Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

A budatétényi Szent Mihály kápolna rövid története

2006. április 30-án, a Klauzál Napok Tétényben című rendezvénysorozatunk harmadik napján megemlékezést tartottunk a budatétényi Szent Mihály kápolnában, Klauzál Gábor és Schmidt Emma 1853. április 27-ei házasságkötésének helyszínén, ahol többek között meghallgathattuk Garbóci László helytörténész előadását.

Háromszáz évvel ezelőtt a mai Kistétény, a későbbi Budatétény területe igencsak szomorú látványt nyújtott. Alig húsz évvel Buda visszavívását követően, a táj ijesztően kihalt. Egy-egy elkorcsosult, szőlőtőke, néhány a környékbeli üregekben tengődő, lerongyolódott ember arra emlékeztette az erre vetődőket, hogy itt valamikor szebb napok lehettek. A ferencesek már a XV. században virágzó szőlőkultúrát és pincészetet létesítettek a környéken. Ez pusztult el, és tűntek el a szőlőkkel együtt annak művelői a törökkor alatt.

A XVIII. század első felében Németországból, a Rajna vidékéről érkeztek szorgos kezek, kik a szőlőművelést újra felvirágoztatták. Ők a délről érkező szerbekkel együtt és egy elszánt, maroknyi magyarral egy új, virágzó kultúra alapjait vetették meg.

Az 1700-as évek közepén elsősorban a tétényi birtokosoknak: Szentgyörgyinek, Mondspachnak, a Nedeczkyeknek voltak itt szőlői, mely szőlőtulajdonos társasághoz csatlakoztak a gazdag pesti kereskedők és polgárok, így többek között a híres burnótkereskedő Medetz család tagjai, a magyar Kovács István és társai. Ők, és az első házakat itt felépítő szőlőmunkások kezdeményezhették a szőlők között létesítendő kápolna építését.

Jelen ismereteink szerint az egyszerű, egyhajós belsőtérrel, félköríves szentéllyel záródó barokk templomocskát 1780 körül építhették. Az egyházi akták szerint 1780-ban áldotta meg Tomisich János kerületi esperes. A templom védőszentje Szent Mihály lett. Ezt követően itt hallgathatták együtt a szentmiséket a pesti polgárok és a szőlőiket művelő kapások. Valószínűleg néhány évvel később a leckeoldal felől egy sekrestyét építettek a kápolnához, mely 1914-ig, vagyis a sekrestye lebontásáig nem sekrestyei funkciókat töltött be, hanem az itt dolgozó szőlőmunkások gyermekeinek szolgált elemi iskolaként. A kőből épült templomot – miután 1912-ben felépült a Kistétényi Szent István király templom – melyet a közösség kissé elhanyagolt, a szőlőmunkások és a terület földbirtokosai felújították 1914-ben, amikor is elnyerte mai alakját. Az 1950-es évek végére romossá váló kápolnát, az 1990-es évek elején a Budatétényi Polgári Kör ismételten felújíttatta.

A Kápolna felépítését követően a hat dűlőterületre felosztott Kistétény fő útvonala a Kapellen Ried vagyis a Kápolna dűlő templomától a Duna-partig húzódott. Ez megegyezik a mai Kápolna utca és Jókai Mór utca vonalvezetésével.

Az, hogy a kis, jelentéktelen kápolna, mely már a szomszéd településeknek sem jelentett különösebben fontos szerepet, mégis nagy jelentőséggel bír, az az 1850-es évek elején Kistétényben letelepedő, kúriát építő Klauzál Gábornak köszönhető. De ez már egy másik történet, melyről beszéljen a Klauzál Gábor életét kutató és ismertető kedves barátom dr. Dobos Károly úr, a Klauzál Gábor Társaság elnöke.

Garbóci László – 2006.

A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)