Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor kistétényi kertje

Értékes, helytörténeti jelentőséggel is bíró nyomtatványmásolatot kaptunk Sándor Tibor muzeológustól, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetőjétől.

A bibliotéka kisnyomtatvány-tárából, annak rendezése során kihalászott Klauzál-relikvia gyűjteménybe kerülésének dátuma ismeretlen, valamely aukción vásárolhatta meg a főváros legnagyobb közművelődési intézménye.

A hirdetésről ekként számolt be a Vasárnapi Újság 1858. október 24-én (1):

Pest vidékén ismét egy kertészeti vállalat nyittatott meg a közönség számára, ez pedig Klauzál Gábor kis-tétényi kertje, mellyre különös előnyeinél fogva a „Kerti gazdaság” lap jó eleve figyelmeztette már a közönséget. – Ez új vállalatot kezelő kertészeink, Graeger Hermannak tartalomdús lajstromát, a gyümölcsfák és rózsák árjegyzékét, olvassuk most a „Kerti gazdaság” lap 43-ik számában egész terjedelmében, és ítélve erről és arról, a mit e vállalatról eddig is hallottunk, hajlandók vagyunk hinni, hogy a napról napra növekedő kertészeti hajlam Klauzál Gábor úr kis-tétényi kertjében szilárd támaszra s biztos és olcsó beszerzési forrásra találand. – A „Kerti gazdasági” lapban közölt jegyzékben megnevezve látunk 36 faj őszi- és 13 faj sárga-baraczk fácskát, darabját 24–36 krjával, cseresznye és meggyet 40 válfajban 18–21 krral, dió 18, mandola 15 krral, rózsákat 358 válfajban, darabját 21–45 krral stb. árositva. – A begöngyölgetésért igen mérsékelt árakat határoz a kezelőkertész, és kéri azt, úgy mint a megrendelt növények árát Liedemann J. F. nagykereskedőúrnak (mázsa-utcza) Pestre czimzett és bérmentett megrendelő levelekben beküldeni.

A Klauzál Gábor által 1858-ban létesített faiskola az alapító 1866-ban bekövetkezett halála után is tovább működött. Klauzál fontos szerepet töltött be a gyümölcstermesztés helyi elterjesztésében, felismerte, hogy a helyi talaj kiválóan alkalmas a csonthéjasok termesztésére és az itt termett gyümölcsök zamata is szinte egyedülálló. (2) A kistétényi elöljáróság a község rossz anyagi helyzetére hivatkozva kérte a Klauzál Gábor által létesített faiskola megszüntetését, melyet a biai járás főszolgabírója a 6211/306. számú magyar királyi miniszteri leirat alapján engedélyezett. Így a faiskolát 1906-ban bezárták. (3)

Helyén alakult meg 1949-ben a Kertészeti Kutató Intézet (az 1975-ös zöldségtermesztési és nemesítési osztály leválása majd az 1983-as szerkezeti átalakulást követő új nevén: Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Vállalat (most kht.). A szétaprózódásokat követően, amikor is Ceglédre, Érdre, Fertődre és Újfehértóra helyeződött át a gyümölcs-szekció, Budatétényben már csak kizárólag új virágfajták és vetőmagok nemesítésével és magtermesztésével foglalkoznak, körülvéve magukat a 70-es években fénykorát élő, Európa akkortájt harmadik legnagyobb, nemzetközileg is elismert, majd hathektárnyi területen elterülő, közel 3200 fajtát számláló rózsakertjével, közismert nevén a Budatétényi Rozáriummal (de ez már egy másik, sokkal szomorúbb történet)...

Források:
(1) Vasárnapi Ujság – Pest, október 24-én 1858 43-ik szám – Ötödik évfolyam – TÁRHÁZ – Ipar, gazdaság, kereskedés.
(2) Tétény–Promontor Budapest XXII. kerületének története (szerkesztette Joó Ernő és Tóth Gábor, 1988)
(3) Kincses Katalin: Kistétény–Budatétény története

Hódi Szabolcs – 2006. augusztus

A képekre kattintva azokat nagyobb méretben is megnézheti.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)