Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Kapcsolat

Ha tagjaink sorába szeretne lépni, vagy pártoló tagunk kíván lenni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk. A legjobb, ha e-mailt ír az info@klauzal.hu címre. Írhat a társalgóba is, ha meghagyja elérhetőségét, jelentkezünk.

A Klauzál Gábor Társaság fontosabb adatai:

Székhely:  1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 6/A. fsz. 4.

Bírósági bejegyzés dátuma: 2004. december 22. (Csongrád Megyei Bíróság)
Regisztrációs szám: 2130
Bankszámlaszám: 10918001-00000023-61200004
Adószám: 18474048-1-43
Honlap: www.klauzal.hu
E-mail: info@klauzal.hu

Elnökség:

Elnök: Hódi Szabolcs

Elnökségi tagok:
Adminisztratív titkár: Krieger Krisztina
Pénzügyi titkár: Markó László

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Gönczi János
Jegyző: Dr. Mészáros Péter
Titkár: Lükőné Örsi Gabriella

Egyesület jogállása:

Az  Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az Elnök jogosult.
Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az Egyesület alapszabálya az Egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
Az Egyesület nem közhasznú.

Egyesület alapszabálya:


Elfogadva az Egyesület 2023. június 29-i rendkívüli Közgyűlésén.
Alapszabály érvényessége és az új Elnökség képviseleti jogának határideje: 2028. június 29.NyomtatásAjánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)