Klauzál Gábor
Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor

„Különösen tisztelt Tanitó Úr!”
Klauzál Gábor levele egy tanítóhoz »

2018. június 14.
Az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őriznek egy levelet, melyet Klauzál Gábor 1840. március 8-án írt egy Heves vármegyei tanítónak. A Kézirattár a címzettet ismeretlennek jelöli[1]...
Bartos Mihály tagtársunk legújabb Klauzál kutatásának első közlése.

Klauzál Gábor emlékezete »

2016. augusztus 7.
Labádi Lajossal a szentesi levéltár nyugdíjba vonuló vezetőjével 2006-ban vettük fel a kapcsolatot. Az egyesület részéről számos tag jelenlétében látogathattuk meg az akkor 140 éve elhunyt Klauzál Gáborról készített kiállítást és tekinthettük meg a szentesi emlékeket. Labádi Lajos önzetlenül segítette a munkánkat. A 150 éves évfordulón az alábbi cikkel emlékezett meg Klauzál Gáborról. A cikket engedélyével közöljük honlapunkon, leköszönő elnökként ezúton is köszönöm barátságát és támogatását. – Dr Dobos Károly

Vers-sors
Adalékok Jámbor Pál egy’ költeményének utóéletéhez… »

2016. április 5.
Szegeden, a Fonógyári úti Belvárosi temetőben, a XI. tábla 158-175. számú sírhelyein áll az a családi sírbolt, mely Klauzál Gábor (1804-1866) hamvait is őrzi. Már 2008-2009-ben, amikor a sírbolthelyet és az azon emelt síremléket kutattam, mélységesen elgondolkodtatott a fejezeti sírjel előoldalán lévő márványtáblán, Jámbor Pál néhánysorosa...

Fényiratos Klauzál
Klauzál Gábor Szeged fotográfiatörténetében…
adalékok(1) »

2016. február 26.
Ha az ember komolyabban érdeklődik a régmúltból valami vagy valaki iránt, akkor biztos, hogy előbb-utóbb érdeklődése gyűjtői szenvedélybe is átcsap. Amikor pedig már gyűjt is, akkor folyamatosan bővíteni kezdi eredeti érdeklődési körét. Ördögi kör ez, de inkább gyógyíthatatlan kórság, amiből az ember nem is akar igazából kigyógyulni, pedig kísérti a gondolat, mennél többet megismer, annál több az, amit még nem ismer és talán soha nem is fog…

Klauzál kabátja
avagy, egy goromba orvos emlékezete »

2015. december 31.
Olvasmányaim során, gyakran találkoztam Klauzál Gábor alakjával többféle szövegkörnyezetben, így néhányszor egy-egy mondában is. Ezek egyike „A goromba orvos” című, melyet Eötvös Károly nyomán, Lengyel Dénes jegyzett le a „Kossuth Lajos öröksége / Mondák a XVIII. és XIX. századból” (Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 1977. 362-363.o.) című könyvében...

A nemzetőrség felállítása »

2014. december 24.
1848. március 13-án Bécsben, 15-én Pesten is kitört a forradalom. A Budán székelő Helytartótanács elfogadta, hogy a rend fenntartását a forradalmi városban a sorkatonaság helyett a szerveződő nemzetőrségre bízzák. A Pozsonyban ülésező, utolsó rendi országgyűlésen megszavazták Kossuth Lajos felirati javaslatát, s határozatot hoztak a nemzetőrség felállításáról.

Közös koszorúzás Klauzál Gábor sírjánál »

2014. július 26.
A Városi Televízió Szeged „Szegedi Hírek” c. esti hírösszefoglalója rövid helyszíni tudósítással és videóriportokkal számolt be a Budatétényi Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház, Klauzál Gábor Szeged Belvárosi temetőben lévő sírjánál tartott 2014. július 26-i közös megemlékezéséről.
ÚJ!

MEGHÍVÓ – március 15-e alkalmából a Klauzál-szoborhoz »

2014. március 14.
Szeretettel meghívjuk Önt és családját március 15-i ünnepi megemlékezésünkre, Klauzál Gábor egészalakos szobrához: 2014. március 14. péntek 17 órára.

Klauzál Gábor, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár alapító elnöke »

2014. február 22.
Presztóczki Zoltán hódmezővásárhelyi levéltáros, történelem szakos tanár, egyben a Szeremlei Társaság egyik vezetője és a Társaság helytörténeti írásokat tartalmazó évkönyvének a szerkesztője. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Klauzál Gáborral kapcsolatos témáját levéltári források alapján dolgozta fel. Egy doboznyi irat maradt fenn az első évtizedből (1845-1855). Iktatott iratok csak minimális mértékben voltak fellelhetők. Köszönjük a remek feldolgozást!

Egy legendánk nyomában... »

2014. január 4.
Adalékok a kistétényi Deák széke történetéhez.

Klauzál Gábor a reformkori országgyűléseken »

2013. május 15.
Klauzál Gábor reformkori politikai tevékenységét mutatja be szakdolgozatában Sáfrány Tímea, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos végzős, nappali tagozatos hallgatója.

Az önmaga igazát kereső magányos emigráns: Szemere Bertalan »

2013. április 27.
Pelyach István történész a 2013. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozatunk április 27-i, Nagytétényi Kastélymúzeumban megtartott előadásából honlapunk számára készített tanulmánya, melyben arra keressük a választ: hogyan és miért vált magányossá, szigetelődött el az emigrációban Magyarország 1849-es miniszterelnöke.

Eötvös József élete anekdoták tükrében »

2013. április 27.
Devescovi Balázs irodalomtörténész a 2013. évi Klauzál Napok Tétényben rendezvény-sorozatunk április 27-i, Nagytétényi Kastélymúzeumban megtartott előadásából honlapunk számára készített tanulmánya, melyben a Batthyány- majd Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, kiváló író és államférfi életútjának állomásait villantja fel az adomázó irodalmi hagyomány humoros anekdotáival.

Kitűzöm a kokárdámat március 15-én »

2013. április 21.
A nemzeti színekből készített kokárda már a XVIII. század végétől az olaszoknál is kedvelt nemzeti szimbólum. Francia mintára találták ki az emiliai és romagnai hazafiak, így a kezdőszín, a zöld van legbelül, majd jön a fehér és kívül a piros. Katona Tamás történész figyelt föl arra a kilencvenes években, hogy vigyázat: a magyarok is ugyanilyen kokárdát hordanak!

Beszélgetés a Magyar Katolikus Rádióban »

2013. február 18.
A Magyar Katolikus Rádió Kapcsolatban műsora 2013. február 18-i adásának Pesti mesék sorozatában „Aki a Városházán született...” címmel Klauzál Gábor szellemi örökségéről, pesti és budai emlékezetéről mesélt dr. Dobos Károly a Klauzál Gábor Társaság elnöke.

MEGHÍVÓ Klauzál-előadásra az Aranytízben »

2013. január 9.
A Klauzál Gábor Társaság szeretettel várja Önt és kedves Családját az Aranytíz Helytörténeti Klub meghívójával a Klub rendezvényére, melyen Társaságunk elnöke Klauzál Gábor életéről és jelentőségéről tart vetített képes ismertető előadást.

MEGHÍVÓ – a Klauzál Gáborról szóló első érdi megemlékezésre »

2012. december 1.
Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2012. december 1-én, szombaton délután 3 órakor Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban Társaságunk névadójáról tartandó megemlékezésre

Ünnepi beszédek a Klauzál-szobor avatásán »

2012. április 27.
Klauzál Gábor egészalakos szobrának avatásán 2012. április 27-én elhangzott ünnepi beszédek teljes szövege.

A Klauzál Napok Tétényben 2012 főrendezvényéről, Klauzál szobrának avatásáról részletesen, képekkel egy további cikkben számolunk be.

ÁLL A SZOBOR! »

2012. április 22.
Április 19-én délelőtt a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ előtt látványosan talapzatára került Klauzál Gábor egészalakos bronzszobra.
A Klauzál Gábor Társaság közel nyolc éves tevékenységében a társaság névadója szobrának avatása mérföldkő, méltó tisztelgés Klauzál Gábor emléke előtt.

MEGHÍVÓ a Klauzál Napok Tétényben 2012 rendezvényeire »

2012. április 15.

A Klauzál Gábor Társaság tagjai szeretettel meghívják Önt és kedves családját a 2012. április 27-28-án (pénteken és szombaton) az immáron hetedik alkalommal megrendezésre kerülő KLAUZÁL NAPOK TÉTÉNYBEN rendezvényeire.

Pénteken 14 órakor a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ előtt avatjuk az Egyesületünk által emelt szobrot, Benedek György, kerületünkben élő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Balra a kisképen a szobor gipszmintája látható!
(A cikkben olvasható a KNT 2012 teljes programja.)

Fővárosi támogatás a Klauzál-szoborra »

2011. szeptember 15.
Budapest XXII. kerület önkormányzatának lapjában megjelent híradás
(Városházi Híradó - 2011. szeptember 15., XIX. évfolyam 17. sz. 3. oldal)

...és akkor, orcája fénye felragyogott!
Adalékok Klauzál Gábor és Prezetska Mária portréjához »

2011. augusztus 4.
Borongós időben indultunk Szegedre, hogy – a helyi Közéleti Kávéház meghívásának eleget téve – elnökünk, dr. Dobos Károly vetített képes előadás keretében emlékezzen Klauzál Gábor halálának 145. évfordulójára. Ekkor még nem sejthettük, hogy szegedi utunk különleges meglepetést tartogat a számunkra...

Csatlakozzon Ön is adományával
KLAUZÁL GÁBOR
egészalakos szobrának avatására »

2011. május 26.
A Klauzál Gábor Társaság – Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületében élők és a nemzeti értékek iránt elkötelezett polgárok támogatásával – Klauzál Gábor egészalakos szobrának felállítását határozta el.

Emlékezés Korizmics Lászlóra »

2011. április 2.
Egyesületünk a Klauzál Napok Tétényben ez évi főrendezvényén 2011 április végén Klauzál Gábor 48-as államtitkára, majd kistétényi szőlő-birtokos szomszédja, Korizmics László mezőgazdász, mérnök, agrárpolitikus, író életművére emlékezik halálának 125. évfordulóján.
Jelen cikkünket az iskolások vetélkedője résztvevőinek különösen ajánljuk!

Ez az Ő napja ... Klauzál Gábor »

2009. október 18.
A Magyar Televízió hozzájárulásával honlapunkon is megtekinthető (és olvasható) az M1 műsorán március 15-én vetített „Ez az Ő napja” című 1848/49-es portrésorozat, Klauzál Gábor emlékének szentelt része.

Klauzál Gábor »

2009. szeptember 16.
Géczi Gabriella Katinka, a veszprémi Pannon Egyetem V. évfolyamos hallgatójának 5-ös osztályzattal értékelt félévközi dolgozata egyesületünk névadójáról, a Nemzetközi tárgyalások elmélete és gyakorlata c. tantárgyhoz.

„Isten legszentebb, legszebb áldása rád... »

2009. szeptember 1.
Ráday Mihály „Egy különleges férfiú különleges története” című, a 2007. február 25-ei városvédő műsorának Klauzál Gáborra és Budatétényre vonatkozó anyagát tartalmazó írásában – mely Társaságunk honlapján olvasható – szerepel egy kép Schmidt Emmáról, névadónk második feleségéről. A terjedelmes írásban elhelyezett képek között az olvasó szeme könnyen átsiklik felette, pedig érdemes talán alaposabban is szemügyre venni. No', nem csak a bájos hölgy gyönyörűen megfestett képe miatt...(1)

Mit köszönhet a magyar zsidóság Klauzál Gábornak? »

2009. július 11.
Klauzál Gábor munkásságával, nemes tetteivel beírta nevét a XIX. század magyar történelmébe. Gondolkodása a zsidókkal kapcsolatban is mentes volt a korban oly elterjedt előítéletektől, s ennek különböző fórumokon adott hangot. Nem kis dolog volt ez akkoriban, sokaknak nem tetszett még elvbarátai között sem!

Egy kirándulás pillanatai
Klauzál Gáborra emlékeztünk »

2009. június 27.
A 2009. július 27-i egész napos szegedi kirándulásunk visszhangja a házigazda Szegedi Közéleti Kávéház törzstagja dr. Nagy Péter tollából, a Szegedi Szépírás c. művészeti havilap 2009. augusztus 1-i számából (Szegedi Szépírás – 2009. augusztus 1., IX. évf. 8 sz. 8. oldal)

Klauzál Nap Szegeden »

2009. június 27.
2009. június 27-én szegedi kirándulást szervezett társaságunk, hogy a dél-alföldi városban emlékezzünk meg Klauzál Gáborról, akit számos szál fűzött Csongrád megyéhez és annak mostani megyeszékhelyéhez.

Klauzál Gábor a közcsendi bizottmány élén »

2009. március 14.
A Klauzál-villánál 2009. március 14-én megtartott megemlékezésünk meghívott előadójának: Karacs Zsigmond történésznek, a Kossuth Szövetség országos alelnökének ünnepi beszéde.

MEGJELENT! KLAUZÁL GÁBOR Iratok, beszédek, megemlékezések »

2009. március 14.
Egyesületünk kiadásában tagjaink aktív közreműködésével új könyv jelent meg Klauzál Gáborról! Érdeklődő olvasók számára, Dobos Károly válogatásával és szerkesztésével 2009. március 14-én megjelent a „KLAUZÁL GÁBOR Iratok, beszédek, megemlékezések” című kötet. Megrendeléseket felveszünk a info@klauzal.hu címen!

Klauzál Gábor és családja életpályája -
- új adatok tükrében »

2008. december 18.
Dr. Pálmány Béla történész, az Országgyűlés levéltárának ny. vezetője írása egyesületünk számára forrásanyag-kutatásai alapján
I. A Klauzál család eredetmondája, nemessége és tagjainak életadatai
II. Gábor és Imre iskolái és jogászi végzettsége, pályájuk kezdete

Új könyv Klauzál Gáborról »

2008. augusztus 10.
Egyesületünk kiadásában új könyv jelent meg Klauzál Gáborról! Szmollény Nándor 1903-ban megjelent „KLAUZÁL GÁBOR az első magyar kereskedelemügyi miniszter és közgazdasági reform-küzdelmeink” című művét reprodukcióban készítettük el a tisztelt érdeklődő olvasóknak.
Megrendelést felveszünk az info@klauzal.hu címen!

A Nemzeti dal kinyomtatása Landerer és Heckenast eredeti nyomdagépén »

2008. június 21.
A 2008-as Múzeumok Éjszakáján, a Kiscelli Múzeumban, az 1848. március 15-i eseményekre, és Klauzál vezető szerepére emlékezve kinyomtattuk a Nemzeti dalt az eredeti, történelmi jelentőségű nyomdagépen.

Új könyv Klauzál Gáborról »

2008. január 29.
Egyesületünk kiadásában új könyv jelent meg Klauzál Gáborról! Szmollény Nándor 1903-ban megjelent „KLAUZÁL GÁBOR az első magyar kereskedelemügyi miniszter és közgazdasági reform-küzdelmeink” című művét reprodukcióban készítettük el a tisztelt érdeklődő olvasóknak.
Megrendelést felveszünk az info@klauzal.hu címen!

Gróf Batthyány Lajos politikai pályája és halála »

2007. november 14.
Dr. Urbán Aladár egyetemi tanár – 2007. október 6-i Történelmi szalonunkon tartott – előadásának összefoglalója.

Batthyány és Klauzál »

2007. október 9.
A szegedi Városháza Dísztermében megrendezett „Batthyány Lajos és kortársai” című tudományos konferencián 2007. október 9-én elhangzott előadás honlapunk számára szerkesztett átirata.

Klauzál Gábor és Kalocsa »

2007. október 6.
Romsics Imre Klauzál Gábor és Kalocsa kapcsolatát foglalja össze a 2006-os látogatásunk alkalmából. A helyi civilek Kalocsán 1996-ban emeltek emléktáblát annak a háznak a falára, ahol Klauzál Gábor 1866-ban elhunyt.

100 éve írta a Kalocsai Néplap »

2007. július 27.
A Kalocsai Néplap 2007. július 27-i számában (XIX.évf./30.) Klauzál Gáborhoz kötődő érdekes visszatekintés jelent meg.

Klauzál-szobor Dombóváron »

2007. március 16.
Horvay János alkotása, mely az 50-es években került a budapesti Kossuth térről lebontásra ma egy kicsit másként tagolva, de fenmaradt, és Dombóváron megtekinthető. A hatalmas szobrok egyike Klauzál Gábort örökíti meg.

Egy különleges férfiú különleges története »

2007. február 25.
Ráday Mihály 2007. február 25-i Unokáink sem fogják látni... c. városvédő műsorában Klauzál Gábor kistétényi emlékeinek eredt a nyomába.

Kalocsai megemlékezés »

2006. november 18.
2006. november 18-án második alkalommal látogattunk Kalocsára. A népművészetéről, fűszerpaprikájáról és érsekségéről híres dél-alföldi város Klauzál Gábor életének utolsó állomása volt: 140 évvel ezelőtt, 1866. augusztus 3-án, 62 éves korában itt érte a halál.

Klauzálról az október 6-ai borkóstolón »

2006. október 6.
A budatétényi Vojnovich–Huszár villában, az Archimedia borklub októberi borkóstolóján az időpont és a hely szellemét megidézve, Klauzál Gábor és az Aradi vértanúk, illetve Klauzál Gábor és a borászat kapcsolatáról szólt dr. Dobos Károly rövid bevezetője.

A kopogtatás és a hallgatózás magyarországi meghonosítója »

2006. október 2.
205. éve, 1801. október 2-án született Sauer Ignác belgyógyászprofesszor, a XIX. századi magyar orvostudomány egyik kiemelkedő alakja, egyetemi tanár, a pesti tudományegyetem rektora (1862–63), 1848-ban (majd 1862-ben) országos (tiszti)főorvos (protomedicus hungaricus), a szabadságharc idején a nemzetőrség és a honvédség igazgató főorvosa, a magyar nyelvű egyetemi oktatás egyik első szorgalmazója és az első egyetemi tanár, aki beiktatási beszédét (1843-ban) magyarul tartotta. Sírján a következő felirat olvasható: „Munkás életét a haza, az egyetem, a tudomány, családja és a szenvedő emberiségnek áldozta, azért nem csak övéinek, hanem kar- és kortársainak osztatlan tisztelete és hálája áldja az üdvözültet hamvaiban.”

140 éve hunyt el Klauzál Gábor »

2006. szeptember 3.
Az évforduló alkalmából Szentesre látogattunk, ahol Labádi Lajos levéltáros gyűjteménye egy értékes darabjának másolatát ajándékozta nekünk. Az eredeti írás – Oroszi Miklós országgyűlési képviselő 1866. szeptember 3-án, az elhunytért mondott gyászmisén tartott beszéde – arról tanúskodik, hogy Szentes nem feledkezett el és méltóképpen megemlékezett híres pártfogójáról.

Klauzál Gábor kistétényi kertje »

2006. augusztus 10.
Értékes, helytörténeti jelentőséggel is bíró nyomtatványmásolatot kaptunk Sándor Tibor muzeológustól, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetőjétől.

Klauzál Gábor nyomában Szentesen »

2006. július 3.
Folytatván a múlt évben Szegváron és Szegeden megkezdett Csongrád megyei kirándulásainkat, hosszas előkészületek után újra útnak indultunk dél felé, hogy felkutassuk Klauzál Gábor szentesi nyomait.

Szentesi kirándulás »

2006. július 1.
Július 1-én, szombaton Szentesre megyünk kirándulni Klauzál Gábor nyomában.
Tíz órakor találkozunk Szentesen a levéltár előtt. Szakszerű vezetésben lesz részünk és sok érdekes, Klauzál Gáborral kapcsolatos relikviát is megtekinthetünk. Szeretettel várjuk tagjainkat és az érdeklődőket. Jelentkezni az info@klauzal.hu címen lehet.

Klauzál Gábor és Deák Ferenc »

2006. április 29.
különös tekintettel az 1849-et követő időszakra.
Deák Ágnes előadása Nagytétényben, 2006. április 29-én

Látogatás a Klauzál-villa pincéjében »

2005. október 23.
Október 23-án végre szemügyre vehettük a Klauzál-villa alatt egykoron borospinceként használt pincerendszert.

Klauzál Gábor szerepe Magyarország polgári átalakulásában »

2005. október 7.
Történelmi Szalon, Szabad György akadémikus előadása
2005. október 7., péntek 19 óra, Vojnovich–Huszár-villa

A Klauzál Gábor Társaság és a Kalocsai Múzeumbarátok Egyesülete »

2005. augusztus 6.
címmel vetített képekkel gazdagon dokumentált megemlékező előadást és beszélgetést tart 2005. augusztus 6-án szombaton 11 órakor a Viski Károly Múzeum közművelődési termében (Kalocsa, Szent István király út 25.). Előadó: dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor Társaság elnöke, az emlékülést megnyitja és a gyűlést vezeti: dr. Grabarits István, a Kalocsai Múzeumbarátok Körének elnöke. A részvétel ingyenes.

Klauzál Gábor nyomában Kalocsán »

2005. augusztus 6.
A Viski Károly Múzeum épülete előtt álltunk meg, kétháznyi szomszédságban attól az épülettől, melyben 1866. augusztus 3-án Klauzál Gábor elhunyt.

Klauzál Gábor és Kalocsa »

2005. július 29.
Kalocsa méltón őrzi a jeles államférfi emlékét. Halálának 130. évfordulóján, 1996-ban a Kalocsai Városvédő Egyesület és a Katona István Társaság emléktáblát leplezett le az egykori Szabó-ház falán. Kalocsai Néplap XVII. évf. 30. sz., 2005. július 29.

Klauzál Gábor nyomában Kirándulás Csongrád megyében – 4. rész »

2005. június 25.
2005. június 25-ei kirándulásunk második állomása a török kiűzetése utáni negyedik (vár)megyeközpont, Szeged volt, mely Szegvárt (1776–1883), Szentest (1883–1950) és Hódmezővásárhelyt (1950–61) követően 1962. január 1-én lett Csongrád megye közigazgatásának elsőszámú, míg hazánk – Budapest, Debrecen és Miskolc utáni – negyedik legnépesebb városává.

Mit köszönhetünk Klauzál Gábornak, aki a helyi minőségi rózsa- és gyümölcsfakertészet egyik megalapítója »

2005. január 28.
Megemlékező előadás és beszélgetés, 2005. január 28.

Kétszáz éve született Klauzál Gábor »

2004. december 3.
Városházi Híradó XII. évf. 21. sz., 2004. december 3., 8. oldal

Nagysikerű Klauzál Gábor emlékelőadás születésének 200. évfordulóján »

2004. december 1.
Mi újság kerület? 2004. december, 5. oldal

Helyi örökségünk »

2004. november 10.
Klauzál Gábor-emlékelőadás
XXII. kerületi Helyi Téma 2004. november 10., 1. oldal

Egy 200 éve született kistétényi birtokos – Klauzál Gábor »

2004. november 2.
Budatétényi Mandula I. évf. 2. sz., 2004. november, 2. oldal

 

Adószámunk:
18474048-1-43
Köszönjük, ha a 2022. évi adóbevallása elkészítésekor gondol a Klauzál Gábor Társaságra és támogatja egyesületünk tevékenységét személyi jövedelemadójának
1 %-ával
, ezzel Ön is hozzájárul a Podmaniczky-díjjal kitüntetett civil, értékőrző és értékteremtő, közösségszervező tevékenységünkhöz, honlapunk fenntartásához és rendezvényeinkhez.

KÖSZÖNJÜK!


Adomány-köszönő emléklap


Adomány-köszönő emlékplakett

Klauzál Gábor (78)
Közhasznúsági jelentések (16)
Egyesületi élet (284)
Közélet (143)
Klauzál Gyűjtemény (7)KLAUZÁL 150 EMLÉKÉV (48)
2016. évi médiamegjelenések (1)
2016. évi programnaptár (1)
2017. évi médiamegjenések (1)
2017. évi programnaptár (1)
2018. évi médiamegjenések (1)
2018. évi programnaptár (1)
2019. évi programnaptár (1)
2020. évi programnaptár (1)
2021. évi programnaptár (1)
2022. évi programnaptár (1)
2023. évi programnaptár (1)1848/49 (52)
Barangolások (34)
Budatétényi Ősök Napja (30)
Díszpolgárok (19)
Helytörténet (18)
Kastélymúzeum (19)
Klauzál Napok Tétényben (131)
Lics Pincészet (15)
Történelmi szalon (43)
Wolf-kripta (21)