Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Dr. Gömöry Géza díszpolgárra emlékezünk

2018. január 10-én, szerdán kora délután a Farkasréti temetőben kísértük utolsó útjára dr. Gömöry Géza gyermekorvost, Budafok-Tétény díszpolgárát.
Képeinkkel az elmúlt években a Lics-pincében tartott díszpolgár-találkozók néhány pillanatát idézzük fel, amelyeken mindnyájunk örömére dr. Gömöry Géza (2015-2016) is részt vett. Külön öröm volt számunkra, hogy amikor csak tehette, megtisztelte jelenlétével a baráti összejövetelt.

Felemelő érzéssel tölthetett el mindannyiunkat, hogy a 2004. márciusában útjára indított találkozóinkon az 1995. óta kitüntetett díszpolgárokkal közösen, évről-évre együtt köszönthettük kerületünk legújabb díszpolgárát. Dr. Gömöry Géza 2015-ben huszonharmadikként lett a Díszpolgárok Társaságának tagja.

Hiányozni fog. Rá emlékezünk képeinkkel...


Az elmúlt évek díszpolgár búcsúi után – elsőként éppen a legfiatalabb díszpolgártárs, a tragikus hirtelenséggel 2008 nyarán elhunyt Kolonics György (†36) többszörös olimpiai bajnok kenusunk távozott közülünk, őt követte 2009 őszén dr. Gazdag László ny. iskolaigazgató, borász (†84), majd 2010 nyarán Budafok-Tétény első díszpolgára Munkácsy Károly (†87) ny. pedagógus, szobrászművész, s 2013 őszén Priska József Tamás (†77) ’56-os szabadságharcos. 2015 februárjában Dr. Mercz Árpád (†96) ny. főiskolai tanár, borász, borászati szakíró és dr. Joó Ernő (†92) helytörténész díszpolgároktól, majd 2016 januárjában Pelikán Imre (†92) építésztől, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör örökös és tiszteletbeli elnökétől búcsúztunk.
2015  

2016    
 


A Lics-család, a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság- és a Klauzál Gábor Társaság tagjai tisztelettel emlékeznek rá.Dr. Gömöry Géza utolsó útja

 

   

Január 10-én, szerdán kora délután a Farkasréti temetőben kísértük utolsó útjára dr. Gömöry Gézát, Budafok-Tétény díszpolgárát. A temetésen egyesületünk több tagja is részvett, nevünkben Janzsó János tagtársunk soraival búcsúzunk:

"Elkísértük Gömöry Géza barátunkat, orvosunkat utolsó útjára Farkasréten. Sokan voltunk a Klauzál Gábor Társaságból is, Mészáros Péter, Hajas Ervin, Krieger Krisztina, Ambrus Károly, jómagam és sokan még, akik ismerték és szerették.
Evangélikus szertartás keretében kísértük koporsójában utolsó útjára"
 

Solymár Gábor ny. budafoki evangélikus lelkész által felolvasott nekrológ:

Amikor Dr. Gömöry Géza temetésén végtisztességet adunk, hallgassuk meg életrajzát.

Gömöry Géza Budapesten polgári családban született 1941 június 20.-án. Édesapja Gömör megyéből költözött ide, aki büszke volt az elődökre. Az első kerületben nőtt fel, és a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett, majd 1966-ban a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját. 1970-ben csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítést szerzett. Kötelező gyakorlatát a Fővárosi László Kórházban végezte. Itt segédorvosként dolgozott 1970 és l972-között.

1972-ben került a nagytétényi úti gyermekorvosi rendelőbe: körzeti gyermekorvosként. Megszakítás nélkül 2009-ig dolgozott. Később főorvosi, majd kerületi szakfelügyelői megbízást is kapott. Kollégái, munkatársai nagy szeretettel, megbecsüléssel és tisztelettel vették körül. 2009-ben a 22.kerületi önkormányzat Egészségügyért Díjjal ismerte el munkásságát.
Tevékenyen vett részt a Magyar Vöröskereszt kerületi szervezetének munkájában. Közéleti tevékenységét jelzi, hogy a helyi szervezet elnökének választotta és ezt 2000-től 12 éven át végezte. 2009-ben a Vöröskereszt Országos Igazgatósága is felfigyelt munkásságára és ezt ezüstfokozatú elismeréssel köszönte meg.

Ebben a kerületben tanuszodát létesítettek a csecsemő – és kisded úszás megteremtésére. Dr Gömöry Géza megszerezte a segédedzői képesítést, majd asztmás gyermekek úszásoktatásával kezdett foglalkozni. 1986-87-ben a Budafok-Tétényi Művelődési Ház tanuszodájában – Magyarországon elsőként!! – Dr Gömöry Géza és Karsay Ferenc közösen kezdték el a csecsemőkkel való foglalkozást. 1988-ban már közösen indítottak tanfolyamokat, és öt évvel később életre hívták a Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesületét. Ez az egyesület célul tűzte a magyarországi babaúszás bevezetését és lehetőleg minél szélesebb körben való elterjesztését. Ebben a témában sok előadást tartott. Ennek a területnek a fontosságát jelzi, hogy a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara átvette és elindította az ilyen irányú képzést.

Dr Gömöry Géza - orvosi hivatását komolyan véve - aktív szerepet vállalt az egykori Metallochemia által okozott környezetszennyezés feltárásában és a terület rehabilitációjában. Jellemző, hogy ezt a munkáját először magánemberként szorgalmazta, majd amikor 1998 – 2002 között önkormányzati képviselőnek választották még nagyobb intenzitással harcolt a valóságos rehabilitációért. A környezetszennyezés egészségügyi károsító hatását tapasztalva több környezetvédő szervezettel együttműködve hatékonyan léptek fel a sajtó, a rádió és a televízió eszközeit felhasználva sikerült eredményes munkát végezniük.

Dr Gömöry Géza tevékenységének szerves része volt az önzetlen segítőkészség. Ebből egyenesen következett, hogy több civil szervezethez tartozott. Alapító tagja volt a Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesületnek, amely célul tűzte ki a nagytétényi emberek életminőségének javítását és egészségmegőrzését. Ugyanez mondható el a 2002-ben alapított Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány létrehozásában tett fáradozásairól, ahol az alapítvány elnökeként tevékenykedett. Ez a szervezet sokat tett a gyermekek egészségének megőrzéséért, valamint az asztmás úszás népszerűsítéséért és a dawn kóros gyermekek úszásoktatásáért. Együttműködött a Gézengúz Alapítvány tevékenységével, ahol maga is mint előadó szerepelt egy nemzetközi konferencián, amelyen előadást tartott a csecsemőkori hidroterápiáról.

Humanitásából természetesen következett az is, hogy évente rendszeresen önkéntes orvosként segítette a nyári napközis táborokat.
Amíg engedték: praktizált – amikor nyugdíjas lett készségesen segítette a kerületi gyermekorvos kollégáit, a kis betegeket nagy szakértelemmel, tapasztalattal és empátiával gyógyította. Egész életét az önfeláldozó segítőkészség jellemezte. Ezek alapján kapta meg 2015-ben a Budafok -Tétény kerületi díszpolgári elismerést. Munkásságának hátterében ott segítették szeretettel felesége, leánya, fia és unokái.
2017. december 17.-én elcsendesedve, 76 éves korában elhunyt. Emlékét megőrizzük!Ezt az életrajzot olvasta fel Solymár Gábor ny. budafoki evangélikus lelkész 2018 január 10-én a Hóvirág utcai temetőben.


Az egyházi szertartás után Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere az elhunyt életét méltatta:

Karsay Ferenc polgármester búcsúbeszéde

Géza bácsi meghalt. Megrémülök, ahogy leviszem a hangsúlyt a mondat végén, amikor odakerül a pont. Most valami lélekemelőt, valami mindenki számára megnyugvást hozót, valami vigasztalót kellene mondanom. Magasztalhatnám orvosi tevékenységét, a nagytétényi ólomszennyezés felszámolásáért végzett eltökélt, megalkuvást nem ismerő harcát, az elesettekért végzett humanitárius munkáját a Vöröskereszt élén, vagy éppen tudományos kutatásait a csecsemőúszás területén, de nekem olyan dolgok jutnak először eszembe, ami nem igazán nekrológba való. Jóízű vacsorák, pohárcsilingelés, éjszakába nyúló beszélgetések irodalomról, gyerekekről, művészetről, politikáról – az életről.

Mindig lenyűgözött sokrétű és alapos műveltsége, nyitott és befogadó szelleme, eredeti és sokszínű személyisége. Azt mondta nekem, hogy az igazság mindig egyszerű, csak nehéz neki érvényt szerezni. Én erre azt válaszoltam, hogy az igazság ismeretében igazán nem nehéz cselekedni, de amíg az igazság megszületik, az mindig nehéz szülés. Aztán néhány pohár után abban maradtunk, hogy mindketten szerencsések vagyunk, mert együtt bármit megoldunk.
Most már nem fogjuk együtt megváltani a világot.
Amikor megkérdeztem saját gyermekeimet – akiknek természetesen Ő volt az orvosa -  mi az, ami leginkább megmaradt bennük abból az érzésből, amikor kisgyermekként találkoztak vele, egyikük gyönyörűen fogalmazott: „Kezdettől fogva nagyon tiszteltük őt – de csak felnőttként  értettem  meg, hogy miért. Azért, mert akármilyen hatalmas is volt hozzánk képest, éreztük, hogy Ő is tisztel minket. Bármilyen kicsik, butuskák, félénkek, vagy éppen hisztisek voltunk – éreztük, hogy látja bennünk azt az embert, akik leszünk, sőt azt a lehető legjobb embert, akivé valaha is válhatunk. Sohasem kezelt bennünket ostoba kölyköknek, hanem mindig partnereknek. Útitársak voltunk egy olyan úton, ahol mindig számíthattunk rá, akkor is ha bajban voltunk. Ettől valahogy sokkal nagyobb biztonságban éreztük magunkat a világban és a világ kinyílt előttünk, befogadott minket.

Nemsokára megszólal a nagytétényi templom lélekharangja is. Templomunk harangja, amikor hírül adja valakinek a halálát, mindig egyformán szól. Hangja mindig ugyanúgy száll a házak között, aztán belopakodik az ablakokon át az emberek szívébe. Tudom, a mostani harangszót szívfájdítóbbnak fogom hallani, mert olyan igaz embert vesztettünk el, akinek a helye egyikünk lelkében sem lesz betölthető.

Az „elvesztettük” ige többes száma most többet jelent a családnál és a barátoknál. Általános köztiszteletben álló embertől búcsúzunk. Biztos vagyok benne, hogy a közösség tiszteleténél nincs nagyobb elismerés, mert a közösség a legszigorúbb ítész, csak olyan emberek lehetnek a kiválasztottjai, akik példaképpé válhatnak, akikhez mindig lehet igazodni. Ilyenek a mi kisvárosunk, Budafok-Tétény díszpolgárai. Az Ő teljesítményük a mi egyik legnagyobb gazdagságunk. Őket el nem múlóan tiszteljük és szeretjük. Ők a mi közösségünk lelke.

Géza, amikor jókedvű volt, többször is idézte nekem Abraham Lincoln gondolatát: „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az éveidben!”
Drága Géza bácsi! Nekem jutott osztályrészül, hogy emlékekből kössek számodra koszorút. Mindannyiunk szerencséjére, a Te éveidben sok élet volt.

Isten Veled! Nyugodj békében!
Karsay Ferenc
polgármester


(Átvéve Budafok-Tétény honlapjáról:
 Végső búcsú kerületünk díszpolgárától, Dr. Gömöry Géza gyermekorvostól)  
Majd a család, a barátok és a tisztelők kísérték utolsó útjára gyermekorvosunkat.

Kerületünk több díszpolgára is jelen volt társuk végső útján.

Közös koszorúval emlékezett a díszpolgár-találkozók baráti együttlétére egyesületünk, a Klauzál Gábor Társaság, a Lics Pincészet és a BUDAFOK-Tétény: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság."Szép koszorúnk is ott volt a virágok között.
Olyan ember és orvos volt Géza, akinek jó volt a közelében lenni.
Nyugodjon békében sírjában és éljen elevenen emlékeinkben"

Az oldalt összeállította: Prim György, Hódi Szabolcs - 2018. február
(Az idéző jelek közé tett emlékező sorok Janzsó János leveléből kerültek beidézésre.)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)