Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Díszpolgárok hetedik találkozója

A hagyományokat követve, 2010. március 19-én hetedik alkalommal került sor a Lics pincészetben a kerületi díszpolgárok találkozójára. Ez évben Felvégi Józsefné, Marika volt a kitüntetett.2004 óta a Díszpolgárok Társasága e találkozókon köszönti és fogadja jelképesen tagjai közé a március 15-én megválasztott új díszpolgárt.
Első díszpolgárunk, Munkácsy Károly érdeklődése sok évtizedes tanári pályája befejeztével – ifjúkori álmát megvalósítva – a képzőművészet felé fordult, főként fából alkotott szobraival hazai és külföldi kiállításokon is találkozhattunk.

Kedves meglepetésként 2009. Karácsonyán a Lics család számára faragott két, hordófenékre illeszthető fadomborművet, mely azóta a Lics pincészetet díszíti. És most az első ünnepi alkalommal, Karcsi bácsi és a Lics család az ajándékot bemutatta a díszpolgártársaknak és az őket évek óta együtt ünneplő baráti társaságoknak is.
 
„Végre egy hölgy!” „Most vége a legényéletnek!” – hallhattuk, jelezve, hogy a kerület 18. díszpolgára az első hölgytag a társaságban.
A rendezvény - melynek életre hívója és évről évre fő szervezője a BUDAFOK-TÉTÉNY: múlt, jelen, jövő Asztaltársaság – a Lics család önzetlen támogatásával, pincészetük nagy kóstolótermében zajlott, részletesen kidolgozott, az előző évek hagyományait követő programterv alapján.


Először dr. Mészáros Péter üdvözölte az egybegyűlteket, köztük a jelenlevő 12 díszpolgárt
(a ma élők közül egyedül Köteles professzor kényszerült távol maradni betegsége miatt),
majd virágcsokorral köszöntötte a háziasszonyt, Lics Évát.
Ezt követően 1995-től kezdődően sorra vette és néhány mondatban bemutatta az eddigi díszpolgárokat, közülük sajnos öten nincsenek már az élők sorában. Szomorú, de egyikük a tavalyi esztendőben távozott közülünk; dr. Gazdag Lászlótól, a

borászképzés mesterétől búcsúztunk, aki 1997 óta viselte a díszpolgári címet. Rövid felállással adóztunk emlékének, - családját két lánya és egyik veje képviselte -, életének, munkásságának főbb állomásai Mészáros Péter mondatait kísérve vetített képekben is megelevenedtek előttünk.

  
Majd folytatva a díszpolgárok listáját, végül eljutottunk az idei év ünnepeltjéhez, Felvégi Józsefnéhez. Ő 1973-tól dolgozott 33 éven keresztül a kerület óvodáiban, közben 27 évig vezette az Anna utcai (jelenleg Tündérkert) óvodát. Az „integrált óvodai nevelés”, azaz a sérült gyermekek egészségesekkel együtt nevelése az ő kezdeményezésére indult meg a kerületben, s ezzel országos sikert is elért. Több mint 20 éven át dolgozott önkéntesként a Gyermekfogászati Prevenciós Szolgálatnál, 2003-tól pedig a Reménysugár Habilitációs Intézetben, halmozottan sérült gyermekeket segítve munkájával.
Hagyományosan mindig az előző év díszpolgára adja át a képzeletbeli stafétát, így most dr. Joó Ernő üdvözölte nagy szeretettel a társaság első hölgytagját. Mint kiderült, tiszteletbeli osztálytársaknak is mondhatják egymást, hiszen házastársaik egy osztályban végeztek a Budai Nagy Antal Gimnáziumban és az osztálytalálkozókon mindketten rendszeresen részt vesznek. „Felvégi Marika mindig a napos oldalról jön, mosolya kifogyhatatlan, munkáját mindenkor szívvel-lélekkel végzi, az óvodai nevelés jobbítása, a segíteni akarás végig kísérte egész eddigi életét.” –hangzott a laudáció.Az ünnepelt önvallomásában először „a mindig csak szépre, jóra, igazra nevelő” szülei érdemeit méltatta, majd Benedek Elek néhány sorával mutatta be hitvallását: „Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez lehajoltam, a szívemhez felemeltem, szeretetre így neveltem.” A kifogyhatatlan mosoly háttereként pedig példaképének II. János Pál pápának szavait idézte: „Hálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent és bizalommal forduljunk a jövő felé.”

A kerület 1995-ben elsőként megválasztott díszpolgára Munkácsy Károly hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a díszpolgárok emlékét haláluk után is illő méltóképpen megőrizni. A két évvel ezelőtt elhunyt Kolonics György nevét ma már iskola őrzi a kerületben, jó lenne, ha Gazdag László tanár úr neve sem merülne feledésbe, javasolta, hogy a Soós István Borászati Szakközépiskola dísztermét nevezzék el róla.Ezt követően került sor Garbóci László pohárköszöntőjére, ő a Díszpolgárok Társasága tagjaként,- a Lics család, a szervezők és valamennyi egybegyűlt nevében- szívből jövő jókívánságokkal emelte poharát legújabb díszpolgárunkra.
A koccintás után Bartos Mihály az előző évekhez hasonlóan körbeindult a nagy kóstolóteremben, hogy mintegy jelenléti ívként aláírassa mindenkivel a 2010-es találkozó emléklapját. Ez alapján megállapíthattuk, hogy 68 résztvevő ült az asztaloknál, köztük a kerület polgármestere Szabolcs Attila és a két alpolgármester Karsay Ferenc és Németh Zoltán. is.Dr. Dobos Károly a társszervező Klauzál Gábor Társaság elnökeként köszöntötte az első hölgy díszpolgárt. Munkácsy Károlyhoz csatlakozva emlékeztetett, hogy a díszpolgárok emlékének megőrzését társaságunk is fontosnak tartja, ezért hoztuk létre a tavalyi esztendőben itt a Lics pincészetben a díszpolgárfalat. De fontosnak tartjuk a kerülethez kötődő történelmi személyek emlékének megőrzését is, így a Budatétényhez kötődő Klauzál Gábornak egészalakos szobrot kívánunk állítani.
Juhász Péternek köszönhetően a díszpolgárfalra ebben az évben Joó Ernő tablója is felkerült, az előző év tablói némi javítással, egyszerűbb, olvashatóbb írásokkal tökéletesedtek.

A házigazda Lics László a pákozdi és szekszárdi szőlőkből készült finom borai mellé egy meghívást is átadott a jelenlévőknek, „hogy a bor útját jobban megismerhessük” a pákozdi szőlőbirtokon várja a társaságot valamikor május és szeptember között, augusztus közepétől akár szürettel egybekötve.

  
A hagyományoknak megfelelően az előtérben a hordóknál csoportkép készült a díszpolgárokról, majd Ambrus Károly tárogatójátékát hallgathattuk, aki az alkalomhoz illően „az ünnepelt óvó nénit” a Kis kece lányom dallamával köszöntötte.
Ezután Garbóci László nagyszerű előadása következett Budafok-Tétény egykori díszpolgárairól, ismertetve a díszpolgári cím előzményét is. Budafokon első alkalommal 1897-ben került sor díszpolgári kitüntetés adományozására, ezt követően 42 év alatt összesen 15-en kapták meg e címet, közülük 3 személyről Tóth József királyi tanfelügyelőről, James Pedlow kapitányról és Gömbös Gyula miniszterelnökről bővebben is hallhattunk.
A mindenki által nagy érdeklődéssel kísért előadás honlapunkon önálló írásként olvasható.A hivatalos program Prim György vetítettképes előadásával zárult, ennek segítségével visszatekinthettünk az elmúlt év eseményeire. Mindenki feleleveníthette élményeit, láthatóan bővelkedtünk programokban a tavalyi esztendőben.
Prim Györgynek nemcsak ezt az előadást köszönhetjük, hanem a kellemes estét is, hiszen Hódi Szabolccsal együtt főszervezői voltak a találkozónak.
Természetesen köszönet jár a házigazdáknak is, valamint Mészáros Péternek az est vezetéséért, és Juhász Péternek a technikai feltételek biztosításáért.
Viszontlátásra 2011-ben a 8. Díszpolgár Találkozón!


Andrásofszky Csilla – 2010. április


A képeket a két társaság tagjai, illetve Papp Tibor készítették.


Nyomtatható verzió, nyomtatás Továbbküldés, ajánlás

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2018. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (15)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016 Emlékév média-megjelenések (1)
2016 Emlékév programnaptár (1)
2017. év médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. év médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)1848/49 (47)
Barangolások (33)
Budatétényi Ősök Napja (29)
Díszpolgárok (18)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (117)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (41)
Wolf-kripta (21)