Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

50 éve a Szigeterdőben

Andrásofszky Csilla és Markó László tagtársaink 2023. május 21-én Dombóváron járva felkeresték az eredeti Kossuth-szoborcsoportot, mivel idén éppen 50 éve állították fel a Szigeterdőben a pusztulástól megmentett alkotását...
Elmaradt beszámoló pótlása!

2023 májusában ismét ellátogattunk a dombóvári Szigeterdőbe, ahol éppen 50 évvel ezelőtt, 1973. május 20-án, a Dombóvári Napok keretében állították fel ünnepélyesen Horvay János Kossuth szoborcsoportját, mely 1927 és 1951 között Budapesten, a Kossuth téren állt.

A szoborcsoport – melyet 1927-ben gróf Apponyi Albert ünnepi szónoklatával avattak fel több mint százezer ember jelenlétében az Országház előtt – elsőként állított emléket egész alakos szoborral az 1848-as Batthyány-kormány valamennyi miniszterének, így Klauzál Gábornak is.Szoboravatási ünnepség

Avatás utáni díszepéd
(Apponyi Alberttel és Horvay Jánossal)
   
 2015-ben Országház elé „visszakerült” Kossuth-szoborcsoport

Horvay János alkotásának története, múlt századi hányattatása, az eredetitől eltérő, több részre osztott felállítása honlapunk korábbi írásaiban olvasható.


Az elmúlt évtizedben nagyobb figyelmet kapott a szoborcsoport, mivel a budapesti Kossuth tér rekonstrukciójához kapcsolódva szerették volna visszahozni Budapestre, Dombóvár városa azonban tiltakozott, így a Parlament elé az eredeti szobrokról levett minták alapján készült másolat került.

   
 2015-ben Országház elé „visszakerült” Kossuth-szoborcsoport

    
 Batthyány   
A dombóváriak érzelmi kötődése, ragaszkodása az alkotáshoz még jobban erősödött, tudják, hogy különleges értéket őríznek városukban, láthatóan óvják, ápolják a szobrokat és környezetüket. Újdonság még korábbi látogatásunk óta, hogy 2017-ben a zalaegerszegi felszabadulási emlékmű lebontásakor megtalálták azt az eredeti kőtáblát, melyen Petőfi Sándor: Élet vagy halál című versének első versszaka olvasható, s az eredeti Horvay alkotás hátoldalán lévő, a szabadságharc kisembereit jelképező kompozíció alatt állt. A kőtábla korhű másolatát a 2018. március 15-i ünnepségen avatták fel Dombóváron.


 Kossuth  Eötvös és Széchenyi  Eszterházy és Klauzál  Deák és Mészáros  Szemere A szoborcsoport hátoldali kompozíciója (Kossuth népe)  Petőfi Sándor: Élet vagy halál c. verse

    
2023. május 20-án, a szoboravatás 50. évfordulója alkalmából, Takács Istvánné - a KGT korábbi dombóvári kirándulásán megismert városvédő helytörténész - vezetésével, ünnepélyes szigeterdei helyismereti sétával emlékeztek a dombóváriak. 


Andrásofszky Csilla – 2023. január

 
(A fotókat Andrásofszky Csilla készítette, az újságcikkeket és az archív képeket Hódi Szabolcs válogatta)


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)