Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Megszólal a karácsonyi ének

Bogoly József Ágoston irodalomtörténész-kultúrakutató tb. tagtársunk esszéjével kívánunk áldott Karácsonyt: Klauzál Gábor örökségét őrzőknek és ezt a mában éltetőknek!

Minden időben, de különösen karácsonykor újra megkeresnek ezek a szavak. Tudod-e igazán, mi a csönd? A tökéletes jelenlét. A hangtalanul csordogáló élet. Ma mit hallasz meg belőle? A világ, a természet, a másik ember és közted van igazi kapcsolat? Próbálsz-e úgy gondolni másokra, mint önmagadra?

Szeretnéd, ha a havazás csöndje hangulatokkal szórná tele a tájat? A hóval megrakott ágak emléke, természeted képe megéled. Megszólal a karácsonyi ének? „Békesség földön az embereknek.” A szemhatáron, a távolban hallgatnak a rétek. Beékelődött érzékeid közé a föld, a tágas tér, a végtelen. Gyermekkorod teljessége közelít, megmutatja derűben sugárzó arcod. Régi emlékképeid olyanok, mint a jövőbeli elképzelés. Szelíden fordulnak át a mába. Hirtelen felnőttél. Megerősödik az északnyugati szél. Szinte, metszi, vágja az arcodat a havas eső. Egy fiatal nyárfasor szakadó ágakkal, remegő levelekkel, szívós gyökerekkel áll a rohanó fagyos szélben. A rideg valóság nyers jelene hasad, nyílik szét. A favágó fejszéje alatt a keményfa reped így.

Valamikor mocsár volt errefelé. Tökéletesen zöld földi kertje volt itt a zöld mohának, lombhullató fának, susogó nádnak, ezernyi madárnak. A zsombékos nádi világ mennyei muzsikája altat el. „Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.”

Élő valóságodat látta mindig a csillagos éjszaka. Rendezett volt a világegyetem, a bolygók boldogan keringtek a Nap körül. Az éggömbre rajzolt az idő pásztora. Ember a körtánc gyűrűjében. Anyaszült mezítelen múltadban porladnak a fehérre meszelt falak és a leomlott tartógerendák. Ráébredtél, mit veszítettél el? Köztes világban élsz, sok a jelentéktelen fecsegés. Szét voltak szórva a részletek. Te darabokból, töredékekből raktad össze. Földedről, lefelé és fölfelé irányuló sorsodról, testedről, lelkedről, romlandó gyümölcseidről van szó. Óvnod kellene őket. A fehér nyárfák egymást horzsoló törzseinek magasában a kéregnyikorgás, mintha emberi kérdést és választ ismételne szüntelen. Gyermekkorod teljessége után felnőttkorodban mi következett? A töredezettség, a folytonos hiányérzet. Hirtelen fagy. Váratlan olvadás? Ember és ember között.

A teljesülő élet példáját keresed magad körül? Nem kell messzire menned érte. A szökkenő élet, a búza kalásza minden évben felülmúlja a búzaszemet. Még őriznek téged az angyalok. Őrizd a magot, a búzaszemet! Csak így tudod magad megelőzni. Adj magadnak csöndet! A szilárdan reálisat kerested. Mégis minden jelképes lett mára már? Törődj a mával, a múló időben! Mi az, ami igazán számít és mi az, ami nem? A teljességre vágyakoztál? Teremtettél magadnak búzamezőt. Kertet, füvet, fával és virággal. Harmóniával itatott át a nyár? Megromlott természet, elcsúfított nem lehetsz már. Az emlékezet és felejtés mélyén jártál? Az idő szétfolyik, mint kiömlő víz a tört palackból. 

Korábban tudtad, mi a szeretetteljes csönd. Van-e még jó füled a meghallására? Van-e bejárásod magadhoz? Valami mindig elszakad, széttörik és fáj. Jó szándékod él. A világ, a természet, az ember eredendő szövetét, repedő vásznát csak a szeretet tudja összevarrni. Megszólal a karácsonyi ének.

Az éj homálya hajnali fénnyé válik. A csupasz ágak bordázatát, a bokrok rejtekét megmutatja a tél. A termő és születő élet megújulását felismered még? Saját természeted valóságában jön el az új születése, a te karácsonyod. Csöndedben ragyog.Dr. Bogoly József Ágoston
irodalomtörténész-kultúrakutató
Klauzál Gábor Társaság tiszteletbeli tagja


2022. december 24.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)1848/49 (49)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (119)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (42)
Wolf-kripta (21)