Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Tanulmány két honvéd és aradi vértanú lengyel feleségével kötött házasságáról

1849. október 6-i nemzeti gyásznapunk évfordulóján a magyar-lengyel barátság erősítésének jegyében egy több szempontból is rendhagyó tanulmányt szemlézünk, melynek ihlető forrásául egy 2011-es Klauzál Napokon elhangzott előadás és a belőle honlapunkon megjelent írás szolgált, a tanulmány szerzője a Krakkóban élő poliglott nyelvész-fordító Fodor Áron, a Jagelló Egyetem doktorandusza...

2021-ben Krakkóban, a „Czas – Przestrzeń – Przemiana” (magyarul: „Idő – Tér – Változás”) c. tanulmánykötetben jelent meg „Domicella Bilińska i Paulina Kakowska – małżeństwo dwóch Polek z honwedami Węgrami, którzy zginęli za wolno¶ć w czasie Wiosny Ludów” (magyarul: „Domicella Bilińska és Paulina Kakowska – két lengyel nő magyar honvédekkel kötött házassága, akik a Népek Tavasza idején a szabadságért haltak”) c. tudományos írásom, lengyel nyelven. Azért választottam ezt a kérdéskört, mert véleményem szerint Lengyelországban idáig kevesen foglalkoztak vele, ugyanakkor mégis fontosnak tartottam, hogy ezt a közös fonalat is minél szélesebb körben ismertebbé tegyem. Munkámban többször hivatkozom Hernády Zsolt történészre.

1848. március 15-én Magyarországon kitört a forradalom és szabadságharc a Habsburg-megszállás ellen. Egy évvel később, a magyarok sorozatos sikerei után az osztrákok az oroszok segítségét kérték a forradalom leveréséhez, együtt legyőzve így a magyar hadsereget. Ezt követően az osztrákok és az oroszok a lázadáshoz köthető emberek tömegeit végezték ki. Különösen magyarokat, de lengyeleket, olaszokat, horvátokat, osztrákokat, németeket és más nemzetiségűeket is, akik a Habsburg-ellenes forradalom és szabadságharc idején a magyar önrendelkezési törekvéseket támogatták. Mások pedig oly módon váltak áldozataivá ezeknek a harcoknak és az azt követő elnyomásnak, hogy közeli hozzátartozójukat veszítették el a megtorlás során. Ennek megfelelően két magyar honvédnek, mégpedig Poeltenberg Ernőnek és Schweidel Józsefnek lengyel feleségükkel (Paulina Kakowska és Domicella Bilińska) kötött házasságáról írok, elsősorban közös levelezéseik és korabeli újságcikkek alapján. Hernády Zsolt kérdésemre kifejezte meggyőződését, hogy bizonyos levelezések esetében nyugodtan hivatkozhatom az egyébként eredetileg franciául írt sorok magyar fordítására, amikor a francia eredeti megtalálására hosszú kereséseim ellenére sem nyílt lehetőség. Amikor viszont ez lehetséges volt, a francia változatot vettem alapul. A felhasznált források számos hasznos tudnivalóval szolgálnak házasságukra és mindennapi életükre, valamint különösen a honvédek bebörtönzése, ill. kivégzése utáni időszakra vonatkozóan. Egyúttal az özvegyek életrajza is röviden bemutatásra kerül.

  
 Domicella Bilinska
    Domicella Bilińska 1804-ben született. 1827-ben Lembergben (ómagyarul: Ilyvó, lengyelül: Lwów) ment feleségül Schweidel Józsefhez, akitől öt gyermeke született: négy lánya (Sarolta, Maria, Karolina, Anna) és egy fia (Albert vagy Béla). Ez utóbbit huszonegy éves korában huszárként elfogták és apjával együtt bebörtönözték. Évekkel Schweidel József meggyilkolása után Haynau, a „honvédmészáros” azt javasolta a honvéd és a lengyel asszony fiának, hogy vegye fel a nevét, elismerve őt apjának. E felajánlást azonban visszautasította, és földműveléssel kezdett foglalkozni. Domicella Bilińska és Schweidel József levelezéséből megtudjuk, hogy boldogok voltak és nagyon szerették egymást. 1850-től kezdődően egészen haláláig az özvegy évente szentmisét szervezett az aradi vértanúk emlékére. Az „A Hon – Esti kiadás” c. korabeli lapból megtudjuk, hogy amikor 1873-ban a magyarországi Velencébe kellett mennie, ott kezdeményezte a mise megtartását.

  
 Paulina Kakowska
    Paulina Kakowska 1822-ben született. Későbbi férjével akkor ismerkedett meg, amikor a férfi huszárezredével Galíciában állomásozott. Házasságkötésükre 1840. december 12-én került sor. Ekkor Paulina Kakowska mindössze tizennyolc, Poeltenberg Ernő pedig huszonhat éves volt. Nemzetisége ellenére ez utóbbi magyarnak tartotta magát: „Csak a nyelvem német, a szívem magyar, mert a szabadságért dobog” – vallotta. Paulinának és Ernőnek három gyermeke született. A forradalom és szabadságharc kitörése idején Bécsben éltek. A honvéd apja, Leopold Poelt von Poeltenberg, ügyvéd volt. Hernády Zsolttól megtudhatjuk, hogy egyes feltételezések szerint Paulina Kakowska férje kivégzése után élete végéig fekete ruhát viselt. Az „A Honvéd” egyik 1868. áprilisi számát olvasva arról értesülünk, hogy az özvegy a honvédsegélyező alaphoz benyújtott kérelme alapján 50 forint juttatást kapott, amelyet egy másik honvédözvegynek ajánlott fel. Ez akkoriban nagyjából egyhavi fizetésnek felelhetett meg. A Paulina Kakowska temetéséről beszámoló „Fővárosi Lapok” 1874. november 17-i száma említést tesz arról, hogy egy sokat szenvedett asszonyt helyeztek örök nyugalomra.

Bízom benne, hogy e tanulmánynak köszönhetően minél szélesebb körben gyarapszik a közös történelmünkről való tudás, hozzájárulva e két nemzet kapcsolatának még szorosabbá válásához.

Az eredeti, lengyel nyelvű tanulmány elolvasható itt:
Domicella Bilińska i Paulina Kakowska : małżeństwo dwóch Polek z honwedami Węgrami, którzy zginęli za wolno¶ć w czasie Wiosny LudówFodor Áron
PhD hallgató
Jagelló Egyetem (Krakkó)

2023. október 6.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (51)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (129)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)