplésére a budafoki Záborszky Pincébe, ahol az egyesületünk által 2008-ban megfaragtatott Klauzál díszhordó áll.
A rendezvényt Markó László alapító tagunk nyitotta meg, majd Bartos Mihály köszöntötte vendégeinket. A borkóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetésre a „2016. Év Pincészete” elismeréssel kitüntetett, tokaji Patricius Borházat sikerült meghívnunk, melyet képviselő dr. Molnár Péter birtokigazgatóval rendhagyó módon (a meghívásában oroszlánrészt vállalt) két tagtársunk: Lükőné Örsi Gabriella és Lükő Szabolcs beszélgettek.
A pódiumbeszélgetés folytatásaként számos vendég fordult kérdéssel a nagyszerű előadóhoz, így Karacs Zsigmond történész, Tapolcsányi Valéria, Géczi Gábor, Janzsó János és Gönczi János tagtársaink, míg Ambrus Károly tárogatójátékkal csatlakozott a felszólalókhoz. A kérdés-felelet végén Bartos Mihály tagtársunk köszöntötte a rendezvényünkön születésnapját ünneplő Gabriel Tibort, a Budapesti Honismereti Társaság titkárát és a 2016-ban Honismereti Munkáért Emlékéremmel kitüntetett, honlapunkon is írást jegyző dr. Róbert Péter történészt.
Az est végén Áchim Hilda vezetésével, vendégeinkkel közösen megnéztük a Budafok Borváros földalatti skanzenjét, és a Záborszky Pince faragott díszhordósorát.
Köszönet illeti az előkészületekben való munkájukért: Krieger Krisztinát, Andrásofszky Csillát, Andrási Annát, Gönczi Jánost, Szász Erzsébetet, Hajas Ervinné Évát és Tapolcsányi Valit.

A „Klauzál 150 Emlékév” részeként Hajas Ervin tagtársunk kezdeményezéseként tervbe vettük, hogy az Országgyűlésen, a Fővárosi Közgyűlésen és a kerületi képviselőtestület ülésén ünnepélyesen is elismertessék Klauzál Gábor történelmi nagysága. Tervünkkel sajnos csak legszűkebb pátriánkban jártunk sikerrel:

December 5.

Hódi Szabolcs tagtársunk szervezésében, Szabolcs Attila országgyűlési képviselőnk vendégeként részt vehettünk az Országgyűlés plenáris ülésén. Rendhagyó látogatásunk Klauzál 150 Emlékév megkoronázásaként tervbe vett főcélja az volt, hogy az országgyűlési képviselőnk Klauzál Gábor történelmi nagyságának emléket állítandó egy napirenden kívüli hozzászólásban felszólaljon. Annak ellenére, hogy az emlékbeszédet elkészítettük, képviselőnk felszólalására sajnos nem kerülhetett sor…
Programunk részét képezte: a Kossuth téri Batthyány-kormány szoborcsoport és az Országgyűlési Múzeum megtekintése. Szabolcs Attila kalauzolásában bejártuk az Országházat, végül emlékévünk elismeréseként irodájában fogadott minket Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke.

December 8.

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatának utolsó testületi ülésén, Karsay Ferenc polgármester által ellenjegyezve,önkormányzati határozatban örökíttetett meg Klauzál Gábor emléke. Az ülés elején Bartos Mihály tagtársunk felszólalásban méltatta Klauzál Gábor életét, kerületünk múltjához kapcsolódó érdemeit.

December 29.

A „Klauzál 150 Emlékév” méltó lezárásaként és a 2016. esztendő záró rendezvényeként, december 29-én este a Klauzál Gábor Társaság tagjainak és meghívott vendégeinek részvételével, rendhagyó évzáró társasvacsorát tartottunk a budafoki Promontor Étteremben.
Első előadónk Bartos Mihály tagtársunk volt, aki részleteket olvasott fel, a „Klauzál Gábor és a társasági élet / Magánéleti adalékok és életképek portréjához…” c. legújabb Klauzál kutatásából. Az est több meglepetéssel is szolgált, így az „I. Klauzál társas-vacsora” résztvevői emléklapot kaptak, majd kiosztásra került egy Klauzál keresztrejtvény (mindkettő előadónk érdeme). Az est végén tagtársaink körében kisorsolásra került a „Klauzál 150 Emlékév” tiszteletére palackozott 150 üveg Szekszárdi Bikavér utolsó 4 üveg Klauzál-bora is.

2017. évi kártyanaptárunkat – hagyományosan – Tóth Avanti Péter tagtársunk készítette el. Kártyanaptárunkkal a 2017-ben 150. éve volt Kiegyezést létrehozó Deák Ferenc és Klauzál Gábor emléke előtt tisztelgünk.

Amint az a fentiekből is kiderül, a 2016-os esztendő a Klauzál Gábor Társaság eddigi 12 évének talán egyik, ha nem a legmozgalmasabb, legtöbb tagot megmozgató, legtöbb programmal jelentkező, legtöbb helyszínen zajló (Budafok-Budatétény-Nagytétény szerte, Budapest: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Budapest Főváros Levéltára, Magyar Nemzeti Múzeum, Pesti Ferencesek Rendház, Fiumei úti Nemzeti Sírkert, és országszerte: Szeged, Kalocsa, Dunaföldvár, Harta, Dunaszentbenedek és határainkon kívül a németországi Tittling), legtöbb vendéget vonzó, médiamegjelenésein keresztül Klauzál Gábor megismertetésében a legtöbb emberhez eljutó, stb. éve volt.

Az év során számos értékes írással gazdagodott honlapunk, kiemelve mindközül Bartos Mihály tagtársunk több új forrást is tartalmazó Klauzál kutatásait, illetve dr. Bogoly József Ágoston szegedi irodalomtörténész, kultúrakutató, Sáfrány Tímea debreceni történész és Csorba László történész honlapunk számára készített írásait.

Az év során folytattuk a Wolf-kripta és emlékkert gondozását, köszönet ezért elsősorban Szabó Gábor tagtársunknak, a kert gondozásáért.

Új partnerrel gazdagodva, a Klauzál 150 Emlékév rendezvényein több alkalommal is jelen volt Budafok-Tétény Kertbarát Kör, Darvas Ágnes titkár vezetésével, az Ősök Napi megemlékezésünket követően, november folyamán, több napi munkával rendbe tették az emlékkert fáit, bokrait. Megkezdett munkájukat 2017-ben folytatni kívánják.

A Társaság elnöksége köszönetét fejezi ki valamennyi tagtársunknak, az év során több mint 7.500 órában végzett önkéntes munkájáért, továbbá a támogató és együttműködő partnereinknek mindazon segítségéért, melyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a 2016. évi feladatainkat sikeresen és eredményesen megvalósíthattuk!

 

2017. március 15. 

Glattfelder Tamás
elnök

 

A beszámolót összeállította: Hódi Szabolcs.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)1848/49 (49)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (119)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (42)
Wolf-kripta (21)