Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Beszámoló a Klauzál Gábor Társaság 2017. évi tevékenységéről

A Klauzál Gábor Társaság non-profit civil egyesület elnöke által benyújtott éves beszámoló a Társaság 2017-es esztendejéről, mely elhangzott a Klauzál Gábor Társaság 2018. március 28-án megtartott 17. Közgyűlésén.
Kiegészítve!


2004. év végi megalakulásunk óta, a tizenharmadik teljes évünk volt a 2017-es esztendő, ami Társaságunk céljainak megvalósítása szempontjából kilencedik alkalommal tette lehetővé az adók 1%-ának gyűjtését.

Egyesületünk tagsága 2017 folyamán 5 fővel bővült: Bolvári Ferdinánd (Kalocsáról), Zsidákovits János és Hajas Ervinné rendes tagok illetve dr. Nagy Péter és dr. Bogoly József Ágoston (mindketten Szegedről) pártoló tagok), és 1 fő távozott: Dobos Hajnalka rendes tag, így 2017. évi záró taglétszámunk: 51 fő, melyből: 37 fő rendes tag, 9 fő pártoló tag és 5 fő tiszteletbeli tag.
Együttműködésünk folytatódott a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzatával, az Iparművészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeumával, a Vojnovich-Huszár Villával, a Lics Pincészettel, a Klauzál Házzal, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtárával, a Pytheas Könyvmanufaktúrával és több civil szervezettel.

Az év folyamán összesen 10 alkalommal tartottunk (július-augusztus kivételével) minden hónap utolsó csütörtökén este fél 7-től nyilvános Társasági ülést (átlagos részvétel: 10 fő), ebből egy alkalommal, márciusban az éves rendes közgyűlésünk volt (részvétel: 19 fő). Hó végi összejöveteleink 8 alkalommal a Klauzál Házban rendelkezésünkre bocsátott különteremben voltak, míg hagyományosan egy-egy alkalommal, a félévzáró illetve évzáró társasvacsoráinkat kerületi éttermekben: nyár elején a Lics Pincészetben (24 fő részvételével) – a díszpolgártalálkozóval egybekötve –, míg évvégén a budafoki Promontor Vendéglőben (20 fő részvételével) tartottuk.

Az év folyamán folyamatosan készültek és jelentek meg írások (beszámolók Társaságunk rendezvényeiről, rendezvényeinken előadók írásos anyagai, önálló kutatások, meghívók, stb.) honlapunkon, a saját tulajdonú klauzal.hu domainünkön. Múlt évi programjainkat az 1867. évi kiegyezés 150. évfordulójára felfűzve rendeztük meg, ennek apropóján honlapunk előző évi újítással bevált elemeit: az aktuális év programnaptárát és a médiamegjelenéseket összegző híradásokat, ez évben is folyamatosan frissítve megtartottuk.
A honlap anyagainak kezelésében két tagunk: Prim György és Hódi Szabolcs vett részt. A fő kommunikációs csatornánk továbbra is a honlapunk, illetve régi-új elemként 2017-ben már a közösségi oldalunkat (facebook.com/KlauzalGaborTarsasag/) is folyamatosan karbantartjuk, Sáfrány Tímea tagtársunk jóvoltából.

A kerületi díjak átadása 2017-től megváltozott lebonyolításban (az eddigi március 15-e helyett) – Budafok első polgármesterének – Záborszky Nándor születésnapjára: június 21-re módosult, ennek megfelelően idén: márciusban adtuk le Társaságunk nevében a „XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetésre felterjesztett jelöltünket, aki – amint 2010 óta folyamatosan – immáron 8. alkalommal ismételten – Bartos Mihály helytörténész, alapító tagtársunk volt.

A 2017. esztendő összes Társasági programját (a hagyományos rendezvényeinket is) a kiegyezés 150. évfordulójának rendeltük alá.

2017. évi programjaink voltak:

Január 13.

A 150 éve volt kiegyezésre emlékezve Csorba László történész közvetítésével, az Ifj. gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Szeiler Erika felkérésére, Hódi Szabolcs szervezésében közreműködtünk „A két gróf Andrássy Gyula” c. ismeretterjesztő film Országházban játszódó képviselőházi forgatásán. A filmfelvétel korhű jelmezes jelenetében 8 fő-vel vettünk részt: Andrási AnnaGéczi Gábor, Janzsó János, Janzsó András, dr. Pálmány Béla, Karacs Zsigmond, Zsidákovits János és Zsid Ferenc.

Március 12.

A Klauzál Gábor Társaság (egyben a kerület városrészi megemlékezéseinek sorában: budatétényi) március 15-i megemlékezéseként, a 2015-ös hagyományteremtésünk folytatásaként, 2017-ben is a Klauzál-villától a Klauzál Házig tartó útvonalon – Sisak András karnagy-tagtársunk vezetésével – 1848/49-es nótákat énekelve „tavaszi fényhozófáklyás emlékmenetet tartottunk. A Klauzál Házhoz érve – a 2012 áprilisában közadakozásból felállított – egészalakos Klauzál-szobornál ünnepi megemlékezést tartottunk, melynek előadója Glattfelder Tamás elnök, alapító tagunk volt, majd Bartos Mihály tagtársunk előadásában – alkalomhoz illően – ifj. Klauzál Gábor: Március 15-e c. verset hallhattunk. Társaságunk koszorúját Györök Natália és Tóth Avanti Péter tagtársaink helyezték el.
Koszorúztak még: a Budatétényi Polgári Kör részéről: Janzsó János, Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviseletében: Karsay Ferenc polgármester és Krieger Krisztina képviselő, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége részéről Péter Árpád helyi POFOSZ elnök, a Klauzál Ház részéről Horváth Ildikó Zsuzsanna művészeti referens és Krátky Ferenc műszaki vezető, utolsóként Hajas Ervin volt polgármester helyezte el a megemlékezés virágszálát.
Megemlékezésünk végén csoportkép készült, több mint 40 fő részvételével, köztük kerületünk több díszpolgárával (Molnárné Golda Magdolna, Felvégi Józsefné és Munkácsy Károly özvegye) illetve egyesületünk 15 tagjával.

Március 15.

Részt vettünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére rendezett önkormányzati megemlékezésen, a Nagytétényi Kastélymúzeum előtti parkban 1996-ban felállított Tétényi Honvéd Emlékműnél. Társaságunk nevében Glattfelder Tamás elnök és Markó László tagtársunk helyezték el koszorúnkat.

Április 21-22.

2017-ban 12. alkalommal rendeztük meg hagyományos éves főrendezvényünket, a Klauzál Napok Tétényben programsorozatot.

Április 21. péntek - Iskolások vetélkedője

A 10-14 éves tanulóknak megrendezett Klauzál-ismereti versenyt a múlt évhez hasonlóan a Klauzál Házban tartottuk meg, 4 kerületi iskola 6 (háromfős) csapatának részvételével. A verseny központi témája „Klauzál Gábor és a kiegyezés” volt.
A vetélkedő szakmai szervezője és vezetője: Kincses Katalin történelem tanárnő, tagtársunk volt, míg segítői: Andrásofszky Csilla, Kincses Anikó, Gönczi János, Bartos Mihály és Markó László tagtársaink voltak.
A versenyt a Baross Gábor Általános Iskola 1. csapata nyerte meg (felkészítő tanár: Monostoriné Szeleczky Gabriella), 2. helyezett az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola indulói, míg 3. helyen a Baross Gábor Általános Iskola 2. csapata végzett.
A vetélkedő végén Bartos Mihály tagtársunk „Őrizze nevét e' Ház is” címmel megtartott rövid ismertetését követően, a győztes csapat tagjai (Bajczár Laura, Holczer Dorottya és Téger Zsuzsanna) leleplezték a Klauzál Ház névadójának az aulába – e napon – visszakerült életrajzi tablóját, melynek elkészülte Géczi Gábor és Andrási Anna tagtársaink munkáját dicséri.
A KNT 1. napján összesen 32 fő vett részt: 18 kisdiák 3 felkészítő tanárral, egyesületünk 8 tagja. Vendégünk volt Gavlik István a Kossuth Szövetség tb. elnöke.

Április 22. szombat (1. rész) – Megemlékezések Klauzál Gábor budatétényi emlékhelyeinél

Délelőtt 11 órai kezdéssel – Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április 27-i házasságkötésének színhelyén – a Szent Mihály kápolnában dr. Fogarasi Klára néprajzkutató-fotótörténész tartott vetítettképes előadást „Legendás szakállak, harcias bajuszok…” címmel, a reformkor, a kiegyezés és az abszolutizmus évtizedeinek szakállviseletéről, felvillantva a „labanc vs. kurucos” illetve „ferencjóskás vs. kossuthos” szakáll-szembenállás mint a politikai állásfoglalás legszemrevalóbb eszközét. A megemlékezés részeként Sisak András karnagy vezetésével alkalomhoz választott (a 220 éve született Mátray Gábor szerzeménye) közös éneklésben vettünk részt, majd Györök Natália és Tóth Avanti Péter tagtársaink elhelyezték kiskoszorúnkat Klauzál Gábor 1914-bem elhelyezett templomi emléktáblájánál.
Déli 12 órakor a Klauzál-villánál, a „Deák széke” emlékhelynél Sisak András énektanár, tagtársunk „Magyar zenei élet a szabadságharctól a kiegyezésig” címmel tartott megemlékezést Klauzál Gábor zeneszerző kortársairól, így többek között: Mosonyi Mihályról, Mátray Gáborról, a Szózatunkat megzenésítő Egressy Béniről és két zeneszerző óriásunkról: Liszt Ferencről és a nemzeti Himnuszunkat megzenésítő Erkel Ferencről.
A megemlékezés végén Lükőné Örsi Gabriella és Kovács Zoltán tagtársaink helyezték el Társaságunk koszorúját a Klauzál-villa falán, az egyesületünk által 2006-ban – közadakozásból elhelyezett – emléktáblánál.
Koszorúztak még: a Budatétényi Polgári Kör tagjai: Lévai Pál és Géczi Gábor illetve Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviseletében: Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester.
Mindkét helyszínen elkészültek a hagyományos csoportképeink.
A KNT 2. napja délelőtti helyszínein összesen 34 fő vett részt, köztük egyesületünk 19 tagja. Vendégeink voltak (többek között): Auguszt József cukrászmester (a Klauzál-villa későbbi lakója) és Szegedről dr. Nagy Ferenc, a Közéleti Kávéház tagja.

Április 22. szombat (2. rész) – Történelmi előadások a Nagytétényi Kastélymúzeumban

Du. 3 órától a Nagytétényi Kastélymúzeumban folytatódott a második nap programja. Az emeleti díszteremben megtartott hagyományos történészi szimpóziumra meghívott két történész előadónkat rendhagyó módon egymásra reflektáló – pro és kontra „vitára” kértük fel, a kiegyezés témájában mintegy ütköztetvén egymással az akadémikus-pozitivista vs. függetlenségi megközelítést.
Elsőként dr. Szász Zoltán történész (MTA Történettudományi Intézete) kiegyezés-történetét hallgathattuk meg „A ’67-es kiegyezési rendszer – reális alternatíva?” címmel illetve „Száz év vitás kérdései” alcímmel, melyre dr. Závodszky Géza történész válaszolt a „Habsburg-magyar kiegyezések. Történelmi költség-haszon elemzés” című korábbi évszázadokba visszanyúló, nagyívű előadásával.
Mindhárom helyszínen a megnyitó- és köszöntő beszédeket Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára tartotta.
A KNT 2. napja délutáni helyszínén összesen 27 fő vett részt, köztük egyesületünk 12 tagja. Vendégeink voltak (többek között): dr. Pálmány Béla a Magyar Országgyűlés Levéltára ny. főlevéltárosa, dr. Róbert Péter történész az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem docense, Karacs Zsigmond történész.
A KNT két napjának összes résztvevője: 76 fő volt, köztük egyesületünk 23 tagja.

Május 6.

A Budatétényi Polgári Kör által – fennállása 10. évfordulóján, 2005-ben – alapított „Budatétényért Emlékérem” elismerésben részesült egyesületünk szervező titkára: Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaságban végzett kiemelkedő munkájáért. A Szent Imre Otthonban megtartott ünnepségen a méltatást: Tóth Avanti Péter, a Klauzál Gábor társaság alapító tagja tartotta.

Június 23.

Prim György és Hódi Szabolcs tagtársaink szervezésében immáron 14. alkalommal került sor – (a június 21-i Kerület Napjához igazodóan, megváltozott időpontban) hagyományos helyszínén a budafoki Lics Pincészetben – a 2004-ben elindított Díszpolgártalálkozóra, melyen a hagyományok jegyében a kerület díszpolgárai ünnepélyesen a „Díszpolgárok Társasága” sorába fogadták az új díszpolgárt. Az idei kitüntetett-ünnepelt Udvarnoky László budatétényi plébános volt. A díszpolgárok falán leleplezésre került az előző évi díszpolgár, Bogó Ágnes környezetvédő emléktablója, melynek elkészülte: Prim György és Réffy Balázs tagtársaink munkáját dicséri. Az összejövetelen köszöntöttük az élő díszpolgárainkat és megemlékeztünk a köreinkből eltávozottakról, így Garbóci László előadásában külön is, az első papdíszpolgárról: Heller Iván budafoki plébánosról, Budafok 1914. évi díszpolgáráról. Az esten elkészült a díszpolgárok hagyományos csoportképe, majd zárásként Prim György vetített-képes előadását láthattuk-hallhattuk az elmúlt évek díszpolgártalálkozóiról.
Rendezvényünk összes résztvevője: 57 fő volt, köztük a díszpolgárok és hozzátartozóik 25 fővel, egyesületünk 24 tagja képviseltette magát.

Június 30 – Július 2.

Andrásofszky Csilla és Markó László tagtársaink szervezésében – 25 fő, köztük egyesületünk 12 tagja részvételével 3 napos túrán vettünk részt az egykori Zemplén megyében, illetve egy-egy helyszín erejéig a szomszédos Borsod-, Ung- és Abaúj megyékben. 

1. nap: Sárospatak felé, első megállónk a magyar történelem egyik legsúlyosabb vereségével végződött ütközetének mementója: a Muhi csata emlékműve volt. Utunkat Tokajban folytattuk, ahol egy rövid belvárosi sétát követően megnéztük az egykori serházból lett, zsinagógából lett, szociális bérlakásokból lett Világörökségi Bormúzeumot (Szegedi Márta tárlatvezetésében), majd betértünk egy borkóstolóval színesített pincesétára, az 1526. évi rész-országgyűlés helyszínéül szolgáló Rákóczi Pincébe (bortúravezetőnk: Demeter Ákos). Következő megállónk: a tokaji Patricius Borház bodrogkisfaludi szőlészet-pincészete volt, ahol Molnár Péter birtokigazgató vezetésével izgalmas szőlőtörténeti bormustrán vettünk részt. Első napi úticélunk végállomása Sárospatak, ahol először megnéztük a „vártemplom” Bazilikát (Török Szilvia ismertetésében), majd a Rákóczi Vármúzeumot (Golenyáné Hornyák Zsuzsanna tárlatvezetésével). A nap zárásaként a Boros Borbárban elköltött közös vacsora után, elfoglaltuk szállásunkat a Hotel Furmintban.

2. nap: reggeli után napunkat a Sárospataki Református Kollégiumban kezdtük, ahol Madák Andrásné minden részletre kiterjedő kalauzolásában megnéztük a Tudományos Gyűjteményt és a 60 évnyi ideiglenes „szovjetizáció” után a 2000 km-re lévő Nyizsnyij Novgorodból hazatért Nagykönyvtár ritkaságait. Túránkat az egykori Zemplén vármegye székhelyén: Sátoraljaújhely főutcáján (Hősök tere – Kossuth Lajos tér) tett rövid sétánkkal folytattuk. Következő állomásunk a szomszédos Széphalom (egy rövid Rudabányácskai kitérővel), ahol a Kazinczy-család sírkertjében megkoszorúztuk a reformkor előtti nemzeti felemelkedésünk vezér-alakjának: Kazinczy Ferenc költőnk sírját és tragikus sorsú legkisebb fiának, a „tizenötödik aradi vértanú” Kazinczy Lajos honvédezredes mellszobrát, megtekintettük a Kazinczy Emlék-csarnokot (Szigeti Sándor tárlatvezetésében), s körbejártuk anyanyelvünk XXI. sz. szentélyét, a Magyar Nyelv Múzeumát. Következő állomásunk a trianoni „hajózható határfolyó” Ronyva-patak túlpartján lévő borsi Rákóczi-várkastély, ahol Kázmér István várgondnok lelkesült vezetésével megismertük a „Magyar Betlehemet”, megidézve dicső fejedelmünk 1676. évi születését. Vártúránk végén megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc kalandos sorsú bronz mellszobrát. Kilépve Zemplénből, a szomszédos Ung megyében folytattuk utunkat: Dobóruszka több mint 500 éves templomában, mellékhajójában Eger vár hős kapitányának: báró ruszkai Dobó István márvány szarkofágjával, melyet halálának 445. évfordulóján megkoszorúztunk (idegen-vezetőnk: Tóth Péter helytörténész). Utunkat folytatva túránk legkeletibb pontjához értünk: a XX. század békediktátumaival kettészakított Nagy- és Kis-Szelmencre, ahol átsétáltunk (helyesebben az útlevéllel rendelkezők – némi schengenen-túli határrendészeti átvizsgálást követően – átsétálhattak) a magyar-magyar falvak közti „demilitarizált övezetben” félbevágott szelmenci székelykapu-pár alatt (vezetőnk: a nagyszelmenci Bugis Béla). Napunk végeztével visszatértünk Sárospatakra, ahol a Rákóczi Étteremben töltöttük el második közös vacsoránkat.

3. nap: búcsút intve a Rákócziak ősi fészkének, északnak vettük az irányt, a szomszédos Abaúj megyében lévő Füzéri várat megcélozva (kápolnájában őrizték 1526/27-ben Szent-koronánkat), az interaktív vártörténeti kiállítás megtekintése után, következő állomásunk: Gönc ún. Huszita-háza (a tájház gyűjteményét bemutatta: Menydörgős Andrásné). 2017, a reformáció emlékéve, az 500 éve kezdődött „hitmegújítás” tiszteletére megálltunk a „református Betlehem” Vizsolyban, ahol a műemléktemplom fő látványosságaként megtekintettük a 425 éves „Vizsolyi Bibliát” (idegenvezetőnk: Nagy Tünde), melynek címoldaláról merített papírra korhű reprodukciót készíthettünk a Nyomtatástörténeti Múzeumban rekonstruált Guttenberg-féle nyomdagéppel (tárlatvezetőnk: Király Lászlóné). Túránk utolsó állomásán visszatértünk Zemplén megye dél-nyugati szegletébe: Monokra, ahol meglátogattuk a 215 éve született Kossuth Lajos szülőházát (tárlatvezetőnk: Tóth Viktória), majd megkoszorúztuk az épület főutcai homlokzatán lévő emléktábláját, végül elsétáltunk a múzeumtól 50 m-re lévő egészalakos bronzszobrához, szemügyre véve a Kossuth jobbjában szorongatott – a Batthyány-kormány, s benne a főföldügyér Klauzál Gábor által „kivívott” – 1848. évi jobbágyfelszabadítás függőpecsétes okmányát.

3 nap, 785 megtett km, 13 érintett település, 19 meglátogatott emlékhely és 13 kiváló helyismeretű idegenvezető emlékével feltöltekezve érkeztünk haza Budafok-Téténybe.

Augusztus 5.

Klauzál Gábor halálának 151. évfordulóján megtartottuk hagyományos Kalocsa-Szeged-i kegyeleti megemlékezésünket: Klauzál Gábor augusztus 3-i halálának és augusztus 6-i temetésének helyszínén, a kalocsai Szabó-Simig háznál és szegedi sírjánál, Kecskeméti Tibor, Andrásofszky Csilla és Markó László tagtársaink szervezésében.
A Klauzál Gábor Társaság 4 fős csapata (Markó László, Bartos Mihály, Géczi Gábor és Hódi Szabolcs részvételével) reggel 7 órakor indult útjára a Klauzál-szobor elől.
A nap első helyszínén: Szegeden, 9 órától csatlakozó tagtársainkkal (dr. Nagy Péter, dr. Bogoly József Ágoston, Kecskeméti Tibor, Sáfrány Tímea) és a Szegedi Közéleti Kávéház érdeklődőivel kiegészülve (összesen: 10 fő részvételével) Horniczky Anikó Gyűjteményi osztály könyvtárosa avatott kalauzolásában megnéztük a Somogyi Károly Emlékkönyvtárban őrzött régi könyvritkaságokat, ősnyomtatványokat és antikvákat.
10 órára átsétáltunk a Kis Virág Cukrászdába, ahol a „Klauzál 150 Emlékév” keretében 2016. augusztus 6-án felavatott emléktáblánál (összesen: 10 fő részvételével) rövid megemlékezést tartottunk – a nap házigazdája – Kecskeméti Tibor tagtársunk köszöntője után Sáfrány Tímea tagtársunk helyezte el virágcsokrunkat.
11 órakor Klauzál Gábor sírjánál tartottunk a Szegedi Közéleti Kávéházzal közös megemlékezést (összesen: 15 fő részvételével). Emlékbeszédet mondott Sáfrány Tímea történész tagtársunk és dr. Szalay István, a Közéleti Kávéház Alapítvány kuratóriumának elnöke. A megemlékezés végén Sáfrány Tímea és Hódi Szabolcs helyezték el egyesületünk koszorúját. A belvárosi temetőben leróttuk kegyeletünket az 1849-ben Szegeden kolerában elhunyt Répássy Mihály honvédtábornok sírjánál.

A nap második helyszínén: Kalocsán, délután 2 órakor folytattuk kegyeleti megemlékezéseinket a Szent István király úton lévő Szabó-Simig háznál, ahol csatlakozott hozzánk – a múlt évi (Kistétény-)Dunaföldvár-Kalocsa kenutúránkon megismert – Bolvári Ferdinánd barátunk (szeptembertől új tagtársunk) és Markó László, a Kalocsai Múzeumbarátok Körének elnöke, feleségével. A megemlékezésen összesen: 7 fő vett részt.
Klauzál Gábor 1996-ban felavatott emléktáblájánál beszédet tartott Bartos Mihály alapító tagunk és Markó László, a Kalocsai Múzeumbarátok Körének elnöke, majd külön-külön elhelyeztük koszorúinkat. A Szabó-Simig házból lett Pilvax Kávéház és Hotel szállodaigazgatója, Guzsván Gábor invitálására megnéztük a szépen felújított épületbelsőt és pincéjét, s megpróbáltuk rekonstruálni a 151 évvel ezelőtt történteket.
A megemlékezés után átsétáltunk a 48-asok terén lévő 2008-2010 között több lépcsőben elkészült gloriette-vel körbevett Batthyány-kormány szoborcsoporthoz (melynek alkotója a budatétényi Klauzál-szobrunkat is formába öntő Benedek György szobrászművész), és főhajtással adózva emlékszalagot helyeztünk el Klauzál Gábor posztamensen álló mellszobránál.
A nap zárásaként Bolvári Ferdinánd barátunk invitálására előbb megnéztük – az 1930-as évektől több generációs családi hagyományként vitt – feleségével Gärtner Anikóval közösen készített kalocsai hímzett terítőket, majd – igazi kalocsai halételeket fogyasztva – estebédeltünk a Duna-parti Kék Duna Vendéglőben.

Október 5.

Lükőné Örsi Gabriella tagtársunk szervezésében, az általa igazgatott Mezőgazdasági Könyvtárban „Zöld könyvtári nap a víz jegyében” címmel megtartott szakkönyvtári napját megkoronázandó Hódi Szabolcs hidász-tagtársunk szervezésében 25 fő érdeklődő könyvtáros megtekinthette a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjének horgonykamráját. A program avatott szakkalauza: Bácskai Endréné Magyari Katalin Feketeházy-díjas hídmérnök volt.
A programon megemlékeztünk a pesti hídfő alapgödrében 1842. augusztus 24-én – Klauzál Gábor részvételével – megtartott ünnepség 175. évfordulójára (ezen eseményről készült Barabás Miklós festményt, október 14-én a Magyar Nemzeti Múzeumban megtekintettük).

Október 6.

A 2004-ben útjára indított, Hódi Szabolcs tagtársunk állandó szervezésében, idén már 14. alkalommal a budatétényi Vojnovich-Huszár Villában megrendezett Történelmi szalonestünk meghívott előadója, az Osztrák-Magyar Monarchia korának jeles kutatója: dr. Gerő András történész, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója volt.
A majd 2 órás nagysikerű előadás címe: „Gyilkosból király” volt. Nemzeti Gyásznapunkon és a Kiegyezés 150. évfordulóján, meghívott előadónk rendhagyó módon járta végig a Ferenc József által 1849 és 1867 között bejárt utat, arra keresve a választ: miként jutott el a levert szabadságharcunkat követő megtorlásokhoz szabad kezet adó fiatal uralkodó, a mártír miniszterelnökét és kivégzett vértanúit gyászoló nemzettel történt kiegyezéssel, magyar királlyá koronázásáig.
A szalonesten több mint 60 főnyi hallgatóság vett részt, köztük a Klauzál Gábor társaság 6 tagja. Vendégünk volt (többek között): Kirtsch Annamária és Szabóné Kircsfalusy Katalin, Schweidel József honvédtábornok, aradi vértanú kerületünkben élő ükunokái. 

Október 14.

Hódi Szabolcs tagtársunk szervezésében rendhagyó túrán vettünk részt, felkeresve sorra a Pest-Budai Régi Országházakat. A Pesti Palotanegyedben: a Budapesti Olasz Kultúrintézetet (benne Deák Ferenc képviselői emlékpadjával) és a Magyar Nemzeti Múzeumot, a Budai Várnegyedben (Országház utca 28-30.): a klarissza kolostort (Országház) és kiegészítésként a szomszédos ferences kolostort (Helytartótanács épületét).
A délelőtti túra 15 főnyi hallgatóságát (8 fő Klauzálos) Tolnai-Pálóczy Enikő muzeológus (MNM) vezette körbe, ráadásként a Nemzeti Múzeumban bekukkanthattunk a díszteremben zajló „fénykereső” szabadkőművesek konferenciájába.
A délutáni túra 20 főre kiegészült (10 fő Klauzálos) hallgatóságát (köztük Ráday Mihály városvédő barátunkkal), Soós István történész (Történettudományi Intézet) vezette körbe: a kolostorokból lett intézmények folyosóin és dísztermein. Többek között megtekintettük az egykori Királyi Tábla tárgyalótermét (az 1794-es híres jakobinus per tárgyalótermét), a Bernáth Aurél festette 1952-es freskót és végül az 1790-es 160 napos, az 1792-es 34 napos, az 1807-es 24 napos és az 1861-es „0” napos diéták képviselőházát, vagyis a híres Hillebrand-termet.
Országházak túránkat befejezve történelmi sétánkat a Mátyás-templomban folytattuk, ahol Kisvarga Gábor templomtörténész kalauzolásában megnéztük – az általa berendezett – „Kiegyezés szimbólumai - koronázási kiállítás” c. két tárlatot: a Gara-kápolnában lévő 1867-es koronázási emlékekből nyílt kamarakiállítást és a Béla-torony Máltai lovagtermében lévő Erzsébet királyné emlékének szentelt minitárlatot. Ráadásként körbejártuk a teljes templombelsőt, megtekintettük (többek között) az egyetlenként épen maradt Árpád-házi királyunk – a 845 éve elhunyt – III. (Nagy) Béla és első felesége Châtillon (vagy Antiókhiai) Anna magyar királyné földi maradványait őrző szarkofágot és felmentünk a híres kóruskarzatra, ahonnan 1867-ben Liszt Ferenc titokban hallgathatta csak meg a koronázásra komponált miséjét.

Október 20.

Részt vettünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére rendezett önkormányzati megemlékezésen, a Városháza Záborszky Nándor termében, majd a Városház téren 2001-ben felállított 1956-os emlékműnél tartott koszorúzási ünnepségen. Társaságunk nevében Hajas Ervin és Janzsó János tagtársaink helyezték el koszorúnkat.

Október 21.

Andrásofszky Csilla és Markó László tagtársaink szervezésében – 4 fő részvételével (szervezőkön kívül: Bartos Mihály és Hódi Szabolcs) – részvettünk a muravidéki (jelenlegi Szlovénia) Zsitkócon megtartott Deák Ferenc emléknapon.
Szombat reggel 7 órakor indultunk a Klauzál-szobortól, fél 10-re érkeztünk meg Lendvára, a szlovéniai magyarság központjába. 3 órás óvárosi sétánk során megtekintettük: a Szent Katalin-plébániatemplom, Makovecz Imre tervezte kultúrotthon-színházat, helytörténeti kiállítást, a Lendvai várban lévő – 80 éve elhunyt – lendvai születésű Zala György szobrászművész emlékszobáját, a lendvahegyi Szentháromság-kápolna körüli öreg temetőt, és betértünk egy kávéra a Fő utcai Bánffy Központba (Magyar Nemzeti Művelődési Intézet). Kirándulásunkat Dobronakon folytattuk, ahol megtekintettük Dobronoki György – a Nagyszombati Egyetem jezsuita rendi rektora – egykori házában lévő helytörténeti kiállítást.
Zsitkócra megérkezve, a megemlékezés előtt koszorút helyeztünk el a Szent Flórán kápolna oldalában álló, első és második világháborúban hősi halált halt honvédjeink emlékművénél.
Az idei megemlékezés egyik ünnepi szónoka Bartos Mihály tagtársunk volt, aki „A pozsonyi diétától a kiegyezésig... - Adalékok Deák Ferenc és Klauzál Gábor közötti baráti kapcsolatokhoz” címmel tartott előadást a faluház zsúfolásig megtelt nagytermének színpadán. A házigazda Bacsi László polgármester és a szomszédos Dobronak polgármestere Marjan Kardinar mellett, a helybélieken kívül megjelentek a Deák Ferenchez köthető települések: Söjtör (Könyves Gábor), Zalatárnok (Gombos Antal Csaba), Kehidakustány (Lázár János) polgármesterei és Tófej alpolgármesterei, Vígh László zalai országgyűlési képviselő, Göncz László szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője.
A megemlékezés részeként a kehidai színjátszókör: Pál Imre és Gergely János előadásában, tréfás Deák-anekdotákat mutattak be.
A megemlékezés végén a (Budatétényből ismert!) Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével, Horváth Ferenccel közösen megnéztük a faluház emeletén kialakított Deák-emlékszobát és helytörténeti kiállítást, majd a résztvevőkkel közösen megkoszorúztuk Deák Ferenc emléktábláját. Zárásként házigazdáink megvendégelésében helyi specialitású bográcskát ehettünk.

November 5.

A halottak napi megemlékezésekhez csatlakozva 2017-ben, immáron 13. alkalommal rendeztük meg a Budatétényi Ősök Napját, a 2005-től Társaságunk gondozása alatt álló Wolf kripta és emlékkertben. Megemlékezésünkön Hódi Szabolcs szervező titkár köszöntötte a megjelenteket, majd Sisak András tanár, tagtársunk előadását hallgathattuk meg a „200 éve született Arany János” címmel.
Az előadást kiegészítendő Bartos Mihály tagtársunk felolvasta a költő Buda halála c. költeményének Tétényt érintő részét, és megemlítette, hogy a Nemzeti Múzeum előtt 1893-ban felállított Arany-szoborra Klauzál Gábor özvegye és családja is anyagilag hozzájárult. Végül Janzsó János tagtársunk kezdeményezésére az első világháború centenáriumára emlékezve közösen elénekeltünk egy doberdói katonadalt.
A megemlékezést szokásosainkhoz híven apró harapnivalókkal és forró italokkal zártuk, köszönet illeti ezekért: Meréteiné Helyey Magdolna tagtársunkat és Szűcs Gabriellát.
Megemlítendő még, hogy a Budafok-Tétény Kertbarát Kör tagjai idén is segítettek a temetőkert rendbetételében.
Rendezvényünk összes résztvevője: 36 fő volt, köztük Karsay Ferenc polgármester és Zugmann Péter alpolgármester és a Klauzál Gábor Társaság 12 tagja.

November 15.

Az Ifj. gróf Andrássy Gyula Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Szeiler Erika meghívására, részvettünk a szerepvállalásunkkal leforgatott „A két gróf Andrássy Gyula” c. ismeretterjesztő film Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott díszbemutatóján, a vetítést követő történészi pódiumbeszélgetésen és az estet lezáró ünnepi állófogadáson. A Klauzál Gábor társaság részéről jelen volt 5 fő: Géczi Gábor, Janzsó János, Janzsó András, Zsidákovits János és Hódi Szabolcs.

November 16.

Klauzál Gábor születésnapja alkalmából 2016-tól a Szegedi Közéleti Kávéházzal közösen rendezzük meg Klauzál emlékestet a DÉMÁSZ Székházban. A résztvevő Klauzálosok (utazók: Markó László, Andrásofszky Csilla és Bartos Mihály, helyben csatlakozók: dr. Nagy Péter és Kecskeméti Tibor) a törzshelyünkké nyilvánított Kis Virág Cukrászdában gyülekeztek, a 2016-ban állított Klauzál emléktábla körüli asztaloknál.
Az emlékest főszervezője Kecskeméti Tibor tagtársunk, házigazdája dr. Szalay István a Szegedi Közéleti Kávéház alapító tagja volt, a tudományos előadást „Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe” címmel prof. dr. Homoki-Nagy Mária jogtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék) tartotta.
Rendezvényünk összes résztvevője: 28 fő volt, köztük egyesületünk 5 tagja.

November 18.

Idén 10. alkalommal hívtuk meg partnereinket Klauzál Gábor születésnapjának megünneplésére a budafoki Záborszky Pincébe, ahol az egyesületünk által 2008-ban megfaragtatott Klauzál díszhordó áll.
Vendégeinket Hódi Szabolcs titkár köszöntötte, majd az est házigazdája Glattfelder Tamás elnök megnyitotta az estet. A borkóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetésre idén a villányi Bakonyi Pincészetet sikerült meghívnunk, melyet képviselő Bakonyi Péter borásszal (amint a múlt évben, úgy idén is a meghívásában oroszlánrészt vállalt) két tagtársunk: Lükőné Örsi Gabriella és Lükő Szabolcs beszélgettek.
A pódiumbeszélgetés folytatásaként több vendég is kérdéssel fordult az igen élvezetes stílusban előadó borászhoz, így Munkácsy Károlyné díszpolgár özvegy és Lázár János kehidakustányi polgármester, aki a választ követően felkonferálta a kehidaiak ez estre hozott meglepetését: 5 rövid jelenetből álló Deák-anekdota csokrukat, a szereplők: Pál Imre, Gergely János és Pawlik Marcell voltak. Rendezvényünkön rendhagyó előadásuk láthatóan nagy tetszést aratott a közönségnek.
Az előadást követően további hozzászólások hangzottak el, elsőként: Ráday Mihály városvédő, majd a Janzsó János által hozott Krúdy kötetből az éppen 100 éve 1917-ben íródott „A borász” c. írást hallgathattuk meg Lükő Szabolcs nagyszerű felolvasásában. Az est talán legnagyobb meglepetéseként: kivetítőn közvetítve jelentkezett be a messzi Szaúd-Arábiából Ambrus Károly tagtársunk, aki tárogatójátékával és Domján Ferenc mérnök barátjával közösen énekelve egy Kossuth nótát, több mint 3500 km távolságból is sikeresen dalra fakasztotta a közönséget.
Az est végén rendhagyó módon Géczi Gábor tagtársunk vezetésével, vendégeinkkel közösen megnéztük a Budafok Borváros földalatti skanzenjét, és a Záborszky Pince faragott díszhordósorát.
Köszönet illeti az előkészületekben való munkájukért: Krieger Krisztinát, Markó Lászlót és Andrást, Janzsó Jánost és Andrást, Szabó Gábort, Kovács Zoltánt, Gönczi Jánost, Tapolcsányi Valériát és Hajas Ervinnét.
Rendezvényünk összes résztvevője: 89 fő volt, köztük számos díszpolgárunk, történész barátaink, civil egyesületek képviselői és a Klauzál Gábor Társaság 26 tagja.

December 26.

Hódi Szabolcs tagtársunk szervezésében – hagyományteremtő szándékkal – idén első alkalommal tartott Udvarnoky László budatétényi plébános (Budafok-Tétény 2017. évi Díszpolgára) a kerületünk élő és elhunyt díszpolgárainkért és hozzátartozóikért díszpolgár misét a Szent István király plébániatemplomban.
A misén díszpolgárok és hozzátartozóik részéről 22 fő vett részt, továbbá eljött (többek között) Karsay Ferenc polgármester, Szepesfalvy Anna alpolgármester és a Klauzál Gábor Társaság 4 tagja.

December 28.

A 2017-es esztendő méltó lezárásaként és az év zárórendezvényeként, december 28-án este a Klauzál Gábor Társaság tagjainak és meghívott vendégeinek részvételével, 2016 óta immáron 2. alkalommal Klauzál társas-vacsorát tartottunk, visszatérő helyszínünkön: a budafoki Promontor Vendéglő Borpince különtermében.
Az est első felében Hódi Szabolcs titkár röviden áttekintette a 2017. év egyesületi eseményeit, majd kinek-kinek lehetősége nyílt megosztani a számára legemlékezetesebb programunk emlékét. A folytatásban személyesen is bemutatkozott két új tagtársunk: Bolvári Ferdinánd (Kalocsáról) és Zsidákovits János (Budafokról).
Glattfelder Tamás elnöki köszöntőjét követően, az est fő programpontjaként meghallgattuk Bartos Mihály…a barátság és hála tartozását… leróni” c. korreferátumát, a 200 éve született Trefort Ágostonról. A reflektálók között: Géczi Gábor a Trefort kontra Vámbéry magyarságeredetről beszélt, míg Janzsó János egy érdekes Petőfi-Klauzál kapcsolódásról olvasott fel nekünk szabadságharcunk költőjétől. Bartos Mihály viszontválaszában egy 1927-es újságcikkel lepett még meg minket, melyben megelevenedtek a Horvay-féle Batthyány-szoborcsoport kőminiszterei, élükön az öreg Klauzállal.
Az est második fele a vacsora kulináris élvezeteié volt. Búcsúzóul boldog új évet kívánva emeltük poharainkat a 2018. évi sikeres folytatásra. Évzárónkon összesen: 20 fő vett részt.

2017. évi kártyanaptárunkat – hagyományosan – Tóth Avanti Péter tagtársunk készítette el. Kártyanaptárunkkal a 2017-ben 150. éve volt kiegyezést létrehozó Deák Ferenc és Klauzál Gábor emléke előtt tisztelegtünk.

Amint a fentiekből is kiderül, a 2017-es esztendő méltó folytatása volt a Klauzál Gábor Társaság 2016. évi „Klauzál 150 Emlékéve”-nek. Idén is számos helyszínen (Budafok-Budatétény-Nagytétény szerte, Budapesten több helyen: Országház, Széchenyi Lánchíd, Olasz Kultúrintézet, Magyar Nemzeti Múzeum, a Budai Várnegyedben: klarissza kolostor és ferences kolostor, Mátyás-templom, Magyar Tudományos Akadémia, országszerte: Szeged (két alkalommal is), Kalocsa, és határainkon túl: Muravidéken: Lendva, Dobronak, Zsitkóc) szerveztünk programokat illetve voltunk jelen: vendégként, meghívott/felkért előadóként. Idén is sok tagunkat, barátunkat és partnerünket sikerült programjainkkal megmozgatnunk.

2017-ben összesen: nyolc saját rendezvényünk volt, ebből hét az éves hagyományos programjaink: XII. március 15-i megemlékezés, XII. Klauzál Napok Tétényben, XIV. Díszpolgártalálkozó, VII. Szeged-i és IV. Kalocsa-i kegyeleti megemlékezés, XIV. Történelmi szalon, XIII. Ősök Napja, X. Klauzál születésnap és egy rendhagyó történelmi séta: országházak túra.

Volt kettő közösen szervezett rendezvényünk: II. Szegedi Klauzál-emlékest (a Szegedi Közéleti Kávéházzal) és első alkalommal Díszpolgár mise (Budatétényi Egyházközséggel).

És hat külső szervezésű rendezvényen vettünk részt (felkértként, meghívottként, vendégként): Andrássy-film forgatása és díszbemutató, március 15-i kerületi megemlékezés, Széchenyi Lánchíd látogatás, október 23-i kerületi megemlékezés, Zsitkóci Deák Nap).

2017. évi rendezvényeinken összesen közel 500 fő vett részt, köztük a Klauzál Gábor Társaság 51 tagjának több mint 40 főnyi aktív szerepvállalásával.

Ez évi programjainkon számos nagyszerű előadást hallhattunk a felkért, elismert történészektől, néprajzkutatótól, könyvtárostól, muzeológustól – dr. Fogarasi Klára, dr. Szász Zoltán, dr. Závordszky Géza, Horniczky Anikó, dr. Gerő András, Tolnai-Pálóczy Enikő, Soós István, Kisvarga Gábor, prof. dr. Homoki-Nagy Mária – akiktől írásban is megkaptuk előadásaikat, ezáltal értékes anyaggal gazdagodott honlapunk, archívumunk.

Klauzál Gáborral kapcsolatos kutatásainkat bővítve, 2017-ben több forrásértékű tanulmány született (egy részük még megjelenés alatt): Bartos Mihály helytörténész (Trefort Ágoston), Sáfrány Tímea történész (1832/36-os ogy. Klauzál-Bene követvitája), Hegedűs Elemér hadtörténész (Báró Pöck-család katonái), dr. Pálmány Béla történész (Klauzál János az 1808. évi országgyűlés megbízott követe).

Idei évben 17 alkalommal jelentünk meg (riport, tudósítás, beszámoló formájában) különféle médiumokban, így az írott és elektronikus sajtóban (Városházi Híradó, Lokál Extra XXII, Városunk, Budatétényi Hírlevél, Népújság a szlovéniai magyarok lapja) és a televízióban (Promontor TV, Kalocsa TV), melyek mindegyike, összegyűjtve olvasható honlapunkon, a „2017. évi médiamegjelenések” rovatunkban.

Az év során folytattuk – a 2005-től Társaságunk „védnöksége” alatt álló – Wolf-kripta és emlékkert gondozását, köszönet ezért elsősorban Szabó Gábor tagtársunknak a kert folyamatos gondozásáért. A múlt évi kapcsolatunk folytatásaként, a Budafok-Tétény Kertbarát Kör idén is két alkalommal (az Ősök Napja előtt: október 12-én és október 20-án) megmetszették, rendbe tették az emlékkert fáit, bokrait.

A Társaság elnöksége köszönetét fejezi ki valamennyi tagtársunknak, az év során teljesített több mint 7.500 órában végzett önkéntes munkájáért, továbbá a támogató és együttműködő partnereinknek mindazon segítségéért, melyekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a 2017. évi feladatainkat sikeresen és eredményesen megvalósíthattuk!

 

2018. március 9.

Glattfelder Tamás sk.

elnök

 

A beszámolót összeállította: Hódi Szabolcs.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)